Tải lên, xem và loại bỏ tệp hoặc tài liệu dự án

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thông thường, một dự án có ít nhất một tệp hoặc tài liệu cần được lưu trữ ở đâu đó. Ví dụ, có thể có kế hoạch dự án, báo cáo hoặc ảnh nhóm. Bạn có thể lưu trữ các mục này trên trang web của bạn bằng cách thêm tệp vào thư viện.

Đôi khi, một tệp có thể dành riêng cho một nhiệm vụ nhất định trong dự án của bạn. Ví dụ, bạn có thể dùng một trang web để lên kế hoạch phát hành sản phẩm và một trong những nhiệm vụ trong dự án của bạn là quảng bá sản phẩm tại một sự kiện yêu cầu phải đi công tác. Bạn có thể có một bản đồ đến vị trí sự kiện ở dạng PDF. Bạn có thể đính kèm PDF đó, hoặc bất kỳ tệp nào khác có liên quan, vào nhiệm vụ liên quan trong danh sách nhiệm vụ của bạn.

Để đính kèm tệp vào một nhiệm vụ:

 1. Trên Khởi động Nhanh, hãy bấm vào Nhiệm vụ.

 2. Bấm vào khoảng trống cạnh hộp kiểm cho một nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ để chọn nó.

 3. Trên tab Nhiệm vụ trong nhóm Hành động, hãy bấm vào Đính kèm Tệp.

 4. Bấm Duyệt.

 5. Trên hộp thoại Chọn Tệp để Tải lên, hãy xác định vị trí và chọn tệp bạn muốn đính kèm vào nhiệm vụ, sau đó bấm Mở.

 6. Trên hộp Đính kèm Tệp, hãy bấm OK để tải lên và đính kèm tệp vào nhiệm vụ được chọn.

Bạn có thể xem một tệp bạn đã đính kèm vào một nhiệm vụ bằng cách bấm vào tên nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ để mở nó để xem. Bấm vào tên tệp, cạnh Phần đính kèm để mở tệp.

Để loại bỏ một tệp được đính kèm vào một nhiệm vụ:

 1. Trên Khởi động Nhanh, hãy bấm vào Nhiệm vụ.

 2. Bấm vào khoảng trống cạnh hộp kiểm cho một nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ để chọn nó.

 3. Trên tab Nhiệm vụ, trong nhóm Quản lý, hãy bấm Sửa Mục.

 4. Bấm Xóa, cạnh tên tệp được liệt kê cạnh Phần đính kèm.

 5. Bấm Lưu để lưu thay đổi.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×