Tạo và tùy chỉnh loại bản ghi và danh sách

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Với Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu của bạn bằng cách thêm các trường có liên quan đến doanh nghiệp của bạn, loại bỏ trường mà bạn không cần, và di chuyển trường để nhấn mạnh thông tin quan trọng nhất cho bạn. Bạn có thể tạo biểu mẫu mới, thêm danh sách, tùy chỉnh báo cáo, sửa đổi giai đoạn bán hàng dẫn ghi tiêu chí, hãy chọn trường cho thẻ liên hệ của bạn, và tùy chỉnh ruy-băng.

Bài viết này trình bày cách tạo và tùy chỉnh biểu mẫu, và tạo và sửa danh sách.

Lưu ý: Chỉ chủ sở hữu cơ sở dữ liệu có thể tùy chỉnh biểu mẫu.

Xem các bài viết sau đây để biết thông tin về tùy chỉnh báo cáo; Sửa đổi giai đoạn bán hàng, hoạt động bán hàng và lời nhắc; thay đổi điều khiển ghi tiêu chí; chọn trường cho liên hệ thẻ; và tùy chỉnh ruy-băng:

Bạn muốn làm gì?

Tạo một loại bản ghi mới

Tùy chỉnh biểu mẫu

Tạo một loại bản ghi mới

Business Contact Manager cho Outlook bao gồm một số loại khác nhau của biểu mẫu có thể tùy chỉnh hoặc loại bản ghi, bao gồm Tài khoản, Liên hệ Công việc, đầu mối, Cơ hộivà Dự án Kinh doanh.

Bạn có thể sử dụng biểu mẫu mặc định mà không thay đổi chúng, hoặc bạn có thể tạo các loại bản ghi mới cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp của bạn.

Bạn cũng có thể sửa đổi biểu mẫu bằng cách thêm và loại bỏ trường. Để biết thông tin, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ trường ở phần sau của bài viết này.

Các loại bản ghi mới phải được dựa trên loại bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc. Làm thế nào ghi có thể được nối kết và thông tin được chia sẻ trong số chúng được giữ nguyên trong bất kỳ loại bản ghi mới mà bạn tạo.

Ví dụ: Xe đạp bán buôn tạo tùy chỉnh loại bản ghi

Bán buôn xe đạp cần để tạo bản ghi cửa hàng và nhân viên Store.

Mỗi store mua từ bán buôn có một vài nhân viên chịu trách nhiệm cho mua. Bán buôn xe đạp bán tới nhiều cửa hàng, mỗi với được đặt riêng của họ của nhân viên đưa ra quyết định mua. Bán buôn nhu cầu để liên kết mỗi nhân viên lưu trữ với cửa hàng cụ thể của họ để xem danh sách các nhân viên và bất kỳ thông tin liên lạc với nhân viên store khi xem lại thông tin về một cửa hàng.

Để thực hiện điều này, bán buôn tạo một bản ghi cửa hàng mà dựa trên loại bản ghi tài khoản và tạo một bản ghi nhân viên Store dựa trên loại bản ghi liên hệ công việc. Bán buôn lựa chọn để tạo bản ghi cửa hàng theo bản ghi tài khoản, vì hồ sơ tài khoản Hiển thị một danh sách liên hệ công việc có liên quan và tất cả các khoản mục lịch sử liên lạc từ mỗi liên hệ công việc.

Tạo một loại bản ghi tùy chỉnh

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

 3. Bấm nút tùy chỉnh , sau đó bấm Tùy chỉnh loại bản ghi.

 4. Trong hộp thoại Tùy chỉnh loại bản ghi , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm vào Loại liên hệ công việc mới để tạo biểu mẫu dựa trên loại bản ghi liên hệ công việc.

  • Bấm vào Loại tài khoản mới để tạo biểu mẫu dựa trên loại bản ghi tài khoản.

   Hộp thoại Tùy chỉnh Loại Bản ghi với nút Loại Liên hệ Công việc Mới và nút Loại Tài khoản Mới được viền ngoài.

   • Nếu bạn cần một loại bản ghi mới cho cá nhân, hãy chọn Loại liên hệ công việc mới.

