Tổng quan về Microsoft Windows SharePoint Services và Outlook 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Outlook 2007 và Windows SharePoint Services 3.0 cho phép mọi người chia sẻ thông tin và làm việc cùng nhau trên các nhiệm vụ và dự án. Bằng cách dùng Office Outlook 2007, bạn có thể truy nhập nhiều khu vực cộng tác trong Windows SharePoint Services 3.0 cho phép bạn thảo luận, chia sẻ lịch, Cập nhật danh sách liên hệ chung, duy trì các phiên bản soát đồng được giả tài liệu, và nhiều hơn nữa.

Bảng sau đây cho biết các tính năng Outlook sẽ cung cấp cho quản lý thông tin cá nhân và các tính năng SharePoint tương ứng cung cấp chia sẻ trong tổ chức.

Tính năng Outlook

Tính năng SharePoint

Lịch của tôi

Lịch

Tài liệu của tôi

Thư viện Tài liệu

Hộp thư đến

Bảng thảo luận

Địa chỉ sổ/liên hệ

Danh sách liên hệ

Tác vụ

Danh sách nhiệm vụ

Tìm hiểu thêm về các tính năng dưới đây.

Các tính năng mới trong Office Outlook 2007

Có gì mới trong lịch

Có gì mới trong thảo luận trực tuyến

Có gì mới trong liên hệ

Có gì mới trong nhiệm vụ

Có gì mới trong tài liệu chia sẻ

Có gì mới trong lịch

Bằng cách sử dụng các tính năng lịch mới, bạn có thể giữ lịch chia sẻ Cập Nhật và khám phá.

 • Chồng lấp trên lịch     Xem lịch cá nhân và SharePoint lịch đồng thời trong dạng xem chồng lấp mới trong Outlook. Quản lý cuộc họp và cuộc hẹn trong ngữ cảnh của mục tiêu của dự án lớn hơn mà không cần các bước bổ sung của riêng bạn. Lịch kỳ nghỉ và hội thảo lịch biểu là thêm ví dụ về lịch được chia sẻ có thể được trùng lặp trong Outlook.

 • Chia sẻ lịch trong Outlook     Kết nối với lịch trên một trang web Windows SharePoint Services 3.0 và thực hiện thay đổi cho họ. Trang Windows SharePoint Services 3.0 tự động đồng bộ hóa với thay đổi của bạn khi Outlook tiếp sẽ chạy lệnh Gửi/nhận .

 • Chức năng chia sẻ thư mới     Chia sẻ nội dung lịch bây giờ là dễ dàng và nhanh hơn. Tích hợp tính năng từ Outlook và Windows SharePoint Services 3.0 giúp gửi một lịch biểu dự án để nhân viên đơn giản như việc soạn thư mới. Người nhận có thể thao tác trên thư chia sẻ họ nhận được bằng cách bấm vào mở lịch này nút mới có bao gồm trong thư. Tính năng chia sẻ thư cũng có thể dùng với các kiểu khác của danh sách SharePoint và thư viện, chẳng hạn như liên hệ, nhiệm vụ, và liệt kê các thảo luận.

 • Công cụ triển khai     Người quản trị CNTT liền mạch có thể kết nối toàn bộ công ty lịch và danh sách SharePoint và thư viện khác vào Outlook với một loạt các công cụ mới.

Đầu trang

Có gì mới trong thảo luận trực tuyến

Bằng cách sử dụng các tính năng thảo luận trực tuyến mới, bạn có thể đóng góp cho các thảo luận dự án và duy trì hiện tại với phần còn lại của nhóm hoặc tổ chức.

 • Sử dụng gói đăng ký đơn giản hóa     Chỉ cần bấm kết nối với Outlook để chuyển từ việc duyệt một thảo luận trong Microsoft Windows Internet Explorer để duyệt web trong cùng một ứng dụng mà bạn sử dụng cho tất cả thư. Vì sao Outlook ngoại tuyến của lưu trữ thảo luận được lưu trữ trên máy tính cục bộ của bạn, nó không ảnh hưởng đến hạn ngạch hộp thư của máy chủ.

 • Tìm hội thoại giữa các thành viên nhóm     Tìm kiếm bảng thảo luận cung cấp khả năng theo dõi và giữ lại thông tin, quy trình và giải pháp.

 • Đóng góp nội dung từ bên trong Outlook     Với Microsoft Office Word 2007 là trình soạn thảo email chỉ cho Outlook, bạn có thể giao tiếp với một diện mạo chuyên nghiệp hơn.

