Tạo và thay đổi lược đồ phông cho một diện mạo chuyên nghiệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lược đồ phông là một bộ phông đã xác định được liên kết với một ấn phẩm. Trong mỗi lược đồ phông, phông chính và phụ phông được xác định. Nói chung, phông chính được sử dụng cho tiêu đề và đầu đề và phông phụ được dùng cho văn bản nội dung.

Lược đồ phông cũng giúp dễ dàng thay đổi tất cả các phông chữ trong một ấn phẩm để cung cấp cho nó một diện mạo nhất quán, chuyên nghiệp. Khi bạn áp dụng một lược đồ phông, Publisher thay đổi kiểu trong ấn phẩm của bạn để dùng một trong hai phông trong lược đồ phông thay vì phông chữ mặc định cho các kiểu.

Bạn muốn làm gì?

Tạo một lược đồ phông

Thay đổi lược đồ phông

Tạo một lược đồ phông

Bạn có thể tạo lược đồ phông hoàn toàn mới, hoặc bạn có thể tạo lược đồ phông mới theo lược đồ phông khác.

Tạo một lược đồ phông mới

 1. Trong ngăn tác vụ Định dạng Ấn phẩm , trong Lược đồ phông, hãy bấm tạo lược đồ phông mới.

 2. Chọn một phông chữ đầu đề và phông nội dung, và xem trước chúng trong hộp mẫu .

  Lưu ý: Khi bạn đã bật nhiều kiểu ngôn ngữ (La-tinh, đông á và Script phức tạp), bạn có thể xác định thay thế cặp của phông chữ cho mỗi loại ngôn ngữ.

 3. Nhập tên cho lược đồ phông mới của bạn.

Đầu trang

Thay đổi lược đồ phông

Bạn có thể thay đổi lược đồ phông theo nhiều cách. Bạn có thể xóa bỏ hoặc thay đổi tên một lược đồ phông mà bạn đã tạo, nhưng bạn không thể thay đổi, xóa hoặc đổi tên một lược đồ phông mặc định.

Để thay đổi lược đồ phông, thay đổi kiểu trong ấn phẩm của bạn và sau đó áp dụng kiểu lược đồ phông.

Đổi tên một lược đồ phông mà bạn đã tạo

 1. Trong ngăn tác vụ Định dạng Ấn phẩm , trong Lược đồ phông, bấm vào mũi tên bên cạnh lược đồ phông mà bạn đã tạo, sau đó bấm Đổi tên bảng phối.

 2. Trong hộp thoại Đổi tên lược đồ phông , hãy nhập tên mới cho lược đồ phông của bạn.

Xóa một lược đồ phông mà bạn đã tạo

 • Trong ngăn tác vụ Lược đồ phông , bấm vào mũi tên bên cạnh lược đồ phông mà bạn đã tạo, sau đó bấm Xóa bỏ bảng phối.

Thay đổi một lược đồ phông mà bạn đã tạo

Bạn có thể thực hiện thay đổi để lược đồ phông mà bạn đã tạo, nhưng những thay đổi này chỉ áp dụng cho Ấn phẩm mới sử dụng các lược đồ phông.

 1. Trên menu định dạng , bấm kiểu.

 2. Trong ngăn tác vụ kiểu , thay đổi bất kỳ kiểu mà bạn muốn, sau đó bấm Lược đồ phông.

  Ví dụ, nếu bạn muốn thay đổi phông chữ đầu đề, bấm vào một số văn bản có sử dụng kiểu đầu đề mà bạn muốn thay đổi. Trong ngăn tác vụ kiểu và định dạng , bấm vào mũi tên ở bên phải của tên kiểu được chọn, bấm sửa đổi, bấm phông, sau đó chọn phông khác.

 3. Trong ngăn tác vụ Định dạng Ấn phẩm , trong Lược đồ phông, bấm vào mũi tên bên cạnh lược đồ phông mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Cập Nhật bảng phối từ Ấn phẩm kiểu.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×