Tổng quan về Microsoft Office quốc tế

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office sẵn dùng trong ngôn ngữ hơn 107 trên toàn thế giới, và trong các điểm cuối sau đây: Web, Android, Mac, iOS, Windows và Windows Phone.

Chúng tôi địa hoá Microsoft Office trong một số lớn của ngôn ngữ và điểm kết thúc để căn chỉnh với Microsoft nhiệm vụ và chiến lược.

Microsoft tin trong tầm quan trọng của ngôn ngữ chính của khách hàng của chúng tôi như là một cách để nhận và chia sẻ ý tưởng. Chương trình mở rộng địa hóa hỗ trợ các nỗ lực bảo toàn UNESCO ngôn ngữ.

Ở một cấp độ cao Microsoft Office được bản địa hóa trong:

Dịch vụ web

Hàng ngàn mẫu, Word Web App, Excel Online, PowerPoint Online, và nhiều hơn Microsoft dịch vụ Web sẵn có tại office.com trong tối đa 107 ngôn ngữ. Xem!

Windows

Ứng dụng cốt lõi Office như Word, Excel, PowerPoint, và soát lỗi công cụ cho Windows có sẵn trong nhiều hơn 91 ngôn ngữ. Ứng dụng di động/đồng dành cho Windows 10 sẵn dùng trong ngôn ngữ hơn 65.

Táo

Ứng dụng Office nào sẵn dùng cho những nền tảng MAC OS và iOS. Cả hai đều sẵn dùng trong 35 ngôn ngữ.

Android

Word, Excel, PowerPoint và OneNote sẵn dùng (hoặc sẽ sớm có sẵn) trong 60 ngôn ngữ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×