Giới thiệu về OneDrive (cơ quan hoặc trường học)

Tải lên tệp và thư mục

Tải lên và lưu các tệp và thư mục vào OneDrive for Business

Với Microsoft Edge hoặc Google Chrome:

  1. Chọn Tải lên > Tệp hoặc Tải lên > Thư mục.

  2. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn tải lên.

  3. Chọn Mở hoặc Chọn thư mục.

Với các trình duyệt khác:

  • Chọn Tải lên, chọn các tệp bạn muốn tải lên, rồi chọn Mở.

  • Nếu không thấy Tải lên > Thư mục, hãy tạo một thư mục và tải các tệp lên thư mục đó.

Ảnh chụp màn hình hiển thị Tải lên đã chọn

Lưu ý: Nếu đã cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive, bạn còn có thể tải lên bằng File Explorer. Chọn các tệp bạn muốn tải lên và kéo chúng vào OneDrive trong ngăn Dẫn hướng của File Explorer.

Lưu và mở tệp trong các ứng dụng Office

  • Chọn Tệp > Lưu Như > OneDrive - [tên công ty] để lưu tệp công việc vào OneDrive.

    Lưu tệp cá nhân vào OneDrive - Cá nhân.

  • Chọn Tệp > Mở, rồi chọn OneDrive, để mở tệp đã lưu vào OneDrive.

Lưu ý: Cần có Office 365, 2019 hoặc 2016.

Ảnh chụp màn hình hộp thoại Lưu Dưới dạng của Excel
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×