Tải về các thư mục công cộng trong Chế độ Exchange đã lưu trong Bộ đệm ẩn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể truy nhập các thư mục công cộng hiển thị trong thư mục Ưa chuộng dưới phần Thư mục Công cộng khi bạn không kết nối với máy chủ thư hoặc đang làm việc ngoại tuyến.

Ghi chú: 

 • Tính năng này yêu cầu tài khoản Microsoft Exchange Server được cấu hình để sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange.

 • 10 tháng 3, 2017 - vấn đề với thư mục công cộng không trả về kết quả, giờ đây được cố định xây dựng 16.0.7766.2060. Vui lòng đi đến tệp > Tài khoản Office > Tùy chọn Cập Nhật > Cập Nhật ngay, để cài đặt sửa lỗi.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Trong ngăn bên phải, bấm vào Thiết đặt Tài khoản, rồi bấm vào Thiết đặt Tài khoản.

  Lệnh Thiết đặt Tài khoản trong dạng xem Backstage

 3. Trên tab Email, hãy chọn tài khoản email Exchange Server, rồi bấm Thay đổi.

 4. Bấm Thiết đặt Khác, rồi bấm tab Nâng cao.

 5. Dưới Thiết đặt chế độ đệm ẩn Exchange, hãy chọn hộp Tải xuống thư mục công cộng yêu thích .

Ghi chú: 

 • Nếu hộp Tải xuống phát hành mục ưa chuộng bị mờ đi, hãy chọn hộp Chế độ Exchange đệm ẩn sử dụng .

 • Chỉ có các mục thư mục công cộng trong thư mục Ưa chuộng mới được tải về.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×