Tải tài liệu xuống trong thư viện tài liệu của SharePoint workspace

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn chấp nhận các thiết đặt mặc định, tất cả tài liệu sẽ được tự động tải xuống các thư viện tài liệu trong SharePoint workspace khi bạn tạo không gian làm việc. Nếu bạn cấu hình một SharePoint workspace để “chỉ tải Đầu trang” xuống, bạn phải tải nội dung tài liệu xuống sau khi bạn tạo không gian làm việc.

Một biểu tượng đồng bộ được đính kèm vào các tài liệu trong thư viện tài liệu để cho biết nội dung đó chưa được tải xuống cho các tài liệu này.

Có thể tải nội dung mới hoặc cập nhật xuống cho tài liệu này

  1. Chọn các tài liệu bạn muốn tải xuống.

    Mẹo: Nếu bạn chỉ đang tải một tài liệu xuống, bạn có thể bấm đúp vào nó để tải xuống ngay lập tức.

  2. Trên tab Trang đầu, bấm vào Nội dung Tải xuống và sau đó bấm vào Tải xuống.

    Biểu tượng đồng bộ sẽ chuyển thành biểu tượng tải xuống khi tài liệu đang được tải xuống và sau đó biến mất khỏi mục tài liệu khi nội dung tài liệu đã được tải xuống hết.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×