Tạo và sử dụng nội dung khối dựng trong tài liệu Word

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhiều thiết kế sẵn khối văn bản và định dạng, được gọi là khối dựng, sẵn dùng cho dễ dàng chèn trong Word. Bộ sưu tập khối dựng sẵn dùng trong toàn bộ Word, và chúng bao gồm định dạng trước đầu trang, chân trang, số trang, hộp văn bản, trang bìa, hình nền mờ, nhanh bảng, bảng mục lục, danh mục tham khảo và phương trình. Dựng sẵn khối dựng là chủ đề được bật, điều này có nghĩa là nếu bạn sửa đổi chủ đề tài liệu, các định dạng tự động cập nhật — ngay cả trong bộ sưu tập khối dựng. Bạn có thể tùy chỉnh mục nhập khối dựng để phù hợp với nhu cầu của bạn, và bạn có thể tạo khối dựng tùy chỉnh và thêm chúng vào bộ sưu tập liên quan của họ.

Trong bài viết này

Tìm khối dựng

Chèn khối dựng hiện có

Tạo khối dựng mới

Sửa đổi thuộc tính khối dựng

Xóa bỏ khối dựng

Tìm khối dựng

Bạn có thể xem các khối dựng nhiều bằng cách duyệt bộ sưu tập khác nhau (nhất, nhưng không phải tất cả của nào nằm trên tab chèn ), hoặc bạn có thể kiểm tra toàn bộ tuyển tập lần bằng cách mở tổ chức khối dựng, được tìm thấy bằng cách bấm chèn > Phần nhanh.

Tổ chức khối dựng

Trong khi xem bộ sưu tập khối dựng, bạn có thể nhanh chóng định vị một khối dựng trong tổ chức khối dựng bằng cách bấm chuột phải một khối dựng, chẳng hạn như một trang bìa hoặc tiêu đề, sau đó bấm sắp xếp và xóa bỏ. Tổ chức khối dựng sẽ mở ra với mục được chọn tự động.

Đầu trang

Chèn khối dựng hiện có

Bạn có thể chèn khối dựng trong tài liệu bằng cách bấm khối dựng trên bộ sưu tập tương ứng của nó (chẳng hạn như bộ sưu tập hộp văn bản sẵn dùng trên tab chèn ).

Dưới đây là một vài bộ sưu tập khối dựng mà bạn sẽ tìm thấy trong Word.

Bộ sưu tập trang bìa

Bộ sưu tập danh mục tham khảo

Bộ sưu tập chân trang

Bộ sưu tập hình nền mờ

Ngoài ra, bạn có thể dùng tổ chức khối dựng để xem trước và chèn khối dựng trong tài liệu của bạn bằng cách bấm chèn > Phần nhanh > Tổ chức khối dựng.

Chọn tổ chức khối dựng trên menu phần nhanh

Lưu ý: Nếu bạn muốn chèn khối dựng bằng cách sử dụng bàn phím, hãy nhập tên của khối dựng trong tài liệu của bạn, sau đó nhấn F3.

Bạn có thể thêm bộ sưu tập khối dựng vào thanh công cụ truy nhập nhanh bằng cách bấm chuột phải vào nút bộ sưu tập trên ruy-băng, rồi bấm Thêm vào thanh công cụ truy nhập nhanh. Một số bộ sưu tập khối dựng, chẳng hạn như trang bìa, bảng mục lục và bộ sưu tập bảng nhanh, chứa các lệnh bổ sung trên menu lối tắt. Ví dụ, nếu bạn bấm chuột phải vào một khối dựng trong bộ sưu tập trang bìa, bạn sẽ tìm thấy chèn ở đầu tài liệu, chèn ở vị trí tài liệu hiện tại, chèn ở đầu của phần, chèn ở cuối phầnhoặc Chèn ở cuối tài liệu. Nếu bạn bấm chuột phải vào một khối dựng trong bộ sưu tập bảng nhanh được tìm thấy trên tab chèn bên dưới tùy chọn bảng , bạn cũng sẽ tìm thấy chèn ở đầu trang (đầu trang hiện tại) và chèn ở chân trang (cuối vào Trang hiện tại)

Khối dựng lệnh trong bộ sưu tập bảng nhanh

Sau khi bạn chèn khối dựng trong tài liệu của bạn, bạn có thể tùy chỉnh định dạng của khối dựng và thuộc tính mà không ảnh hưởng đến khối dựng được lưu trữ trong mẫu.

