Tạo và thêm chữ ký email trong Outlook.com

Tạo một chữ ký cho thông điệp email mà bạn có thể tự động thêm vào tất cả các thư gửi đi hoặc thêm vào những thư cụ thể theo cách thủ công.

Tạo một chữ ký email

 1. Đăng nhập vào Outlook.com.

 2. Trên thanh công cụ, chọn Cài đặt > Tùy chọn.

  Tuỳ chọn Cài đặt trong Outlook trên web

 3. Ở ngăn dẫn hướng, bên dưới Thư, chọn Bố trí > Chữ ký email.

  Chữ ký email trong Outlook trên web

 4. Trong hộp văn bản, nhập chữ ký của bạn, rồi sử dụng các tùy chọn định dạng có sẵn để thay đổi diện mạo của chữ ký.

 5. Nếu bạn muốn chữ ký của mình xuất hiện ở cuối mọi thư email mới bạn soạn, hãy chọn hộp kiểm Tự động thêm chữ ký của tôi vào thư mới mà tôi soạn. Nếu bạn muốn chữ ký của mình xuất hiện trên thư bạn chuyển tiếp hoặc trả lời, chọn hộp kiểm Tự động thêm chữ ký của tôi vào thư tôi chuyển tiếp hoặc trả lời.

  Nếu bạn không chọn tùy chọn này thì bạn có thể thêm chữ ký của mình vào thư được chọn theo cách thủ công. Để biết chi tiết, hãy xem mục Thêm chữ ký của bạn vào thư mới theo cách thủ công.

 6. Chọn Lưu khi bạn đã xong.

  Ghi chú: Bạn luôn có thể quay lại trang Chữ ký email và chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm tự động thêm chữ ký của bạn.

Thêm chữ ký vào thư mới theo cách thủ công

Nếu bạn đã tạo chữ ký nhưng không chọn tự động thêm chữ ký vào mọi thư gửi đi, bạn có thể thêm chữ ký sau khi viết một thư email.

 1. Đi đến hộp thư của bạn, rồi chọn Biểu tượng Thư email Mới trong Outlook trên web để tạo thư email mới.

 2. Nhập thư của bạn, rồi chọn Biểu tượng Xem thêm lệnh. > Chèn chữ ký trên thanh công cụ.

 3. Khi thư email của bạn đã sẵn sàng, chọn Gửi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để được trợ giúp về Outlook.com:

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×