Tạo và lưu mẫu PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo bản trình bày rồi lưu dưới dạng tệp mẫu PowerPoint (.potx), bạn có thể chia sẻ mẫu đó với đồng nghiệp của mình và tái sử dụng. Để tạo mẫu, bạn sẽ cần sửa đổi trang chiếu cái và tập hợp các bố trí trang chiếu.

Có hàng nghìn mẫu PowerPoint miễn phí mà bạn có thể tìm kiếm trực tuyến khi mở PowerPoint. Bạn có thể tìm thấy các mẫu tại Office.com mà bạn có thể sử dụng hoặc sửa lại để đáp ứng nhu cầu của mình.

Bạn sẽ cần dùng phiên bản PowerPoint 2016 hoặc PowerPoint 2013 trên máy tính (không phải PowerPoint Online) để làm theo các bước sau đây.

 1. Mở một bản trình bày trống, sau đó ở tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, chọn Trang chiếu Cái.

  Ở tab Dạng xem, bấm Trang chiếu Cái

  Trang chiếu cái là hình ảnh trang chiếu lớn nhất ở đầu danh sách hình thu nhỏ trang chiếu, về phía bên trái trang chiếu của bạn. Các bố trí trang chiếu có liên kết được đặt phía dưới trang chiếu cái.

  Trang chiếu Cái

 2. Để thực hiện các thay đổi đối với trang chiếu cái hoặc các bố trí trang chiếu, ở tab Trang chiếu Cái, thực hiện bất kỳ cách nào sau đây:

  • Để thêm một chủ đề đầy màu sắc chứa các phông chữ và hiệu ứng đặc biệt, bấm Chủ đề, rồi chọn một chủ đề từ bộ sưu tập. Sử dụng thanh cuộn ở bên phải để xem thêm các chủ đề.

   Chủ đề PowerPoint

  • Để thay đổi nền, bấm Kiểu Nền, rồi chọn một nền.

   Kiểu nền PowerPoint

  • Để thêm một chỗ dành sẵn, (để giữ văn bản, ảnh, biểu đồ, video, âm thanh và các đối tượng khác), trong ngăn hình thu nhỏ, chọn bố trí trang chiếu bạn muốn đặt chỗ dành sẵn, rồi thực hiện như sau:

   Bấm Chèn Chỗ dành sẵn, rồi chọn kiểu chỗ dành sẵn bạn muốn thêm.

   Hiển thị nút Chèn Chỗ dành sẵn ở Dạng xem Trang chiếu Cái trong PowerPoint

   Trên trang chiếu cái hoặc bố trí trang chiếu, bấm và kéo để vẽ kích cỡ chỗ dành sẵn.

   Mẹo:   Để đổi kích cỡ chỗ dành sẵn, hãy kéo một trong các góc của đường viền.

  • Để di chuyển một chỗ dành sẵn trong một trang chiếu cái hoặc bố trí trang chiếu, chọn cạnh rồi kéo cạnh đó đến vị trí mới.

   Di chuyển chỗ dành sẵn trên một trang chiếu

  • Để loại bỏ một chỗ dành sẵn không mong muốn trong trang chiếu cái hoặc bố trí trang chiếu, chọn chỗ dành sẵn đó trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, rồi chọn viền của chỗ dành sẵn trên trang chiếu và nhấn phím Delete.

  • Để đặt hướng trang cho mọi trang chiếu trong bản trình bày của bạn, bấm Kích cỡ Trang chiếu > Kích cỡ Trang chiếu Tùy chỉnh.

   Tùy chọn menu Kích cỡ Trang chiếu Tùy chỉnh

   Trong mục Hướng, chọn Khổ dọc hoặc Khổ ngang.

   Bấm Khổ dọc

 1. Trên tab Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong mục Lưu, hãy bấm Duyệt.

 3. Trong hộp thoại Lưu Như, ở hộp Tên tệp, nhập tên tệp cho mẫu của bạn hoặc không nhập gì cả để chấp nhận tên tệp đề xuất.

 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, chọn Mẫu PowerPoint, rồi chọn Lưu.

  Lưu tài liệu dưới dạng Mẫu PowerPoint

  PowerPoint sẽ tự động lưu trữ mẫu mới của bạn trong thư mục Mẫu Office Tùy chỉnh.

 5. Để sử dụng mẫu của bạn cho bản trình bày mới, bấm Tệp > Mới.

  • Trong PowerPoint 2016, bấm Tùy chỉnh > Mẫu Office Tùy chỉnh, rồi bấm đúp vào mẫu bạn đã lưu.

  • Trong PowerPoint 2013, bấm Cá nhân, rồi bấm đúp vào mẫu bạn đã lưu.

Xem Thêm

Cung cấp hướng dẫn cho người dùng mẫu

Tạo chủ đề riêng của bạn trong PowerPoint

Lưu thiết kế trang chiếu (chủ đề) dưới dạng mẫu

Đổi kích cỡ, tái định vị hoặc xóa chỗ dành sẵn

Trang chiếu cái là gì?

Bố trí trang chiếu là gì?

