Tạo và trả lời thư

Việc tạo một thư mới đơn giản như bấm vào mới Thư Mới và soạn thư của bạn. Bạn có thể trả lời thư đã nhận bằng cách dùng các nối kết ở đầu mỗi thư trong ngăn đọc trong Outlook Web App. Khi bạn chọn trả lời Trả lời, trả lời tất cả Trả lời tất cả hay chuyển tiếp Chuyển tiếp, một thư mới sẽ xuất hiện ở ngăn đọc.

Làm thế nào để tôi tạo hoặc trả lời thư?

Làm thế nào để tôi tạo thư mới

Làm thế nào để tôi trả lời thư?

Làm thế nào để tôi chuyển tiếp thư?

Tôi có thể làm gì khác với thư tôi đang viết?

Nếu tôi không thể hoàn tất thư trả lời ngay bây giờ thì sao?

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Làm thế nào để tôi tạo thư mới

Để tạo một thư mới:

 1. Bấm mới Thư mới ở trên danh sách thư mục. Một biểu mẫu thư mới sẽ hiện ra trong ngăn đọc.

 2. Để thêm người nhận, bạn có thể nhập tên của bất kỳ người nào trong thư mục các liên hệ của bạn hoặc danh sách địa chỉ của tổ chức bạn, hoặc bạn có thể nhập địa chỉ email vào trường Đến hoặc đồng gửi. Lần đầu bạn nhập một tên người cụ thể, Outlook Web App sẽ tìm kiếm địa chỉ của người đó. Trong tương lai, tên sẽ được lưu vào bộ đệm ẩn do đó nó sẽ được tìm ra nhanh chóng.

 3. Thêm chủ đề.

 4. Nhập thư bạn muốn gửi.

 5. Khi bạn hoàn thành và bức thư đã sẵn sàng để gửi, bấm gửi Gửi.

Làm thế nào để tôi trả lời thư?

Khi bạn trả lời thư, chủ đề tự động được sao chép và một tiền tố biểu thị đó là thư trả lời sẽ được thêm vào đầu. Nội dung của thư gốc sẽ được tự động sao chép vào trong thư mới.

Để chỉ trả lời người đã gửi thư cho bạn:

 1. Chọn thư đó trong ngăn đọc.

 2. Ở đầu bức thư, hãy bấm trả lời Trả lời. Một thư mới sẽ xuất hiện và đề địa chỉ được gửi tới người gửi thư gốc.

 3. Thêm nội dung thư trả lời của bạn.

 4. Bấm gửi Gửi ở đầu thư.

Để trả lời người gửi thư và tất cả những người nhận khác:

 1. Chọn thư đó trong ngăn đọc.

 2. Ở đầu bức thư, bấm trả lời tất cả Trả lời tất cả. Một thư mới sẽ xuất hiện và đề địa chỉ được gửi tới người gửi và tới tất cả những người nhận thư khác.

 3. Thêm nội dung thư trả lời của bạn.

 4. Bấm gửi Gửi ở đầu thư.

Đầu Trang

Làm thế nào để tôi chuyển tiếp thư?

Khi bạn chuyển tiếp thư, chủ đề tự động được sao chép và một tiền tố biểu thị đó là thư chuyển tiếp sẽ được thêm vào đầu. Nội dung của thư gốc sẽ được tự động sao chép vào trong thư mới.

 1. Chọn thư đó trong ngăn đọc.

 2. Hãy bấm chuyển tiếp Chuyển tiếp ở đầu bức thư. Một thư mới sẽ xuất hiện.

 3. Trên dòng Đến, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email của người mà bạn muốn chuyển tiếp thư tới. Bạn cũng có thể bấm vào Đến hoặc Đồng gửi để chuyển tới danh sách địa chỉ của bạn.

 4. Hãy thêm bất kỳ thông tin nào khác mà bạn muốn vào trong thư, chẳng hạn như một ghi chú nhanh giải thích vì sao bạn lại chuyển tiếp thư đó.

 5. Bấm gửi Gửi ở đầu thư.

Đầu Trang

Tôi có thể làm gì khác với thư tôi đang viết?

 • Để thêm một phần đính kèm, bấm chèn Chèn rồi Phần đính kèm ở phía trên cùng của màn hình và duyệt tới tệp bạn muốn đính kèm.

