Tải hoặc lấy chương trình bổ trợ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không có loại khác nhau của chương trình bổ trợ cho Microsoft Office Excel cung cấp tùy chọn lệnh và tính năng:

 • Bổ trợ Excel, chẳng hạn như ToolPak phân tích và bổ trợ bộ giải, sẵn dùng khi bạn cài đặt Microsoft Office hoặc Excel.

 • Bổ sung bổ trợ cho Excel có thể được tải về từ Trung tâm tải xuống Microsoft

 • Người phát triển và nhà cung cấp giải pháp thông thường thiết kế tùy chỉnh mô hình đối tượng cấu phần (COM) bổ trợ và tự động hóa bổ trợ.

Bạn phải tải bổ trợ trước khi bạn có thể dùng nó. Sau khi tải bổ trợ, chương trình bổ trợ và các lệnh sẵn dùng trong một trong các vị trí sau đây:

 • Tab dữ liệu . ToolPak phân tích và bổ trợ bộ giải được hiển thị trong nhóm phân tích .

 • Tab công thức . Hướng dẫn tính tổng có điều kiện, công cụ tiền tệ Euro, Eurotool và hướng dẫn tra cứu được hiển thị trong nhóm giải pháp .

 • Tab Bổ trợ. Tab Bổ trợ được thêm vào ruy-băng, một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent, khi bạn tải đầu tiên bổ trợ bộ dành cho tab. Nếu bạn không thấy tab Bổ trợ , bạn phải thoát khỏi Excel và khởi động lại nó.

Bạn muốn làm gì?

Tải hoặc lấy Excel thêm trong chương trình

Tải hoặc lấy bổ trợ COM chương trình

Tải hoặc lấy tự động thêm vào chương trình

Tải hoặc lấy Excel thêm trong chương trình

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào thể loại Bổ trợ .

 3. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

 4. Để tải một bổ trợ Excel, hãy làm như sau:

  1. Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh bổ trợ mà bạn muốn tải, sau đó bấm OK.

   Mẹo: Nếu bổ trợ mà bạn muốn sử dụng không được liệt kê trong hộp Bổ trợ sẵn dùng , bấm duyệt, và sau đó xác định vị trí thêm-in. bổ trợ có thể không sẵn dùng trên máy tính của bạn có thể được tải về từ Trung tâm tải xuống Microsoft

  2. Nếu bổ trợ không hiện được cài đặt trên máy tính của bạn, bấm để cài đặt.

   Mẹo: Hãy làm theo các hướng dẫn thiết lập khi cần thiết.

 5. Để lấy một bổ trợ Excel, hãy làm như sau:

  1. Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng , xóa hộp kiểm bên cạnh bổ trợ mà bạn muốn lấy, sau đó bấm OK.

  2. Để loại bỏ bổ trợ từ ruy-băng Office Fluent, khởi động lại Excel.

   Ghi chú: Dỡ hoặc loại bỏ một bổ trợ từ ruy-băng sẽ không xóa bổ trợ từ máy tính của bạn. Để xóa bỏ bổ trợ từ máy tính của bạn, bạn phải dỡ cài đặt nó.

   Cách dỡ cài đặt bổ trợ

   Quan trọng: Nếu bạn đã cài đặt Excel bổ trợ từ một máy chủ tệp mạng hoặc từ một thư mục được chia sẻ, bạn phải cài đặt hoặc loại bỏ bổ trợ từ vị trí đó. Nếu bạn đã cài đặt Excel bổ trợ từ một CD-ROM và bạn ánh xạ ổ đĩa CD-ROM tới một chữ cái ổ đĩa mới từ cài đặt nó, bạn cần phải cài đặt lại bổ trợ từ đĩa CD-ROM. Nếu bạn đang chạy bất kỳ bổ trợ Excel từ CD-ROM, bạn phải dỡ cài đặt bổ trợ Excel, và sau đó cài đặt từ đĩa CD-ROM.

   1. Thoát khỏi tất cả chương trình.

   2. Trong Windows Vista, hãy bấm nút Ảnh nút bắt đầu , bấm Pa-nen điều khiển, bấm chương trình, sau đó bấm chương trình và tính năng.

    Trong Microsoft Windows XP, hãy bấm bấm vào nút bắt đầu , bấm Pa-nen điều khiểnvà sau đó bấm đúp vào Thêm/loại bỏ chương trình.

   3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    Nếu bạn đã cài đặt Excel như một phần của Microsoft Office, hãy bấm Microsoft Office trong danh sách các chương trình được cài đặt rồi bấm nút Thay đổi.

    Nếu bạn đã cài đặt Excel riêng biệt, hãy bấm vào tên của chương trình trong danh sách các chương trình được cài đặt rồi bấm nút Thay đổi.

   4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Đầu trang

Tải hoặc lấy bổ trợ COM chương trình

Quan trọng: Nếu bạn là một nhà phát triển, bạn có thể sử dụng thủ tục này để tải hoặc lấy một COM bổ trợ trước khi bạn thiết kế chương trình cài đặt và loại bỏ cho bổ trợ của bạn. Nếu bạn không phải là một nhà phát triển, bạn không cần sử dụng thủ tục này. Liên hệ với người cung cấp bổ trợ nếu bạn muốn cài đặt và loại bỏ các hướng dẫn quản trị hệ thống.

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào thể loại Bổ trợ .

 3. Trong hộp quản lý , bấm bổ trợ COM, sau đó bấm đi.

 4. Để tải một COM bổ trợ, trong hộp Bổ trợ sẵn dùng , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh bổ trợ mà bạn muốn tải, sau đó bấm OK.

  Mẹo: Nếu bổ trợ mà bạn muốn sử dụng không được liệt kê trong hộp Bổ trợ sẵn dùng , bấm Thêm, và sau đó định vị bổ trợ.

 5. Để lấy một COM bổ trợ, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng , xóa hộp kiểm bên cạnh bổ trợ mà bạn muốn lấy, sau đó bấm OK.

   Ghi chú: Điều này unloads bổ trợ từ bộ nhớ nhưng giữ lại tên của nó trong danh sách bổ trợ sẵn dùng. Nó sẽ không xóa bổ trợ từ máy tính của bạn.

  • Để loại bỏ bổ trợ COM khỏi danh sách các bổ trợ sẵn dùng và để xóa bổ trợ khỏi máy tính của bạn, hãy bấm tên của nó trong hộp Bổ trợ sẵn dùng rồi bấm Loại bỏ.

Đầu trang

Tải hoặc lấy một tự động thêm vào chương trình

Quan trọng: Nếu bạn là một nhà phát triển, bạn có thể sử dụng thủ tục này để tải hoặc lấy một chương trình tự động hóa trước khi bạn thiết kế cài đặt và loại bỏ chương trình cho bổ trợ của bạn. Nếu bạn không phải là một nhà phát triển, bạn không cần sử dụng thủ tục này. Liên hệ với người cung cấp bổ trợ nếu bạn muốn cài đặt và loại bỏ các hướng dẫn quản trị hệ thống.

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào thể loại Bổ trợ .

 3. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

 4. Để tải tự động hóa bổ trợ, hãy bấm tự động hóa, sau đó bấm bổ trợ mà bạn muốn trong hộp máy chủ tự động hóa sẵn dùng .

  Mẹo: Nếu bổ trợ mà bạn muốn không nằm trong danh sách, hãy bấm duyệt, định vị bổ trợ và sau đó bấm OK.

 5. Để lấy một tự động hóa bổ trợ, bạn phải loại bỏ nó khỏi sổ đăng ký. Xem người quản trị hệ thống của bạn để biết chi tiết.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×