Tạo mẫu bản trình bày của riêng bạn trong PowerPoint 2016 for Mac

Khi bạn tạo bản trình bày, rồi lưu dưới dạng tệp Mẫu PowerPoint (.potx), bạn có thể chia sẻ mẫu đó với đồng nghiệp của mình và tái sử dụng nhiều lần.

Lưu bản trình bày dưới dạng tệp .potx

Ở tab Tệp, bấm Lưu Như, trong hộp Tên tệp, đặt tên cho mẫu của bạn, rồi trong hộp Lưu theo kiểu, chọn Mẫu PowerPoint (*.potx).

Để bắt đầu tạo mẫu bạn sẽ sử dụng trong bản trình bày của mình, thực hiện như sau:

 1. Mở một bản trình bày trống, sau đó ở tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, bấm Trang chiếu Cái.

  Mẹo:   Ở Dạng xem Trang chiếu Cái, trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, trang chiếu cái thể hiện hình ảnh trang chiếu lớn hơn và các bố trí liên kết có kích cỡ nhỏ hơn, được đặt ở bên dưới trang chiếu cái.

  Trang chiếu Cái có các bố trí

  1. Trang chiếu cái

  2. Các bố trí có liên kết

 2. Để tùy chỉnh trang chiếu cái và các bố trí có liên kết, hãy thực hiện một hoặc các thao tác sau đây:

  • Để loại bỏ chỗ dành sẵn mặc định không mong muốn ra khỏi một bố trí, trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, bấm vào bố trí trang chiếu chứa chỗ dành sẵn đó, bấm vào viền của chỗ dành sẵn trong cửa sổ bản trình bày, rồi nhấn phím DELETE.

  • Để thêm chỗ dành sẵn cho văn bản, trong ngăn hình thu nhỏ bản chiếu, hãy bấm vào bố trí bản chiếu mà bạn muốn chứa chỗ dành sẵn, rồi làm như sau:

   1. Trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Bố trí Bản cái, bấm Chèn Chỗ dành sẵn, rồi bấm Văn bản.

   2. Hãy bấm vào một vị trí trên bản chiếu cái, rồi kéo để vẽ chỗ dành sẵn.

    Mẹo:   Để đổi kích cỡ chỗ dành sẵn, hãy kéo một trong các góc của đường viền.

   3. Nhập văn bản mô tả nhắc người dùng mẫu của bạn nhập thông tin cụ thể. Để thêm văn bản lời nhắc tùy chỉnh, hãy xem mục Thêm chỗ dành sẵn văn bản chứa văn bản lời nhắc tùy chỉnh.

  • Để thêm các kiểu chỗ dành sẵn khác chứa những nội dung như ảnh, clip art, ảnh chụp màn hình, đồ họa SmartArt, biểu đồ, phim, âm thanh và bảng, ở tab Trang chiếu Cái, trong nhóm Bố trí Bản cái, bấm Chèn Chỗ dành sẵn, rồi bấm kiểu chỗ dành sẵn bạn muốn thêm vào.

  • Để thêm ký tự bằng cách sử dụng màu và nền, thực hiện một trong những thao tác sau:

   1. Để áp dụng một chủ đề (để thêm màu, định dạng, hiệu ứng, trong một bố trí) vào bản trình bày của bạn, ở tab Trang chiếu Cái, trong nhóm Chỉnh sửa Chủ đề , bấm Chủ đề, rồi chọn một chủ đề.

   2. Để thay đổi nền, trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Nền, hãy bấm vào Kiểu Nền, rồi chọn nền.

  • Để đặt hướng trang cho tất cả các bản chiếu trong bản trình bày, trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Thiết lập Trang, hãy bấm vào Hướng Bản chiếu, rồi bấm Dọc hoặc Ngang.

 1. Để lưu mẫu, hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Lưu Như.

 2. Trong hộp Tên tệp, nhập tên tệp hoặc không nhập gì cả để chấp nhận tên tệp đề xuất.

 3. Trong danh sách Lưu theo kiểu, bấm Mẫu PowerPoint (.potx), rồi bấm Lưu.

  1. Mẹo:   Lưu các mẫu của bạn vào thư mục Mẫu tại C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ để dễ tìm hơn.

 4. Nếu bạn cần trợ giúp về việc áp dụng mẫu mới của mình cho bản trình bày, hãy xem mục Áp dụng mẫu cho bản trình bày của bạn.

Các liên kết đến thông tin thêm về các mẫu PowerPoint

Khi bạn tạo bản trình bày, rồi lưu dưới dạng tệp Mẫu PowerPoint (.potx), bạn có thể chia sẻ mẫu đó với đồng nghiệp của mình và tái sử dụng nhiều lần.

Để áp dụng mẫu PowerPoint 2007 mới hoặc khác biệt đã tồn tại, hãy xem mục Áp dụng mẫu cho bản trình bày của bạn.

Cách tốt nhất để tạo mẫu

Khi bạn tạo mẫu, hãy thêm nội dung bất kỳ vào trang chiếu cái ở dạng xem Trang chiếu cái bạn muốn bảo vệ không cho người dùng mẫu của bạn thay đổi, chẳng hạn như văn bản lời nhắc hướng dẫn, logo, thông tin đầu trang và chân trang, nội dung chủ đề quan trọng, nền, định dạng, màu, phông chữ và hiệu ứng.

