Tải xuống một chữ cái của ủy quyền (LOA)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chữ cái ủy quyền (LOA) cho chúng tôi cung cấp quyền cho để yêu cầu, thay mặt, tính năng chuyển (các) số hiện có từ một nhà cung cấp dịch vụ khác nhau trong trường hợp tranh chấp một. Sử dụng một LOA nếu bạn có dịch vụ số hội thảo âm thanh cầu, tổng đài tự động hoặc số dịch vụ khác, điện thoại miễn phí số hoặc có nhiều hơn 999 số điện thoại người dùng (người đăng ký) mà bạn cần chuyển sang Skype for Business (hoặc nếu bạn không muốn sử dụng các Trình hướng dẫn chuyển số cục bộ). Bạn phải theo cách thủ công gửi yêu cầu dịch vụ khách hàng với này LOA để lấy số điện thoại được chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ hiện tại.

Nếu bạn có các dịch vụ số cho hội thảo âm thanh cầu, tổng đài tự động hoặc số dịch vụ khác, điện thoại miễn phí số hoặc có nhiều hơn 999 số điện thoại người dùng mà bạn cần chuyển sang Skype for Business, bạn cần phải theo cách thủ công gửi một thứ tự cổng.

Nếu bạn không chắc chắn về kiểu số điện thoại mà bạn sẽ yêu cầu cho chúng tôi để chuyển, hãy xem kiểu khác nhau của các số điện thoại được dùng trong Skype for Business Online.

Quan trọng: Khi bạn theo cách thủ công cổng số điện thoại bằng cách dùng một chữ cái ủy quyền (LOA), hãy đảm bảo rằng bạn chọn kiểu số điện thoại, chính xác. Bạn phải nộp đơn hàng riêng biệt cổng cho mỗi loại số điện thoại bạn muốn chuyển.

Quốc gia/khu vực

Kiểu (các) số điện thoại

Nối kết trực tiếp tải xuống

Bỉ

Địa lý

Pháp

Freephone

Chữ cái của ủy quyền (LOA) cho tiếng Pháp (Freephone số) (v.2.0)

Pháp

Địa lý

Chữ cái của ủy quyền (LOA) cho tiếng Pháp (địa lý số) (v.2.0)

Đức

Địa lý

Ireland

Địa lý

Chữ cái của ủy quyền (LOA) cho Ireland (địa lý số) (v.1.0)

Ireland

Không phải địa lý

Chữ cái của ủy quyền (LOA) cho Ireland (địa lý không phải số) (v.1.0)

Hà Lan

Địa lý

Hà Lan

Không phải địa lý

Chữ cái của ủy quyền (LOA) cho Hà Lan (địa lý không phải số) (v.2.0)

Tây Ban Nha

Tất cả các số

Chữ cái của ủy quyền (LOA) cho Tây Ban Nha (Tất cả các số) (v.1.0)

Vương Quốc Anh (Anh Quốc)

Dịch vụ (tổng đài tự động, hội thảo, v.v.)

Chữ cái của ủy quyền (LOA) cho Vương Quốc Anh (dịch vụ số) (v.2.1)

Vương Quốc Anh (Anh Quốc)

Thuê bao (người dùng)

Chữ cái của ủy quyền (LOA) cho Vương Quốc Anh (số người dùng) (v.2.0)

Hoa Kỳ

Người đăng ký và dịch vụ số (không miễn phí)

Chữ cái của ủy quyền (LOA) cho Hoa Kỳ (số người dùng và dịch vụ) (v.2.0)

Hoa Kỳ

Số miễn phí

Chữ cái của ủy quyền (LOA) cho Hoa Kỳ (số điện thoại trả tiền miễn phí) (v.2.0)

Tải xuống cho biểu mẫu quản lý số điện thoại

Chủ đề Liên quan

Số điện thoại truyền Skype for Business Online

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×