Tạo, xem hoặc xóa một nhóm lịch biểu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng này yêu cầu bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 hoặc Exchange Server 2007. Hầu hết nhà và cá nhân tài khoản không sử dụng Microsoft Exchange. Để biết thêm thông tin về tài khoản Microsoft Exchange và làm thế nào để xác định phiên bản Exchange tài khoản của bạn kết nối đến, hãy xem các nối kết trong phần xem thêm.

Lên lịch nhóm lịch giúp dễ dàng cho bạn để xem lịch biểu kết hợp của một số người hoặc tài nguyên một cách nhanh chóng. Một lịch biểu nhóm có thể bao gồm tất cả các liên hệ hoặc các tài nguyên từ thư mục công cộng.

Bạn có thể tạo và lưu nhiều nhóm lịch biểu, mỗi hiển thị một nhóm người hoặc tài nguyên. Ví dụ, một lịch biểu nhóm có thể chứa tất cả nhân viên trong một bộ phận. Lịch biểu nhóm khác có thể chứa tất cả các phòng hội thảo trong một tòa nhà.

Ngoài việc kiểm tra lịch biểu của người tổ chức cuộc họp, bạn cũng có thể cần phải lên lịch tài nguyên, chẳng hạn như phòng hội thảo nơi bạn lập kế hoạch để giữ cuộc họp, hoặc với máy chiếu trang chiếu mà bạn dự định dùng cho bản trình bày. Trước khi bạn có thể lên lịch tài nguyên, người quản trị Microsoft Exchange Server của bạn phải tạo một tài khoản thư trên máy chủ Exchange và bạn phải được cấp quyền để lên lịch tài nguyên, cùng với bất kỳ tài nguyên assosciated nào khác.

Trong khi xem một lịch biểu nhóm, bạn có thể nhanh chóng lên lịch cuộc họp với hoặc gửi email tới một số hoặc tất cả các thành viên nhóm. Bạn có thể nhận được thông tin rảnh/bận mới nhất cho mỗi thành viên nhóm trước khi bạn lên lịch cuộc họp, và sử dụng AutoPick để tìm thời gian khi tất cả các thành viên nhóm được miễn phí.

Theo mặc định, nhóm lịch chứa các chi tiết của tất cả các mục được hiển thị, trừ khi chủ sở hữu của mục đánh dấu nó riêng tư.

 1. Trong lịch, trên menu hành động , bấm Dạng xem nhóm lịch biểu.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Tạo một lịch nhóm   

   1. Trong hộp thoại Nhóm lịch biểu , hãy bấm mới.

   2. Nhập tên cho lịch biểu nhóm mới, sau đó bấm OK.

   3. Bấm Thêm người khác, và sau đó bấm Thêm từ sổ địa chỉ hoặc Thêm thư mục công cộng.

   4. Chọn tên hoặc các thư mục công cộng mà bạn muốn thêm, sau đó bấm OK.

   5. Bấm Lưu và đóng.

  • Xem lịch biểu nhóm   

   1. Chọn lên lịch nhóm mà bạn muốn xem, sau đó bấm mở.

  • Xóa một nhóm lịch biểu   

   1. Chọn lên lịch nhóm mà bạn muốn xóa, sau đó bấm xóa.

Lưu ý: Làm mới dữ liệu rỗi/bận trong lịch biểu nhóm, bấm tùy chọn, sau đó bấm Làm mới rỗi/bận.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×