   • Nếu bạn cần một loại bản ghi mới cho tổ chức hoặc cho các nhóm trong tổ chức lớn hơn, hãy chọn Loại tài khoản mới. Tất cả các mục liên lạc từ bất kỳ bản ghi nào được nối kết với tài khoản được liệt kê trong lịch sử giao tiếp của bản ghi tài khoản. Để biết thêm thông tin về hồ sơ tài khoản, hãy xem lưu trữ thông tin về các tài khoản của bạn trong Business Contact Manager.

 5. Trong hộp thoại Loại liên hệ công việc mới hoặc Loại tài khoản mới , nhập tên dạng số và số nhiều cho loại bản ghi mới của bạn.

 6. Hoặc bạn có thể bấm duyệt để thay đổi biểu tượng sẽ xuất hiện trên mỗi bản ghi của loại đó.

 7. Bấm OK.

  Loại bản ghi mới của bạn sẽ được đưa vào danh sách các loại bản ghi trong hộp thoại Tùy chỉnh loại bản ghi .

  Loại bản ghi mới của bạn bao gồm tất cả các trang mặc định và trường của tài khoản hoặc liên hệ công việc bạn dựa trên loại bản ghi mới trên. Nó không bao gồm bất kỳ trang tùy chỉnh hoặc các trường bạn đã thêm vào biểu mẫu khác. Để tùy chỉnh biểu mẫu bằng cách thay đổi trang và trường, hãy xem phần tiếp theo, tùy chỉnh biểu mẫu.

Đầu trang

Tùy chỉnh biểu mẫu

Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu theo nhiều cách. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ trang, phần và trường. Bạn có thể sắp xếp lại các trường trong một cách có ý nghĩa đối dành cho doanh nghiệp của bạn.

Lưu ý: Chỉ chủ sở hữu cơ sở dữ liệu có thể tùy chỉnh biểu mẫu.

Bạn có thể xuất biểu mẫu tùy chỉnh của bạn để bạn có thể chia sẻ với người khác. Để biết thêm thông tin về xuất, hãy xem xuất bản ghi kinh doanh của bạn từ Business Contact Manager.

Quan trọng: Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với biểu mẫu sẽ thay đổi các bản ghi tất cả các loại đó. Ví dụ, nếu bạn loại bỏ trường khỏi biểu mẫu liên hệ công việc, nó sẽ loại bỏ trường đó khỏi tất cả các bản ghi liên hệ công việc.

Trong phần này

Xóa một biểu mẫu

Tạo hoặc sửa danh sách

Mở một biểu mẫu để tùy chỉnh

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

 3. Bấm nút tùy chỉnh , sau đó bấm Tùy chỉnh loại bản ghi.

 4. Từ danh sách, bấm vào loại bản ghi mà bạn muốn tùy chỉnh, sau đó bấm vào nút Tùy chỉnh biểu mẫu .

  hộp thoại tùy chỉnh loại bản ghi với nút tuỳ chỉnh biểu mẫu được viền ngoài.

  Bạn cũng có thể tùy chỉnh bất kỳ biểu mẫu bạn đã mở. Trên ruy-băng, trong nhóm tùy chỉnh , hãy bấm vào nút Bố trí biểu mẫu .

Phiên bản có thể tùy chỉnh biểu mẫu mở ra. Bạn có thể ngay thêm hoặc loại bỏ trang, phần và trường, hoặc sắp xếp lại các phần và trường trong biểu mẫu.

Trang chung được hiển thị theo mặc định. Để hiển thị một trang khác nhau, trên tab tùy chỉnh , trong nhóm trang , bấm Hiển thị, sau đó bấm tên trang.

Đầu trang

Tạo một trang mới

Bạn có thể tạo tối đa bốn trang bổ sung cho bất kỳ biểu mẫu. Theo mặc định, hầu hết các biểu mẫu bao gồm các trang tổng quát, chi tiết, và lịch sử .

 1. Mở một biểu mẫu để tùy chỉnh.

 2. Trên tab tùy chỉnh , trong nhóm trang , bấm hiện Biểu tượng Trình chiếu , sau đó bấm người dùng trang 1, hoặc một trong các trang người dùng khác.

  Một trang trống được hiển thị.

  Lưu ý: Nếu trang tên kết thúc với (ẩn), trang bị ẩn theo mặc định. Bạn sẽ cần phải tắt tính năng ẩn có thể nhập dữ liệu trên Trang này của biểu mẫu.

