Tạo và quản lý nhóm bên ngoài trong Yammer

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hiện tại Yammer cho phép bạn tạo một nhóm bao gồm người dùng bên ngoài. Đây được gọi là một nhóm bên ngoài. Bạn phải tạo nhóm ở dạng nhóm bên ngoài - bạn không thể thay đổi nhóm hiện có thành nhóm bên ngoài sau khi đã thiết lập mọi thứ.

Mẹo: Nội dung này là về chức năng mới vẫn đang phát triển. Để xem những gì sắp có mặt cho Yammer, hãy xem Lộ trình Office 365.

Người quản trị nhóm có thể thêm người dùng bên ngoài vào nhóm. Trong nhóm bên ngoài công cộng, những người dùng khác trong nhóm có thể gợi ý việc thêm người dùng bên ngoài, nhưng người quản trị có quyền kiểm soát về việc người dùng đó có được thêm vào không, đồng thời phải chấp thuận việc thêm thành viên bên ngoài đó. Trong những nhóm bên ngoài riêng tư, chỉ người quản trị mới có thể thêm thành viên bên ngoài, giống như các nhóm riêng tư hiện tại vậy.

Nhóm bên ngoài sẽ trông khác với nhóm thông thường Yammer , vì vậy bạn có thể dễ dàng phân biệt nào nhóm có người dự bên ngoài. Đầu mục nhóm cho một nhóm bên ngoài sẽ hiển thị bổ sung mạng tham gia vào nhóm, như trong ảnh chụp màn hình sau đây.

Ảnh chụp màn hình tiêu đề nhóm Yammer, với một biểu tượng quả cầu cho biết đó là một nhóm bên ngoài.

Và bên ngoài nhóm sẽ được bao gồm trong một phần riêng biệt trong dẫn hướng bên trái, như trong ảnh chụp màn hình sau đây.

Ảnh chụp màn hình thanh điều hướng Yammer hiển thị mục Nhóm Bên ngoài

Nếu những người dùng được mời tham gia một nhóm bên ngoài nằm trên một mạng khác thì họ sẽ cần phải chấp nhận lời mời này trước khi có thể xem bất kỳ nội dung nào trong nhóm này.

Nếu bạn không muốn cho phép các nhóm bên ngoài ở trong mạng của mình, bạn có thể chọn không tham gia nhóm bên ngoài. Khi chọn không tham gia nhóm bên ngoài thì bạn sẽ sử dụng cùng những phương pháp với khi chọn không cho phép người dự nhắn tin bên ngoài. Nếu bạn đã chọn không tham gia nhắn tin bên ngoài, thì bạn cũng sẽ tự động chọn không tham gia nhóm bên ngoài.

Tạo một nhóm bên ngoài

Khi bạn tạo một nhóm, bạn có thể quyết định nếu nó là một nhóm nội bộ hoặc bên ngoài. Bạn không thể thay đổi thiết đặt này sau khi bạn tạo nhóm.

Để tạo một nhóm bên ngoài
 1. Trong Yammer, bên dưới danh sách nhóm, chọn Tạo nhóm.

  Hộp thoại tạo một nhóm mới mở ra. Nếu mạng của bạn cho phép nhóm bên ngoài, bạn sẽ thấy các tùy chọn để tạo một nhóm nội bộ hoặc một nhóm bên ngoài như trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Ảnh chụp màn hình cho thấy bạn có thể chọn tạo một nhóm Nội bộ hoặc Bên ngoài
 2. Chọn Nhóm bên ngoài.

 3. Nhập tên trong hộp Tên nhóm .

 4. Nhập tên của mọi người để thêm vào nhóm trong hộp Thành viên nhóm .

 5. Chọn tạo nhóm công cộng hoặc riêng tư.

 6. Chọn tạo nhóm.

Bạn có thể tìm thấy nhóm bên ngoài trong mạng của bạn giống như cách bạn tìm thấy người dùng bên ngoài. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm người dự nhắn tin bên ngoài trong mạng Yammer.

Câu hỏi thường gặp về không tham gia

Lưu ý: Chỉ những mạng trong Yammer Enterprise mới có thể chọn không tham gia nhóm bên ngoài.

