Tắt phần bổ trợ cho Outlook dành cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không muốn sử dụng phần bổ trợ nào trong Outlook 2013 hoặc Outlook 2016 cho Windows, bạn có thể tắt phần bổ trợ đó để phần bổ trợ này không hiển thị trong thông báo của bạn.

  1. Trong Outlook, hãy bấm vào Tệp > Quản lý Phần bổ trợ.

    Bấm Quản lý Bổ trợ

    Mẹo: Thao tác này sẽ mở ra Outlook trên web.

  2. Dưới Quản lý phần bổ trợ, trong cột Đã bật, hãy bỏ chọn hộp dành cho phần bổ trợ mà bạn muốn tắt.

    Bật hoặc tắt bổ trợ

Mẹo: Để bật lại phần bổ trợ, hãy đánh dấu chọn vào cùng hộp đó.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×