 3. Nếu trang bị ẩn, tắt tính năng ẩn để hiển thị trang. Trong nhóm trang , hãy bấm ẩn Biểu tượng Ẩn

  Lưu ý: Để xác nhận rằng trang không còn ẩn, trong nhóm trang , hãy bấm Hiển thị. Nếu trang mà bạn đã chọn không còn bao gồm (ẩn) sau tên trang, sau đó bạn có thể hiển thị.

Bây giờ, bạn có thể đổi tên trang của bạn hoặc thêm các phần và trường để nó. Hãy xem phần thêm hoặc loại bỏThêm hoặc loại bỏ trường ở phần sau của bài viết này để biết thêm thông tin.

Đầu trang

Đặt tên hoặc đổi tên một trang

 1. Trên tab tùy chỉnh , trong nhóm trang , bấm Hiển thị, sau đó bấm vào trang bạn muốn đổi tên.

 2. Trong nhóm trang , bấm Đổi tên trang Biểu tượng Đổi tên .

 3. Trong hộp tên trang , nhập tên mới, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Thêm hoặc loại bỏ các phần

Thông tin trên biểu mẫu được tổ chức thành các phần. Ví dụ như trên biểu mẫu liên hệ công việc, đó là một phần số điện thoại bao gồm trường số điện thoại khác, chẳng hạn như doanh nghiệptrang đầu.

Màn hình Bố trí Biểu mẫu Liên hệ Công việc với phần Số điện thoại được chọn.

Thêm phần

 1. Mở một biểu mẫu để tùy chỉnh.

 2. Trên tab tùy chỉnh , trong nhóm bố trí , hãy bấm Thêm phần Biểu tượng Thêm Phần .

 3. Trong hộp Phần tên , nhập tên cho phần, sau đó bấm OK.

  Nếu bạn muốn thay đổi chiều rộng của một phần, hãy chọn phần đó. Trên tab tùy chỉnh , bấm rộng Biểu tượng Rộng hoặc hẹp Biểu tượng Thu hẹp .

Loại bỏ phần

 1. Bấm vào phần mà bạn muốn loại bỏ.

  Mẹo: Một phần có một tên phần bằng một đường ngang bên cạnh tên. Để chọn một phần, hãy bấm trên hoặc gần tên phần.

  Phần Số Điện thoại được chọn

 2. Trên tab tùy chỉnh , trong nhóm bố trí , hãy bấm loại bỏ Biểu tượng Loại bỏ .

  Lưu ý: 

  • Bất kỳ trường nào trong phần này sẽ bị loại bỏ, nhưng không xóa bỏ chúng khỏi cơ sở dữ liệu Business Contact Manager. Nếu bạn muốn thêm các trường trở về biểu mẫu, hãy xem Thêm một trường sau trong bài viết này. Loại bỏ trường không xóa hẳn các trường hoặc dữ liệu có chứa. Bất kỳ dữ liệu đã được nhập trong các trường vẫn được lưu trong cơ sở dữ liệu của bạn, trừ khi bạn xóa vĩnh viễn trường.

  • Khi bạn loại bỏ một phần, nó sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu Business Contact Manager. Các trường đã được đưa vào phần sẽ không bị xóa cùng với các phần. Nếu bạn muốn thêm phần một lần nữa, bạn có thể thêm một phần có cùng tên và thêm các trường trở lại vào biểu mẫu trong phần đó.

Đầu trang

Thêm hoặc loại bỏ trường

Bạn có thể thêm các trường kiểu khác nhau trong Business Contact Manager cho Outlook mà bạn cần cho doanh nghiệp của bạn. Kiểu trường bạn thêm ra loại thông tin có thể nhập hoặc chọn trong trường.

Ví dụ, nếu bạn muốn nhập thông tin trong một hộp văn bản, bạn có thể thêm một trường văn bản; Nếu bạn muốn bấm vào một mục từ danh sách, bạn có thể Thêm một danh sách nhập trước (còn được gọi là thả xuống danh sách); Nếu bạn muốn nối kết hoặc kết hợp một bản ghi để bản ghi khác, bạn có thể Thêm một trường quan hệ.

Một bán hoa có thể tạo một trường văn bản có tên là "Yêu thích hoa" nơi những người phải nhập dạng hoa trong trường và một chuyên gia hệ thống sưởi ấm có thể tạo một trường có tên là "Lò mô hình" với một danh sách để chọn từ. Để biết thêm thông tin về danh sách, hãy xem tạo hoặc sửa danh sách ở phần sau của bài viết này.