Hỏi: Tôi không muốn bật tính năng Nhóm Bên ngoài cho mạng của mình. Tôi có những tùy chọn nào để tắt nó?

Cách tốt nhất để kiểm soát nhắn tin bên ngoài trong mạng Yammer của bạn là bằng cách chọn để cho Mạng Yammer của bạn thực thi Quy tắc Truyền dẫn Exchange trong Yammer. Để biết thêm chi tiết về cách hoạt động của việc này, vui lòng xem Kiểm soát nhắn tin bên ngoài trong mạng Yammer với Quy tắc Truyền dẫn Exchange. Nếu chức năng bảo mật này vẫn không đủ, bạn còn có tùy chọn chặn người dùng:

 • Chặn không cho người dùng tạo nhóm bên ngoài   Bạn có tùy chọn để chặn không cho người dùng của mình tạo nhóm bên ngoài. Đây cũng là quyền kiểm soát mà bạn sử dụng để chặn người dự nhắn tin bên ngoài. Chặn người dùng theo phương cách này sẽ đảm bảo rằng nội dung bên trong mạng Yammer của bạn sẽ không hiển thị đối với người dùng bên ngoài thông qua nhóm bên ngoài. Điều này nghĩa là mọi người trong mạng của bạn sẽ không thể tạo các nhóm bên ngoài.

 • Chỉ cho phép nhóm bên ngoài kết nối đến   Bạn có thể chặn người dùng tạo nhóm bên ngoài trong mạng của họ, nhưng vẫn cho phép người dùng được mời đến các nhóm nằm trên mạng khác.

 • Đặt tường lửa cho mạng Yammer của bạn   Theo cách riêng, bạn có thể sử dụng một tường lửa logic để ngăn không cho người dùng tạo hoặc gia nhập các nhóm bên ngoài ở mạng Yammer, chẳng hạn các tổ chức của đối tác hoặc khách hàng, nằm trong mạng khác đó của Yammer. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích việc hạn chế nhắn tin theo cách này vì nó sẽ làm cho người dùng có vẻ khó liên lạc và cộng tác, trong Yammer điều này tương đương với việc bị trả lại email, và sẽ hạn chế sự tham gia bên trong Yammer.

Nếu bạn không muốn sử dụng quy tắc truyền dẫn Exchange để chặn người dùng và muốn chọn không tham gia bằng cách dùng một trong những phương pháp này, bạn sẽ cần Liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Hỏi: Nếu tôi quyết định dùng tường lửa để ngăn các nhóm bên ngoài, thì mạng của tôi sẽ không nhận được chức năng gì?

Khi chúng tôi tiếp tục đổi mới Yammer, các chức năng bổ sung mới có thể sẽ được xây dựng như một phần trong khuôn khổ Nhắn tin Bên ngoài. Việc chặn chia sẻ với bên ngoài và nhiều hơn nữa, bằng cách dùng tường lửa để ngăn không cho thông điệp bên ngoài đến chỗ người dùng của bạn, sẽ khiến một số chức năng khác của Yammer trong tương lai không sẵn dùng cho các khách hàng. Khi chúng tôi tiếp tục làm việc với Yammer, chúng tôi sẽ đảm bảo thông báo về các tính năng được xây dựng trong khuôn khổ Nhắn tin Bên ngoài để các công ty biết họ sẽ nhận được những tính năng gì.

Hỏi: Liệu tôi có thể sử dụng nhóm bên ngoài nhưng không dùng chức năng nhắn tin bên ngoài?

Không, nếu bạn chọn không tham gia đối với chức năng nhắn tin bên ngoài, bạn không thể chọn tham gia đối với nhóm bên ngoài. Bạn chọn không tham gia hoặc tham gia đồng thời cho cả nhắn tin bên ngoài và nhóm bên ngoài.

Hỏi: Liệu tôi sẽ có thể tạo nhóm bên ngoài trên mạng bên ngoài?

Không. Hiện tại chức năng tạo nhóm bên ngoài sẽ hạn chế chỉ cho những mạng chính tắc và không sẵn dùng trên những mạng bên ngoài.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×