Tạo, xem hoặc xóa một lịch nhóm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có một lịch mà bạn thường xuyên xem lại với nhau, chẳng hạn như đồng nghiệp của bạn làm việc hoặc gia đình của bạn, bằng cách dùng lịch nhóm giúp dễ dàng cho bạn để xem lịch biểu kết hợp nhanh. Lịch nhóm cũng có thể bao gồm tài nguyên, lịch Internet hoặc lịch SharePoint.

Ghi chú:  Tính năng này cần có tài khoản Microsoft Exchange Server.

Tạo một lịch nhóm

Có hai cách bạn có thể tạo một lịch nhóm:

 • Chọn các thành viên từ Sổ Địa chỉ hoặc danh sách liên hệ

 • Tạo một lịch nhóm dựa trên lịch mà bạn đang xem

Chọn thành viên khỏi danh sách sổ địa chỉ hoặc liên hệ

 1. Trong lịch, trên trang đầu tab, trong nhóm Quản lý lịch , bấm Nhóm lịch, sau đó bấm Tạo nhóm lịch mới.

 2. Nhập tên cho nhóm lịch mới, sau đó bấm OK.

 3. Dưới Sổ địa chỉ, hãy chọn Sổ Địa chỉ hoặc danh sách liên hệ mà bạn muốn chọn thành viên của nhóm của bạn.

 4. Duyệt tìm tên hoặc nhập chúng vào hộp Tìm kiếm , hãy bấm vào tên bạn muốn và sau đó bấm Thành viên nhóm. Lặp lại bước này cho từng lịch mà bạn muốn đưa vào nhóm, sau đó bấm OK.

Tạo một lịch nhóm dựa trên lịch mà bạn đang xem

 1. Trong lịch, trên trang đầu tab, trong nhóm Quản lý lịch , bấm Nhóm lịch, sau đó bấm lưu dưới dạng nhóm lịch mới.

 2. Nhập tên cho nhóm lịch mới, sau đó bấm OK.

  Ghi chú: 

  • Nhóm lịch mới mở ra bên cạnh bất kỳ lịch hoặc nhóm mà đã được mở.

  • Để thêm lịch khác vào dạng xem, hãy chọn hộp kiểm của lịch mà bạn muốn trong Ngăn Dẫn hướng.

Thêm lịch vào lịch nhóm

Để thêm lịch vào lịch nhóm hiện có, trong ngăn dẫn hướng, hãy kéo nó vào lịch nhóm mà bạn muốn.

Nếu lịch mà bạn muốn thêm không nằm trong ngăn dẫn hướng của bạn, hãy làm như sau:

 1. Trong lịch, trên trang đầu tab, trong nhóm Quản lý lịch , bấm Mở lịch, sau đó bấm kiểu lịch mà bạn muốn.

 2. Duyệt tìm tên hoặc nhập chúng vào hộp Tìm kiếm , hãy bấm vào tên bạn muốn và sau đó bấm lịch. Lặp lại bước này cho từng lịch mà bạn muốn đưa vào nhóm, sau đó bấm OK. Thêm lịch xuất hiện trong thư mục Chia sẻ lịch trong ngăn dẫn hướng.

  Ghi chú: Trong dạng xem lịch biểu, bạn có thể bấm Thêm một hộp lịch ở dưới cùng của dạng xem và sau đó nhập tên mà bạn muốn. Lịch được thêm vào thư mục chia sẻ lịch trong ngăn dẫn hướng.

 3. Trong ngăn dẫn hướng, hãy kéo các lịch từ Lịch chia sẻ vào lịch nhóm mà bạn muốn.

Ghi chú: Bạn có thể di chuyển thành viên của nhóm lịch bất kỳ cho một nhóm khác nhau. Trong ngăn dẫn hướng, hãy kéo lịch vào lịch nhóm mà bạn muốn.

Xem một lịch nhóm

 • Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn hộp kiểm của lịch.

  Nhóm Lịch trong Ngăn Dẫn hướng

Lịch nhóm xuất hiện song song hoặc theo chiều ngang Dạng xem lịch biểu. Để xem lịch trong chế độ chồng lấp, thực hiện các thao tác sau:

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm sắp xếp , hãy bấm ngày, Tuần làm việc, tuần hay tháng.

  Các lịch là sắp xếp song song.

 2. Bấm vào mũi tên dạng xem trong chế độ chồng lấp trên tab trên từng lịch mà bạn muốn chồng lấp.

  Ghi chú: 

  • Bất kỳ lịch nào trong ngăn dẫn hướng có thể xem cùng với bất kỳ nhóm nào, ngay cả nếu nó không phải là thành viên của nhóm đó. Bạn cũng có thể xem nhiều lịch nhóm lại với nhau. Chọn hộp kiểm của bất kỳ lịch hoặc lịch nhóm mà bạn muốn xem.

  • Bạn có thể ẩn bất kỳ lịch nào từ dạng xem bằng cách xóa hộp kiểm của nó trong ngăn dẫn hướng, hoặc bằng cách bấm Đóng lịch trên tab của lịch. Điều này chỉ thay đổi lịch trong dạng xem hiện tại. Nó sẽ không loại bỏ bất kỳ lịch nào khỏi một nhóm lịch.

Xóa lịch nhóm

 • Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch nhóm mà bạn muốn xóa, sau đó bấm Xóa nhóm.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×