Đầu trang

Thêm trường

 1. Mở một biểu mẫu để tùy chỉnh.

  Mẹo: Trước khi bước tiếp theo, hãy bấm vào phần mà bạn muốn thêm vào trường. Nếu trường không nơi bạn muốn, bạn có thể kéo nó đến một phần sau khi bạn đã thêm nó.

 2. Trên tab tùy chỉnh , trong nhóm bố trí , hãy bấm Thêm trường Biểu tượng Thêm Trường .

 3. Trong hộp thoại Thêm trường , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong danh sách, bấm vào một trong các trường được liệt kê, và sau đó bấm Thêm vào biểu mẫu.

   Hộp thoại Thêm Trường

  • Để tạo trường mới hoặc thêm một trường mà bạn đã tạo cho một biểu mẫu khác, hãy bấm mới.

   Trong hộp thoại tạo trường mới , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   Tạo trường mới    

   1. Trong hộp tên trường , hãy nhập tên cho trường.

   2. Từ danh sách kiểu dữ liệu , bấm vào loại dữ liệu có chứa trường, ví dụ, số.

   Đối với loại dữ liệu

   Chọn kiểu dữ liệu này

   Từ hoặc câu tối đa 96 ký tự

   Văn bản

   Số có hoặc không có dấu thập phân

   Số

   Phần trăm

   Phần trăm

   Giá cả, thu nhập hoặc bất kỳ dữ liệu tiền tệ liên quan khác

   Tiền tệ

   Câu trả lời cho các câu hỏi đơn giản như có hoặc không, hoặc tắt, hoặc true hoặc false

   Có/không

   Thông tin ngày hoặc thời gian trong bất kỳ định dạng sẵn dùng trong Outlook

   Ngày/thời gian

   Số nguyên

   Số nguyên

   Danh sách nhập trước các mục (giá trị) để tiết kiệm thời gian hoặc duy trì nhất quán giữa biểu mẫu

   Danh sách thả xuống

   Địa chỉ web

   URL

   Nối kết đến một bản ghi khác trong cơ sở dữ liệu

   Mối quan hệ

   Lưu ý: Bạn không thể thay đổi kiểu dữ liệu của trường sau khi bạn tạo trường. Nếu bạn muốn thay đổi kiểu dữ liệu, xóa bỏ trường và sau đó thêm một mật khẩu mới với kiểu dữ liệu mà bạn muốn.

   1. Nếu cần, trong danh sách định dạng , bấm định dạng cho dữ liệu trong trường.

    Lưu ý: Một số loại dữ liệu có chỉ có một định dạng.

   2. Bấm OK.

    Trường mà bạn đã tạo sẽ xuất hiện trong danh sách trong hộp thoại Thêm trường .

   3. Để thêm trường vào biểu mẫu của bạn, trong hộp thoại Thêm trường , bấm vào trường, sau đó bấm Thêm vào biểu mẫu.

   Thêm một trường từ một biểu mẫu khác    

   1. Bấm vào tùy chọn Thêm một trường từ một biểu mẫu khác nhau .

   2. Bấm vào một trường từ danh sách, sau đó bấm OK.

    Lưu ý: Bạn phải tạo một trường cho nó xuất hiện trong danh sách này.

    Trường mà bạn đã chọn xuất hiện trong danh sách trong hộp thoại Thêm trường .

   3. Để thêm trường vào biểu mẫu của bạn, trong hộp thoại Thêm trường , bấm vào trường, sau đó bấm Thêm vào biểu mẫu.

Đầu trang

Thêm một trường quan hệ

Sử dụng trường quan hệ để nối kết bản ghi liên quan. Tất cả các bản ghi đã được nối kết với bản ghi cụ thể được liệt kê trên bản ghi đã chọn, được gọi là bản ghi đích, tương tự như bản ghi tài khoản liệt kê tất cả các liên hệ công việc được nối kết với nó.

Bạn có thể nối kết bản ghi cùng loại, cũng như nối kết bản ghi khác.

Ví dụ, trong cơ sở dữ liệu công việc mẫu, để nối kết hàng bán lẻ xe đạp lưu trữ với nhà cung cấp xe đạp có cửa hàng bán lẻ thực hiện, bạn có thể:

 • Mở loại bản ghi nhà cung cấp cho tùy chỉnh. Trường quan hệ sẽ được thêm vào loại bản ghi này.

