Tắt theo dõi thay đổi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Việc loại bỏ mọi thay đổi được theo dõi trong tài liệu của bạn là quy trình hai bước: đầu tiên hãy tắt Theo dõi Thay đổi, rồi chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi trong tài liệu của bạn. Sau đó, bạn sẽ có một tài liệu sạch sẽ, sẵn sàng để bạn chia sẻ với người khác.

Tắt theo dõi thay đổi

Cách tắt Theo dõi Thay đổi cũng giống như cách bật chức năng này:

Bấm Xem lại > Theo dõi Thay đổi.

Tùy chọn Theo dõi Thay đổi được tô sáng trên tab Xem lại.

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi

Tiếp theo, loại bỏ vĩnh viễn mọi vết cập nhật trong tài liệu của bạn. Cách duy nhất để làm điều này là chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi và xóa chú thích.

Quan trọng: Thay đổi được theo dõi sẽ xuất hiện khi tài liệu mở ra. Việc chọn Không có Vết cập nhật từ danh sách tùy chọn vết cập nhật trên tab Xem lại bằng cách bấm Tất cả Đánh dấu > Không có Đánh dấu giúp bạn thấy tài liệu cuối cùng sẽ trông như thế nào—nhưng nó chỉ ẩn tạm thời những thay đổi được theo dõi. Các thay đổi không bị xóa và sẽ xuất hiện lại vào lần tới khi bất kỳ ai mở tài liệu. Để xóa vĩnh viễn các thay đổi được theo dõi, hãy chấp nhận hoặc bác bỏ chúng.

Bấm Xem lại > Tiếp > Chấp nhận hoặc Bác bỏ.

Tùy chọn Chấp nhận và Từ chối được tô sáng trên tab Xem lại.

Word sẽ giữ lại hoặc loại bỏ thay đổi và chuyển sang thay đổi tiếp theo. Để chấp nhận tất cả thay đổi cùng lúc, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Chấp nhận và bấm Chấp nhận Tất cả Thay đổi.

Loại bỏ chú thích

Để loại bỏ chú thích khỏi tài liệu của bạn, hãy xóa chúng.

Bấm vào chú thích, rồi bấm Xem lại > Xóa.

Tùy chọn Xóa được tô sáng trên tab Xem lại.

Để loại bỏ tất cả chú thích cùng lúc, hãy bấm vào một chú thích, sau đó trên tab Xem lại, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Xóa, rồi bấm Xóa Tất cả Chú thích trong Tài liệu.

Mẹo: Trước khi bạn chia sẻ bản tài liệu cuối cùng của mình, tốt nhất nên chạy Giám định viên Tài liệu. Công cụ này sẽ kiểm tra các thay đổi được theo dõi và chú thích, văn bản ẩn, tên riêng trong thuộc tính và các thông tin khác mà bạn không muốn chia sẻ rộng rãi. Để chạy Giám định viên Tài liệu, hãy bấm vào Tệp > Thông tin > Kiểm tra Vấn đề > Kiểm tra Tài liệu.

Xem thêm

Theo dõi thay đổi trong Word

Tắt theo dõi thay đổi

Cách tắt Theo dõi Thay đổi cũng giống như cách bật chức năng này:

Bấm Xem lại > Theo dõi Thay đổi.

Trên tab Xem lại, Theo dõi Thay đổi được tắt

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi

Tiếp theo, loại bỏ vĩnh viễn mọi vết cập nhật trong tài liệu của bạn. Cách duy nhất để làm điều này là chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi và xóa chú thích.

Quan trọng: Thay đổi được theo dõi xuất hiện khi tài liệu sẽ mở ra. Chọn Không có đánh dấu sẽ giúp bạn xem tài liệu cuối cùng sẽ trông giống như — nhưng nó chỉ ẩn những thay đổi được theo dõi tạm thời. Những thay đổi không bị xóa và họ sẽ hiển thị lại lần sau khi bất kỳ ai mở tài liệu. Để xóa bỏ vĩnh viễn các thay đổi được theo dõi, chấp nhận hoặc bác bỏ.

Bấm Xem lại > Tiếp > Chấp nhận hoặc Bác bỏ.

Trên tab Xem lại, phần Chấp nhận, Từ chối và Tiếp theo được tô sáng

Word sẽ liên tục hoặc loại bỏ các thay đổi và sau đó chuyển đến bước tiếp theo. Để chấp nhận tất cả các thay đổi cùng một lúc, hãy bấm vào mũi tên cạnh chấp nhận và bấm Chấp nhận tất cả thay đổi.

Loại bỏ chú thích

Để loại bỏ chú thích khỏi tài liệu của bạn, hãy xóa chúng.

Bấm vào chú thích và sau đó bấm xem lại > xóa.

Trên tab Xem lại, phần Xóa Chú thích được tô sáng

Để loại bỏ tất cả chú thích cùng một lúc, hãy bấm chú thích và sau đó trên tab xem lại , bấm vào mũi tên cạnh xóa bỏvà bấm Xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

Trên tab Xem lại, phần Xóa Tất cả Chú thích trong Tài liệu được tô sáng
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×