 • Để nhúng một ảnh vào thư để ảnh xuất hiện mà người nhận không phải mở ra, bấm chèn Chèn, rồi Ảnh, và duyệt tới bức ảnh bạn muốn thêm vào thư của mình.

 • Để có thêm tùy chọn, bạn có thể bấm vào menu mở rộng menu mở rộng .

 • Từ đó, bạn có thể chọn các tùy chọn sau:

  • Lưu Outlook Web App tự động lưu thư của bạn khi bạn soạn thảo thư, nhưng bạn có thể bắt buộc lưu bất kỳ lúc nào.

  • Hiện đồng gửi ẩn Bạn có thể dùng đồng gửi ẩn để đưa ai đó vào danh sách người nhận trong khi ẩn tên của họ không cho những người nhận khác thấy.

  • Hiện gửi từ Nếu bạn được phép gửi từ nhiều hơn một địa chỉ, bạn có thể dùng trường này để thay đổi địa chỉ từ của thư bạn đang soạn thảo.

  • Thiết đặt độ quan trọng Dùng tùy chọn này để thiết đặt độ quan trọng của thư. Điều này sẽ không thay đổi cách thư được xử lý như thế nào mà sẽ cho người nhận biết độ quan trọng cao hay thấp.

  • Chèn chữ ký Nếu bạn đã tạo ra một chữ ký trong thiết đặt Thư nhưng không cấu hình để chữ ký tự động được thêm vào các thư của bạn, bạn có thể thêm chữ ký bằng cách nhấn vào đây.

   • Chuyển sang văn bản thuần/Chuyển sangHTML

  • Hiện các tùy chọn thư. Tùy chọn thư là nơi bạn có thể thiết đặt độ nhạy cảm của thư hoặc yêu cầu xác nhận. Các thiết đặt độ nhạy cảm là Bình thường, Cá nhân, Riêng tưBảo mật. Đây chỉ là thông tin, chúng không thay đổi cách thức thư được xử lý thế nào.

   Bạn có thể yêu cầu xác nhận đã nhận thư để giúp bạn biết khi thư bạn gửi đã đến được người nhận. Một xác nhận đọc sẽ cho bạn biết khi thư bạn gửi được đánh dấu là đã đọc. Một số chương trình email cho phép người nhận chọn liệu họ có muốn hồi đáp yêu cầu xác nhận đọc không.

Đầu Trang

Nếu tôi không thể hoàn tất thư trả lời ngay bây giờ thì sao?

Outlook Web App tự động lưu thư mà bạn đang soạn thảo để bạn có thể tạm dừng viết thư và làm những việc khác mà không sợ mất phần thư đã soạn. Để quay lại thư trả lời hoặc chuyển tiếp thư mà bạn đang soạn:

 • Hãy tìm thư mục Thư nháp trong danh sách thư mục. Tất cả các thư nháp đều được lưu ở đó cho đến khi chúng được gửi hay xóa.

 • Hãy tìm thư nháp của bạn trong cùng một thư mục như thư gốc. Chữ Thư nháp sẽ xuất hiện trong danh sách thư bên cạnh tên của người đã gửi thư gốc.


 • Sau khi bạn tìm thấy thư nháp, hãy bấm chọn nó trong danh sách thư để xem thư trong ngăn đọc. Bạn có thể bấm xóa bỏ Bỏ để xóa thư nháp hoặc sửa Tiếp tục soạn để tiếp tục soạn thư.

Đầu Trang

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Khi bạn soạn một thư mới, bạn có thể mở thư bật thư lên ở một cửa sổ mới bằng cách bấm vào biểu tượng bật lên Mở trong cửa sổ mới ở góc phía trên của thư.

 • Bạn có thể thêm những người nhận khác vào bất kỳ thư nào gửi đi bằng cách nhập tên hoặc địa chỉ email của họ vào trong trường Đến hoặc Đồng gửi bất kỳ lúc nào trước khi bạn gửi đi.

 • Bạn có thể thêm một tệp đính kèm hoặc nhúng một hình ảnh vào trong thư. Để thêm một tệp đính kèm, đi tới phần đầu của cửa sổ thư và bấm chèn Chèn, rồi chọn Tệp đính kèm hoặc Ảnh. Duyệt tới tệp đính kèm hoặc hình ảnh mà bạn muốn thêm và bấm Mở để thêm.

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×