  Hộp thoại Tùy chỉnh Loại Bản ghi trong Cơ sở dữ liệu nghiệp vụ Mẫu với loại bản ghi Nhà cung cấp được chọn.

 • Thêm một trường quan hệ Cửa hàng bán lẻ được gọi là loại bản ghi nhà cung cấp, với lưu dưới dạng loại bản ghi đích, và Nhà cung cấp tên là tên trường đích.

  Lưu ý: 

  • Thêm một trường quan hệ loại bản ghi khởi tạo cũng sẽ tạo ra một bảng liệt kê các bản ghi liên quan trên bản ghi đích. Trong ví dụ này, các bản ghi nhà cung cấp (khởi tạo bản ghi) có mối quan hệ trường bạn sử dụng để nối kết để lưu trữ bản ghi. Lưu trữ bản ghi (bản ghi đích) có bảng liệt kê các bản ghi nhà cung cấp nối kết với chúng.

  • Bảng hoặc trường đích, không phải là có thể sửa. Để thay đổi bản ghi liên quan, hãy dùng trường quan hệ. Trong ví dụ này, hãy đi đến bản ghi nhà cung cấp để loại bỏ một cửa hàng hoặc để thêm lưu trữ khác. Điều này sẽ thay đổi danh sách nhà cung cấp trong bảng trên bản ghi cửa hàng liên quan.

  Tạo trường quan hệ mới trong hộp thoại Tạo Trường Mới.

 • Sử dụng trường quan hệ trên bản ghi nhà cung cấp để nối kết xe đạp bán lẻ lưu trữ bản ghi với bản ghi nhà cung cấp.

  Một bản ghi nhà cung cấp với các cửa hàng được liệt kê trong trường quan hệ Cửa hàng Bán lẻ.

 • Hãy chọn trường đích trên xe đạp bán lẻ lưu trữ bản ghi để xem danh sách các nhà cung cấp xe đạp cho cửa hàng những.

  Một bản ghi cửa hàng cùng với một danh sách nhà cung cấp xe đạp cho cửa hàng.

Để biết thông tin về cơ sở dữ liệu nghiệp vụ mẫu, hãy xem về Adventure Works và cơ sở dữ liệu nghiệp vụ mẫu.

Làm thế nào để thêm một trường quan hệ

 1. Mở một biểu mẫu để tùy chỉnh.

 2. Trên tab tùy chỉnh , trong nhóm bố trí , hãy bấm Thêm trường Biểu tượng Thêm Trường .

 3. Trong hộp thoại Thêm trường , hãy bấm mới.

  Hộp thoại Thêm Trường

 4. Trong hộp thoại tạo trường mới , trong hộp tên trường , hãy nhập tên của trường quan hệ.

 5. Trong danh sách kiểu dữ liệu , bấm mối quan hệ.

 6. Trong danh sách đích ghi nhập , hãy bấm vào loại bản ghi mà bạn muốn nối kết bản ghi đã chọn để.

  Lưu ý: Nếu loại bản ghi đích là giống như loại bản ghi bạn đang tùy chỉnh, trường têntên trường đích phải khác nhau.

 7. Trong hộp tên trường đích , hãy nhập tên của trường đích.

  Lưu ý: Tên trường đích là tên của bảng liệt kê tất cả các bản ghi liên quan được nối kết tới loại bản ghi đích.

 8. Bấm OK.

  Trường mà bạn đã chọn xuất hiện trong danh sách trong hộp thoại Thêm trường .

 9. Để thêm trường vào biểu mẫu của bạn, trong hộp thoại Thêm trường , bấm vào trường liệt kê các mối quan hệ trong cột Kiểu dữ liệu , và sau đó bấm Thêm vào biểu mẫu.

  Lưu ý: Trường liệt kê các mối quan hệ trong cột Kiểu dữ liệu là trường mục nhập dữ liệu. Trường liệt kê các mối quan hệ danh sách đích trong cột Kiểu dữ liệu tự động được thêm vào bản ghi đích nhập, và nó là liệt kê tất cả các bản ghi liên quan mà bạn đã nhập vào trường quan hệ bảng.

