Tải xuống thư mục công cộng của bạn yêu thích khi sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính năng này yêu cầu bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 hoặc Exchange Server 2007 trong chế độ đệm ẩn Exchange. Hầu hết nhà và cá nhân tài khoản không sử dụng Microsoft Exchange. Để biết thêm thông tin về tài khoản Microsoft Exchange và làm thế nào để xác định phiên bản Exchange tài khoản của bạn kết nối đến, hãy xem các nối kết trong phần xem thêm.

Bạn có thể truy nhập các thư mục công cộng được hiển thị trong thư mục ưa chuộng bên dưới Thư mục công cộng khi bạn không kết nối với máy chủ thư của bạn hoặc bạn đang làm việc ngoại tuyến.

  1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

  2. Trên tab email , chọn tài khoản email Exchange Server, sau đó bấm thay đổi.

  3. Bấm Thiết đặt Khác, rồi bấm tab Nâng cao.

  4. Dưới phần Thiết đặt Chế độ Exchange đã lưu trong Bộ đệm ẩn, hãy chọn hộp kiểm Tải về Thư mục Công cộng trong Thư mục Ưa chuộng.

Lưu ý: Chỉ có các mục thư mục công cộng trong thư mục Ưa chuộng mới được tải về.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×