Tắt kiểu nền và chủ đề

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để ngừng sử dụng kiểu nền và chủ đề trong thông điệp email mà bạn tạo, bạn có thể tắt chúng.

Nếu bạn không muốn thư mà bạn nhận được từ những người khác để hiển thị mẫu nền thư hoặc chủ đề, hãy xem loại bỏ mẫu nền thư và chủ đề từ thư bạn nhận được.

  1. Từ cửa sổ Outlook chính, trên menu công cụ , bấm tùy chọn, sau đó bấm tab Định dạng thư .

  2. Bấm Mẫu nền thư và Phông.

  3. Trên tab mẫu nền thư cá nhân , bấm chủ đề.

  4. Dưới chọn chủ đề, hãy bấm không có chủ đề, và sau đó bấm OK ba lần để đóng hộp thoại.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×