Đầu trang

Loại bỏ trường

 1. Mở một biểu mẫu để tùy chỉnh.

 2. Bấm vào trường mà bạn muốn loại bỏ khỏi biểu mẫu.

  Lưu ý: Trường bắt buộc, chẳng hạn như tên tài khoản, không thể loại bỏ.

 3. Trên tab tùy chỉnh , trong nhóm bố trí , hãy bấm loại bỏ Biểu tượng Loại bỏ , hoặc nhấn phím DELETE.

  Lưu ý: Trường và bất kỳ dữ liệu nào đó có thể thêm lại vào biểu mẫu, vì trường vẫn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Business Contact Manager. Trường cũng có thể được thêm vào biểu mẫu khác trong hộp thoại Thêm trường .

Xóa vĩnh viễn một trường

Cảnh báo: Nếu bạn xóa một trường trong hộp thoại Thêm trường , bạn sẽ xóa bỏ vĩnh viễn trường và bạn sẽ mất mọi dữ liệu đã được nhập vào trường đó. Nếu bạn loại bỏ hoặc xóa bỏ trường khỏi biểu mẫu, bạn chỉ đang xóa trường từ biểu mẫu. Nếu bạn thêm trường trở về biểu mẫu, sau đó bạn có thể truy nhập dữ liệu.

 1. Mở một biểu mẫu để tùy chỉnh.

 2. Trên tab tùy chỉnh , trong nhóm bố trí , hãy bấm Thêm trường Biểu tượng Thêm Trường .

 3. Trong hộp thoại Thêm trường , bấm vào trường mà bạn muốn xóa, sau đó bấm xóa.

  Lưu ý: Bạn có thể chỉ xóa vĩnh viễn một trường nếu nó không được dùng trên bất kỳ hình thức nào khác.

Đầu trang

Đổi tên phần và sửa trường

Bạn có thể đổi tên bất kỳ phần nào trên biểu mẫu, nhưng bạn chỉ có thể đổi tên trường mà bạn đã tạo.

Bạn có thể sửa trường bằng cách đổi tên chúng và bằng cách thay đổi định dạng dữ liệu có thể được chọn trong trường.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi kiểu dữ liệu của trường. Bạn có thể xóa bỏ trường và thêm một mật khẩu mới với kiểu dữ liệu mà bạn muốn.

 1. Mở một biểu mẫu để tùy chỉnh.

 2. Bấm vào phần hoặc các trường mà bạn muốn đổi tên hoặc sửa.

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể đổi tên trường mà bạn đã tạo.

 3. Trên tab tùy chỉnh , trong nhóm bố trí , hãy bấm sửa trường hoặc phần Biểu tượng Sửa Trường hoặc Phần .

 4. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Đổi tên một phần     Trong hộp thoại sửa một phần , hãy nhập tên khác nhau cho phần.

  • Sửa một tên trường mà bạn đã tạo     Trong hộp thoại sửa một trường , hãy nhập tên khác nhau cho trường.

   Nếu bạn muốn thay đổi định dạng dữ liệu được phép trong trường, trong hộp định dạng , bấm định dạng khác. Một số loại trường có chỉ có một tùy chọn định dạng.

Sắp xếp các mục trên một biểu mẫu

Trên một biểu mẫu có thể tùy chỉnh, bạn có thể di chuyển các phần trên một trang hoặc di chuyển chúng đến một trang khác nhau, và sắp xếp lại các trường.

Di chuyển một phần hoặc sắp xếp lại các trường trên một trang

 1. Mở một biểu mẫu để tùy chỉnh.

 2. Bấm vào phần hoặc các trường bạn muốn di chuyển.

  Một phần có một tên phần bằng một đường ngang bên cạnh tên. Để chọn một phần, hãy bấm trên hoặc gần tên phần.

  Phần Số Điện thoại được chọn

 3. Kéo phần hoặc các trường vào một vị trí mới trên trang, hoặc dùng các phím mũi tên trên bàn phím của bạn để di chuyển phần hoặc các trường.

Đầu trang

Di chuyển phần đến một trang khác

 1. Bấm vào phần mà bạn muốn di chuyển.

  Phần Số Điện thoại được chọn

 2. Trên tab tùy chỉnh , trong nhóm bố trí , hãy bấm di chuyển đến Biểu tượng Di chuyển .

 3. Trong hộp thoại di chuyển đến trang , hãy bấm vào trang mà bạn muốn di chuyển phần, sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Nếu một trang bị ẩn, bạn sẽ cần phải tắt tính năng ẩn có thể nhập dữ liệu trên trang. Trên tab tùy chỉnh , trong nhóm hiện , bấm vào trang. Trong nhóm trang , hãy bấm ẩn Biểu tượng Ẩn .