 • Giữ trả lời cho chủ đề thảo luận trong ngữ cảnh     Thảo luận được hiển thị dưới dạng hội thoại để bạn có thể duyệt lịch sử nằm phía sau một chủ đề. Hội thoại sẵn dùng ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến.

Đầu trang

Có gì mới trong liên hệ

Bằng cách sử dụng các tính năng mới trong liên hệ, bạn có thể lưu trữ, chia sẻ và quản lý danh sách liên hệ.

 • Liên hệ SharePoint sẵn dùng cho các liên lạc hàng ngày của bạn     Sau khi bạn đang kết nối Outlook, các liên hệ SharePoint hoạt động giống như liên hệ Outlook cá nhân của bạn. Bạn có thể xem, sửa, in và thậm chí điện thoại những liên hệ bằng cách sử dụng Microsoft Office Communicator. Bạn có thể gửi thông điệp email và yêu cầu cuộc họp, và bạn có thể đồng bộ hóa các danh sách liên hệ với thiết bị Microsoft Windows di động của bạn.

 • Mở rộng của liên hệ Outlook     Bạn có thể lưu trữ nhiều loại thông tin trong liên hệ SharePoint của bạn sau khi bạn kết nối với Outlook. Điều này bao gồm các thể loại màu, các số điện thoại và ba địa chỉ email cho mỗi liên hệ. Liên hệ có thể cũng bao gồm ảnh liên hệ, danh thiếp điện tử, cũng như sinh nhật và ngày kỷ niệm thông tin.

 • Liên hệ SharePoint đã tạo và Cập Nhật hiệu quả hơn     Sau khi danh sách liên hệ SharePoint của bạn được tạo ra và kết nối với Outlook, không có một vài cách để cập nhật. Bạn có thể sao chép và dán các liên hệ từ thư mục liên hệ Outlook của bạn, danh sách nhân viên của công ty của bạn, thư mục công cộng Microsoft Exchange hoặc Microsoft Windows Live Mail. Xuất các hướng dẫn nhập và cũng cho phép bạn nhập liên hệ được lưu ở định dạng tệp chẳng hạn như những người dùng bằng Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Outlook Express và tệp văn bản.

Đầu trang

Có gì mới trong nhiệm vụ

Bằng cách sử dụng các tính năng liên quan đến nhiệm vụ mới, bạn có thể theo dõi trạng thái và lịch sử của nhóm hoặc dự án được chia sẻ nhiệm vụ.

 • Các tác vụ SharePoint được theo dõi giống nhau dưới dạng nhiệm vụ Outlook     Bất kỳ nhiệm vụ SharePoint được giao cho bạn tự động xuất hiện trong Office Outlook 2007 trong thanh việc cần làm cũng như trong danh sách nhiệm vụ hàng ngày trong lịch.

 • Cả hai người quản lý và các thành viên nhóm có thể cập nhật nhiệm vụ     Người quản lý có thể tạo và gán nhiệm vụ cho thành viên nhóm, và nhiệm vụ có thể được báo cáo trên, Cập Nhật và được đánh dấu hoàn thành thành viên nhóm.

 • Thông báo nhiệm vụ SharePoint được tích hợp với nhiệm vụ và lịch     Khi Outlook lưu một nhiệm vụ cho một site SharePoint, nhiệm vụ có thể được thêm thành viên trong nhóm cá nhân của họ thanh việc cần làm và danh sách tác vụ hàng ngày. Bạn cũng có thể chọn thiết đặt để tự động tạo thông báo email và lời nhắc.

Đầu trang

Có gì mới trong tài liệu chia sẻ

Bằng cách sử dụng các tính năng mới trong tài liệu chia sẻ, bạn có thể thu thập, xem trước, sửa và quản lý tài liệu SharePoint từ bên trong Outlook.

 • Điểm duy nhất của access     Nếu bạn dùng Outlook để tìm kiếm tài liệu, Outlook sẽ tìm kiếm tất cả các tài liệu SharePoint mà bạn đang kết nối và tất cả các phần đính kèm email cũng. Bản xem trước tài liệu cho phép bạn duyệt qua kết quả tìm kiếm.

 • Chỉnh sửa nhanh hơn     Mở và lưu những thay đổi vào tài liệu SharePoint từ Outlook nhanh hơn trước và cũng có thể thực hiện khi bạn ngoại tuyến. Tài liệu SharePoint và thư mục được kết nối với Outlook được đồng bộ trong nền, sao cho bản sao của mỗi sẽ luôn có thể sửa trên máy tính cục bộ của bạn.

 • Chức năng xem trước và tìm kiếm     Phần đính kèm xem trước và tìm kiếm các tính năng mới trong Outlook cũng hoạt động cho tài liệu SharePoint.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×