Tạo và thêm chữ ký vào email trong Outlook Web App

Bạn có thể tự động thêm chữ ký email của mình vào tất cả các thư gửi đi hoặc bạn có thể chọn thêm chữ ký của mình chỉ cho những thư cụ thể.

Nếu bạn sử dụng cả Outlook Web App và Outlook, bạn cần phải tạo một chữ ký cho mỗi loại. Để biết thông tin về cách tạo và dùng chữ ký email trong Outlook, hãy xem Tạo và thêm chữ ký email.

 1. Trong trình duyệt web, đăng nhập vào Outlook Web App bằng URL do người quản lý email cho tổ chức của bạn cung cấp. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào Đăng nhập.

 2. Trên thanh dẫn hướng, chọn Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn.

 3. Bên dưới Tùy chọn, chọn Thiết đặt > Thư.

 4. Bên dưới Chữ ký email, trong hộp văn bản, hãy nhập chữ ký bạn muốn sử dụng. Sử dụng thanh công cụ định dạng mini để thay đổi diện mạo của chữ ký.

 5. Nếu bạn muốn chữ ký của mình hiển thị ở cuối tất cả các mục thư gửi đi, kể cả thư trả lời và thư chuyển tiếp, chọn Tự động thêm chữ ký của tôi vào thư tôi gửi. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn có thể thêm chữ ký theo cách thủ công vào bất kỳ thư nào. Để biết chi tiết, hãy xem Thêm chữ ký vào thư mới theo cách thủ công.

 6. Chọn Lưu.

Nếu bạn đã tạo chữ ký nhưng không chọn tùy chọn thêm chữ ký vào tất cả các thư gửi đi, thì bạn có thể thêm chữ ký vào các thư cụ thể theo cách thủ công.

 1. Trong trình duyệt web, đăng nhập vào Outlook Web App bằng URL do người quản lý email cho tổ chức của bạn cung cấp. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào Đăng nhập.

 2. Chọn Thư mới bên trên danh sách thư mục. Một biểu mẫu thư mới sẽ mở ra trong ngăn đọc.

 3. Ở phía trên cùng của thư, chọn chèn Chèn > Chữ ký của bạn.

 4. Khi bức thư đã sẵn sàng để gửi, hãy chọn gửi Gửi.

Nếu bạn đã tạo chữ ký, bạn có thể chỉ định có thêm chữ ký vào tất cả các thư gửi đi hay không, kể cả thư trả lời và thư chuyển tiếp.

 1. Trong trình duyệt web, đăng nhập vào Outlook Web App bằng URL do người quản lý email cho tổ chức của bạn cung cấp. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào Đăng nhập.

 2. Trên thanh dẫn hướng, chọn Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn.

 3. Bên dưới Tùy chọn, chọn Thiết đặt > Thư.

 4. Trong mục Chữ ký email, thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm chữ ký của bạn ở cuối tất cả các thư gửi đi, chọn hộp kiểm Tự động thêm chữ ký của tôi vào thư tôi gửi.

  • Để không thêm chữ ký của bạn ở cuối tất cả các thư gửi đi, hãy bỏ chọn hộp kiểm Tự động thêm chữ ký của tôi vào thư tôi gửi.

 5. Chọn Save.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×