Đầu trang

Xóa biểu mẫu

Cảnh báo: Nếu bạn xóa một loại bản ghi, bạn sẽ mất mọi dữ liệu đã được nhập vào loại bản ghi đó.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm tab Business Contact Manager , sau đó bấm nút tùy chỉnh .

 3. Bấm tùy chỉnh loại bản ghi.

 4. Trong hộp thoại Tùy chỉnh loại bản ghi , bấm vào một loại bản ghi mà bạn đã tạo.

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa bỏ các loại bản ghi mà bạn đã tạo. Bạn không thể xóa bỏ các loại bản ghi mặc định.

 5. Bấm xóa bỏ các loại bản ghi.

Đầu trang

Tạo hoặc sửa danh sách

Khi bạn thường xuyên nhập cùng dữ liệu vào một biểu mẫu, nó sẽ thuận tiện và nhất quán hơn để tạo danh sách mà bạn có thể chọn từ.

Tạo danh sách

 1. Mở một biểu mẫu để tùy chỉnh.

 2. Trên tab tùy chỉnh , trong nhóm bố trí , hãy bấm Thêm trường Biểu tượng Thêm Trường .

 3. Trong hộp thoại Thêm trường , hãy bấm mới.

 4. Trong danh sách kiểu dữ liệu , hãy chọn danh sách thả xuống.

  Lưu ý: Để có danh sách, lựa chọn định dạng duy nhất cũng là danh sách thả xuống.

 5. Bấm OK.

 6. Thêm mục vào danh sách của bạn.

  Cách thực hiện?

  1. Trong hộp thoại Sửa danh sách , bấm Thêm để thêm một mục (một giá trị) vào danh sách.

  2. Trong hộp thoại Thêm mục , trong hộp tên mục , hãy nhập tên của giá trị.

  3. Bấm OK.

   Trong hộp thoại Sửa danh sách trong cột giá trị , mục bạn đã thêm vào sẽ xuất hiện.

  4. Để thêm một mục khác vào danh sách, hãy lặp lại quy trình này.

 7. Để di chuyển một mục lên hoặc xuống trong danh sách, hãy bấm giá trị bạn muốn di chuyển, và sau đó bấm lên hoặc xuống mũi tên nút.

 8. Để chọn một mục là giá trị mặc định trong trường, bấm giá trị, sau đó bấm vào nút Làm mặc định .

  Nếu có một mục sẽ được dùng thường xuyên nhất, bạn có thể làm nó giá trị mặc định để tiết kiệm thời gian khi bạn hoàn thành biểu mẫu.

 9. Bấm OK.

Sửa danh sách

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm tab Business Contact Manager , sau đó bấm nút tùy chỉnh .

 3. Bấm sửa danh sách.

 4. Trong hộp thoại Sửa danh sách , bấm vào danh sách mà bạn muốn sửa.

  Khi bạn chọn danh sách, các mục trong danh sách xuất hiện trong cột giá trị .

  Hộp thoại Sửa Danh sách

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau để sửa danh sách:

  Thêm một giá trị vào danh sách     Bấm nút Thêm , hãy nhập tên mục, và sau đó bấm OK.

  Đổi tên một giá trị     Bấm vào một mục, sau đó bấm vào nút đổi tên . Nhập tên mới, sau đó bấm OK.

  Loại bỏ một giá trị hoặc thay thế bằng giá trị khác     Bấm vào một mục, sau đó bấm nút xóa . Nếu bạn muốn thay thế giá trị, hãy chọn giá trị khác trong danh sách và sau đó bấm OK. Nếu bạn muốn loại bỏ nó, hãy bấm OK.

  Di chuyển một giá trị lên hoặc xuống trong danh sách     Bấm vào một mục, và sau đó bấm lên hoặc xuống mũi tên nút.

  Thực hiện một mục giá trị mặc định     Bấm vào mục, sau đó bấm vào nút Làm mặc định .

 6. Khi bạn đã hoàn thành tất cả các thay đổi của bạn, trong hộp thoại Sửa danh sách , hãy bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×