Tắt tính năng Thư không quan trọng trong Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn hiện đang sử dụng Outlook 2016:

 1. Trong Outlook 2016, bấm chuột phải vào thư mục ít quan trọng và chọn Quản lý ít quan trọng.

 2. Đăng nhập vào Outlook trên web bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn. Để được trợ giúp, hãy xem đăng nhập vào Outlook trên web.

  Thao tác đó sẽ đưa bạn thẳng tới trang Tùy chọn thư không quan trọng.

 3. Bỏ chọn Tách riêng các mục được xác định là thư không quan trọng > Lưu Lưu .

  Để tắt tính năng thư không quan trọng, hãy xóa các lựa chọn trên trang này, rồi chọn Lưu.

  Hoặc, nếu trang của bạn sẽ trông như sau, hãy chọn không tách riêng các mục được xác định là ít quan trọng > lưu Lưu .

  Tùy chọn Ít quan trọng

Thư mục Thư không quan trọng vẫn nằm trong Outlook ngay cả khi bạn tắt tính năng đó.

Nếu bạn hiện đang không sử dụng Outlook 2016:

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Để được trợ giúp, hãy xem đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn công cụ khởi động ứng dụng Nút công cụ khởi động ứng dụng > thư.

  Chọn công cụ khởi động ứng dụng, rồi chọn Thư.

 3. Ở phía trên cùng của trang, chọn thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , và dưới thiết đặt ứng dụng của bạn, hãy chọn thư.

 4. Bên dưới xử lý tự động, chọn ít quan trọng.

  Ảnh chụp màn hình của hovring con trỏ qua ít quan trọng trong menu thiết đặt.

 5. Bỏ chọn Tách riêng các mục được xác định là thư không quan trọng > Lưu Lưu .

  Để tắt tính năng thư không quan trọng, hãy xóa các lựa chọn trên trang này, rồi chọn Lưu.

  Hoặc, nếu trang của bạn sẽ trông như sau, hãy chọn không tách riêng các mục được xác định là ít quan trọng > lưu Lưu .

  Tùy chọn Ít quan trọng

Thư mục Thư không quan trọng vẫn nằm trong Outlook ngay cả khi bạn tắt tính năng đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Sử dụng tính năng Thư không quan trọng để sắp xếp các thư có mức ưu tiên thấp trong Outlook

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×