Đầu trang

Tạo khối dựng mới

Nội dung tài liệu thường dùng, chẳng hạn như một hoặc nhiều đoạn của dữ liệu, biểu tượng, đồ họa, đặc biệt định dạng đầu trang hoặc chân trang, chuẩn bảng hoặc các phương trình, có thể dễ dàng bị vào một khối dựng.

 1. Chọn dữ liệu mà bạn muốn chuyển thành một khối dựng có thể dùng lại.

 2. Trên tab chèn , bấm Phần nhanh, rồi bấm Lưu lựa chọn vào bộ sưu tập phần nhanh, hoặc nhấn Alt + F3.

 3. Hộp thoại tạo khối dựng mới xuất hiện, nơi bạn có thể đặt tên, phân loại, mô tả, và kiểm soát vị trí của khối dựng của bạn.

  Hộp thoại tạo khối dựng mới

Mẹo: Nếu bạn muốn bao gồm tất cả định dạng đoạn văn, chẳng hạn như kiểu, dãn cách dòng, thụt lề, căn chỉnh và tiếp tục, chọn dấu phân đoạn (¶) cùng với nội dung của bạn. Nếu bạn đã không xem dấu định dạng, hãy dẫn hướng đến tab trang đầu và trong nhóm đoạn văn , bấm vào nút hiện/ẩn ¶ để chuyển đổi các dấu định dạng để bạn có thể xác nhận rằng bạn có dấu phân đoạn trong vùng chọn của bạn. Nếu bạn không bao gồm dấu phân đoạn, khối dựng đã chèn sẽ khớp với định dạng đoạn văn hiện tại.

Hộp thoại tạo khối dựng mới chứa các tùy chọn sau:

 • Tên      Nhập tên duy nhất cho khối dựng. Nếu bạn có một khối dựng có liên quan, hãy cân nhắc bắt đầu từ tất cả các tên từ đầu tiên cùng một nhóm phần cùng nhau khi cần thiết, chẳng hạn như bao gồm báo cáo hàng năm, đầu trang báo cáo hàng năm, và bảng báo cáo hàng năm.

 • Bộ sưu tập      Thêm khối dựng mới của bạn vào một thư viện cụ thể, chẳng hạn như trang bìa, số trang, đầu trang, chân trang, nhanh bảng, hình nền mờ và như vậy. Nếu khối dựng của bạn là một khối dựng chung và không liên quan đến một bộ sưu tập hiện có, sử dụng phần nhanh sao cho chúng sẽ xuất hiện bên dưới bộ sưu tập phần nhanh.

 • Thể loại      Đặt khối dựng vào một thể loại, Hiển thị trên bộ sưu tập khối dựng và trong tổ chức khối dựng. Cân nhắc việc tạo một thể loại mới cho công ty của bạn hoặc bộ phận sao cho tất cả các khối dựng liên kết được đặt trong cùng một thể loại trong toàn bộ sưu tập khối dựng và để nhanh chóng sắp xếp chúng trong tổ chức khối dựng.

  Mẹo: Để hiển thị khối dựng của bạn ở phía trên cùng của bộ sưu tập khối dựng, tạo một tên thể loại bắt đầu với ký hiệu, chẳng hạn như dấu hoa thị, hoặc đặt tên trong dấu ngoặc đơn.

 • Mô tả      Cung cấp một mô tả ngắn gọn để giúp nhắc nhở bạn và thông báo cho người khác về mục đích chính của khối dựng. Mô tả xuất hiện dưới dạng Mẹo màn hình nâng cao trong bộ sưu tập khối dựng (giả sử rằng Mô tả của tính năng hiển thị trong Mẹo màn hình được bật trong tùy chọn Word) và cũng xuất hiện bên dưới ngăn xem trước khi bạn chọn một khối dựng trong khối dựng Người tổ chức.