Người dùng mẫu của bạn sẽ làm việc ở dạng xem Thông thường, được định hướng theo các lời nhắc hướng dẫn bạn đã thêm vào. Người dùng mẫu sẽ thay thế văn bản lời nhắc hướng dẫn và nội dung chỗ dành sẵn khác bằng dữ liệu cụ thể cho dự án hoặc bản trình bày của riêng họ.

 1. Mở một bản trình bày trống, rồi ở tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Trang chiếu Cái.

 2. Ở tab Trang chiếu Cái, trong nhóm Chỉnh sửa Bản cái, bấm Chèn Trang chiếu Cái.

  Ghi chú: 

  • Trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, trang chiếu cái thể hiện hình ảnh trang chiếu lớn hơn, còn các bố trí liên kết được đặt ở bên dưới trang chiếu cái.

  • Nhiều bản trình bày không chỉ có một mà còn có nhiều trang chiếu cái, vì vậy, có thể bạn cần phải cuộn để tìm trang chiếu cái mình muốn.

 3. Để bắt đầu tùy chỉnh trang chiếu cái, hãy thực hiện một hoặc các thao tác sau đây:

  • Để loại bỏ bất kỳ bố trí trang chiếu tích hợp sẵn nào đi kèm với các trang chiếu cái mặc định, trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, bấm chuột phải vào từng bố trí trang chiếu bạn không muốn dùng, rồi bấm Xóa Bố trí.

  • Để loại bỏ chỗ dành sẵn mặc định không mong muốn, trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, bấm vào bố trí trang chiếu chứa chỗ dành sẵn đó, bấm vào viền của chỗ dành sẵn trong cửa sổ bản trình bày, rồi nhấn phím DELETE.

  • Để thêm chỗ dành sẵn cho văn bản, trong ngăn hình thu nhỏ bản chiếu, hãy bấm vào bố trí bản chiếu mà bạn muốn chứa chỗ dành sẵn, rồi làm như sau:

 4. Trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Bố trí Bản cái, bấm Chèn Chỗ dành sẵn, rồi bấm Văn bản.

 5. Hãy bấm vào một vị trí trên bản chiếu cái, rồi kéo để vẽ chỗ dành sẵn.

  Mẹo:   Để đổi kích cỡ chỗ dành sẵn, hãy kéo một trong các góc của đường viền.

 6. Nhập văn bản mô tả nhắc người dùng mẫu của bạn nhập thông tin cụ thể.

  • Để thêm các kiểu chỗ dành sẵn khác có chứa những nội dung như ảnh, clip art, đồ họa SmartArt, biểu đồ, phim, âm thanh và bảng, ở tab Trang chiếu Cái, trong nhóm Bố trí Bản cái, bấm kiểu chỗ dành sẵn bạn muốn thêm vào.

  • Để áp dụng một chủ đề (để thêm màu, định dạng, hiệu ứng, trong một bố trí) vào bản trình bày của bạn, ở tab Trang chiếu Cái, trong nhóm Chỉnh sửa Chủ đề , bấm Chủ đề, rồi chọn một chủ đề.

  • Để thay đổi nền, ở tab Trang chiếu Cái, trong nhóm Nền, bấm Kiểu Nền, rồi chọn một nền.

  • Để đặt hướng trang cho tất cả các bản chiếu trong bản trình bày, trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Thiết lập Trang, hãy bấm vào Hướng Bản chiếu, rồi bấm Dọc hoặc Ngang.

  • Để thêm văn bản xuất hiện trong chân trang ở cuối mọi trang chiếu trong bản trình bày của bạn, thực hiện như sau:

   1. Ở tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm Đầu trang & Chân trang.

   2. Trong hộp thoại Đầu trang và Chân trang, ở tab Trang chiếu, chọn hộp kiểm Chân trang, rồi nhập văn bản bạn muốn xuất hiện ở cuối các trang chiếu của mình.

   3. Để hiển thị nội dung chân trang trên mọi trang chiếu, bấm Áp dụng cho Tất cả.

    Để biết thêm thông tin về cách dùng đầu trang và chân trang, hãy xem thêm đầu trang hoặc chân trang vào trang chiếu của bạnthay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang và chân trang thông tin trong bản trình bày.

 1. Bấm Microsoft Office Button Hình ảnh Nút Office , rồi bấm Lưu Như.

 2. Trong hộp Tên tệp, nhập tên tệp hoặc không nhập gì cả để chấp nhận tên tệp đề xuất.

 3. Trong danh sách Lưu theo kiểu, bấm Mẫu PowerPoint, rồi bấm Lưu.

  Mẹo:   Lưu các mẫu của bạn vào thư mục Mẫu tại C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ để dễ tìm hơn.

 4. Nếu bạn cần trợ giúp về việc áp dụng mẫu mới của mình cho bản trình bày, hãy xem mục Áp dụng mẫu PowerPoint 2007.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×