Tắt thời gian trang chiếu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đã ghi bản trình bày và lưu thời gian bản chiếu, các trang chiếu có thể được đặt để tự động chuyển theo thời gian đã lưu khi bạn phát trình chiếu. Nếu bạn không muốn sử dụng thời gian khi bạn trình bày, bạn có thể tắt chúng.

Trên tab chiếu hình , trong Thiết lập, hãy xóa hộp kiểm Dùng định thời gian .

Tab Trình Chiếu, nhóm Thiết lập

Xem thêm

Duyệt lại và đặt thời gian trang chiếu

Chọn trang chiếu để hiển thị trong khi trình bày

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×