 • Lưu trong      Chỉ có thể lưu khối dựng trong mẫu. Bạn có thể lưu khối dựng trong dựng Blocks.dotx (được chọn theo mặc định), Normal.dotm hoặc mẫu chung để chúng sẵn dùng cho tất cả các tài liệu mở. Họ cũng có thể được lưu trong một mẫu tài liệu tạo khối dựng sẵn chỉ cho các tài liệu bằng cách dùng mẫu đó. Lưu trong danh sách chứa dựng Blocks.dotx Normal.dotm, nạp mẫu toàn cầu, đính kèm tài liệu mẫu cho tài liệu hiện hoạt nếu nó là một mẫu không phải là Normal.dotm và bất kỳ mẫu đã lưu cung cấp này là mở và tệp hiện tại. Nếu bạn đang tạo khối dựng để chia sẻ với người khác, bạn muốn lưu trong một mẫu riêng biệt để bạn có thể phân phối chúng.

 • Tùy chọn      Xác định xem khối dựng nên được chèn dưới dạng nội dung chỉ ở vị trí của con trỏ (tốt cho nội dung như phương trình), được chèn vào đoạn riêng của nó (tốt cho đoạn văn bản hoặc đề mục), hoặc được chèn vào trang riêng của nó (điều này sẽ chèn một ngắt trang trước và sau khi khối dựng).

  Mẹo: Sử dụng bộ sưu tập Lưu lựa chọn vào bộ sưu tập tên được tìm thấy ở dưới cùng của bộ sưu tập khối dựng để nhanh chóng truy nhập vào hộp thoại tạo khối dựng mới và tự động chọn bộ sưu tập tương ứng trong hộp thoại.

Đầu trang

Sửa đổi thuộc tính khối dựng

Bạn có thể sửa đổi các thuộc tính của khối dựng — bao gồm thay đổi mẫu Lưu trong — bằng cách thay đổi thông tin trong hộp thoại sửa đổi khối dựng , mà sẽ trông tương tự như hộp thoại tạo khối dựng mới . Để sửa thuộc tính khối dựng, hãy mở hộp thoại sửa đổi khối dựng trong một trong hai cách:

 • Bấm chuột phải vào một bộ sưu tập mục và chọn Sửa thuộc tính.

 • Bấm Phần nhanh trên tab chèn , bấm Tổ chức khối dựng, chọn tên của khối dựng trong danh sách người tổ chức, và bấm nút Sửa thuộc tính .

Sau khi bạn mở hộp thoại sửa đổi khối dựng , thực hiện bất kỳ thay đổi mong muốn và bấm OK để đóng hộp thoại. Một thông báo hỏi xem bạn muốn định nghĩa lại mục nhập khối dựng. Nếu bạn bấm , những thay đổi có hiệu quả ngay lập tức.

Bạn cũng có thể định nghĩa lại một khối dựng, chẳng hạn như thay đổi nội dung hoặc định dạng. Chỉ cần thực hiện sửa đổi của bạn và chọn nội dung. Trên tab chèn , bấm Phần nhanh >Lưu lựa chọn vào bộ sưu tập phần nhanh, hoặc nhấn Alt + F3. Trong hộp thoại tạo khối dựng mới , hãy nhập cùng tên như khối dựng mà bạn muốn định nghĩa lại và thực hiện bất kỳ các thay đổi cần thiết, chẳng hạn như thay đổi bộ sưu tập hoặc thể loại. Khi bạn bấm OK, bạn sẽ được nhắc với một thông báo hỏi liệu bạn muốn định nghĩa lại mục nhập của bạn.

Đầu trang

Xóa bỏ khối dựng

Để xóa nội dung được tạo bằng cách chèn khối dựng, chỉ cần xóa bỏ nội dung như bạn thường bất kỳ nội dung nào khác. Để xóa một mục nhập khối dựng, chọn khối dựng trong tổ chức khối dựng (chèn > Phần nhanh > Tổ chức khối dựng) và sau đó bấm xóa.

Đầu trang

Xem thêm

Sử dụng phần nhanh và văn bản tự động trong Word

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×