Tạo và in trang ghi chú

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo trang ghi chú khi bạn xây dựng bản trình bày của bạn. Bạn có thể in chúng và xem lại chúng khi bạn trình bày bản trình bày của bạn.

Một ý tưởng xanh... Lá xanh

Tuy nhiên, trước khi in trang ghi chú, hãy cân nhắc xem các ghi chú của bạn trong dạng xem diễn giả thay vào đó. Bạn có thể xem các ghi chú của bạn khi bạn trình bày bản trình bày của bạn trên một màn hình thứ hai để bảo tồn mực giấy và máy in. Để biết thêm thông tin, hãy xem xem ghi chú âm thanh riêng, trong khi trình bày trên nhiều màn hình.

Sử dụng ngăn ghi chú trong dạng xem thường để viết ghi chú về trang chiếu của bạn. Để đến dạng xem thường, trên tab xem , trong nhóm Dạng xem bản trình bày , bấm thường.

Ngăn Ghi chú
Ngăn ghi chú (khoanh màu đỏ) trong dạng xem thường

Bạn có thể nhập và định dạng ghi chú của bạn khi bạn làm việc trong dạng xem thường, nhưng để xem làm thế nào sẽ in trang ghi chú của bạn và để xem hiệu ứng đầy đủ của bất kỳ văn bản định dạng, chẳng hạn như màu phông, hãy chuyển sang dạng xem trang ghi chú. Bạn cũng có thể kiểm tra và thay đổi đầu trang và chân trang ghi chú của bạn trong dạng xem trang ghi chú.

Mỗi trang ghi chú cho thấy hình thu nhỏ trang chiếu, cùng với các ghi chú đi kèm với trang chiếu đó. Trong dạng xem trang ghi chú, bạn có thể cùng trang trí ghi chú của bạn với biểu đồ, ảnh, bảng hoặc hình minh họa khác.

Các trang ghi chú trong PowerPoint

(Sau số tương ứng với các số trong hình minh họa.)

 1. Trang ghi chú bao gồm các ghi chú của bạn và mỗi trang chiếu trong bản trình bày.

 2. Trang chiếu mỗi in trên trang ghi chú riêng của nó.

 3. Ghi chú của bạn đi kèm với bản chiếu.

 4. Bạn có thể thêm dữ liệu, chẳng hạn như biểu đồ hoặc hình ảnh, trang ghi chú của bạn.

Khi bạn thêm ghi chú, hãy sau nhớ:

 • Thay đổi, việc thêm và xóa mà bạn thực hiện trên một trang ghi chú áp dụng chỉ vào trang ghi chú đó và văn bản ghi chú trong dạng xem thường.

 • Nếu bạn muốn phóng to, định vị lại hoặc định dạng các trang chiếu ảnh vùng hoặc khu vực ghi chú, hãy thay đổi của bạn trong dạng xem trang ghi chú.

 • Bạn không thể vẽ hoặc đặt ảnh trong ngăn ghi chú trong dạng xem thường. Chuyển sang dạng xem trang ghi chú và vẽ hoặc thêm hình ảnh có.

 • Ảnh và đối tượng mà bạn thêm trong dạng xem trang ghi chú xuất hiện trên trang được in ghi chú của bạn, nhưng không phải trên màn hình của bạn trong dạng xem thường.

Trang ghi chú mặc định bao gồm các hình thu nhỏ trang chiếu trên nửa trên cùng của trang và phần đều có kích cỡ cho các ghi chú trên nửa dưới của trang.

Các trang ghi chú mặc định

Nếu một trang nửa không đủ khoảng trống cho ghi chú của bạn, bạn có thể thêm thêm chỗ.

Để thêm khoảng cách trên một trang ghi chú duy nhất:

 1. Trong dạng xem thường, trong ngăn chứa tab đại cươngtrang chiếu , bấm tab bản chiếu , sau đó bấm vào trang chiếu mà bạn muốn thêm nhiều khoảng trống cho ghi chú.

  Ngăn chứa tab Đại cương và Trang chiếu

 2. Trên menu dạng xem , trong nhóm Dạng xem bản trình bày , hãy bấm Trang ghi chú.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa bỏ hình thu nhỏ trang chiếu, trên trang ghi chú, bấm vào trang chiếu, và sau đó nhấn phím DELETE.

  • Để giảm kích cỡ của hình thu nhỏ trang chiếu trên trang ghi chú, hãy kéo một núm điều khiển đổi cỡ trên hình thu nhỏ trang chiếu.

 4. Trên viền trên của chỗ dành sẵn cho ghi chú, hãy kéo núm điều khiển đổi cỡ để phóng to chỗ dành sẵn cho ghi chú vào nhiều trang khi bạn cần.

Thêm mẫu, chẳng hạn như một hình dạng hoặc ảnh, hoặc định dạng tất cả các trang ghi chú trong bản trình bày của bạn, thay đổi bản cái ghi chú. Ví dụ, để đặt logo công ty hoặc khác tác phẩm nghệ thuật trên tất cả các trang ghi chú, thêm nghệ thuật vào ghi chú cái. Hoặc, nếu bạn muốn thay đổi kiểu phông cho toàn bộ ghi chú, thay đổi kiểu trên bản cái ghi chú. Bạn có thể thay đổi diện mạo và vị trí của vùng trang chiếu, ghi chú khu vực, tiêu đề, chân trang, số trang và ngày.

Bạn có thể in trang ghi chú của bạn với một hình thu nhỏ trang chiếu để cho khán giả của bạn hoặc để giúp bạn chuẩn bị cho bản trình bày của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể in chỉ có một hình thu nhỏ trang chiếu với các ghi chú trên một trang in ra.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn in trang ghi chú kèm hình thu nhỏ trang chiếu.

 2. Bấm vào tab Tệp.

 3. Ở bên trái của tab tệp , bấm in.

 4. Dưới thiết đặt, bấm vào mũi tên bên cạnh Bản chiếu toàn trang, và sau đó bên dưới Bố trí in, bấm Trang ghi chú.

 5. Để xác định hướng trang, bấm vào mũi tên bên cạnh Hướng dọc, sau đó bấm Hướng dọc hoặc Hướng ngang trong danh sách.

 6. Nếu bạn muốn in các ghi chú và hình thu nhỏ trang chiếu trong màu, hãy chọn máy in màu. Bấm vào mũi tên bên cạnh màu, sau đó bấm màu trong danh sách.

 7. Bấm vào In.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể in một trang ghi chú cho mỗi trang in được in ra.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn in trang ghi chú mà không có hình thu nhỏ trang chiếu.

 2. Mở từng bản chiếu trong dạng xem trang ghi chú. Để đến dạng xem trang ghi chú, trên menu dạng xem , trong nhóm Dạng xem bản trình bày , hãy bấm Trang ghi chú.

 3. Xóa bỏ hình thu nhỏ trang chiếu từ mỗi trang ghi chú. Để xóa bỏ hình thu nhỏ trang chiếu, trên trang ghi chú, bấm vào hình thu nhỏ trang chiếu, và sau đó nhấn phím DELETE.

 4. Bấm vào tab Tệp.

 5. Ở bên trái của tab tệp , bấm in.

 6. Dưới thiết đặt, bấm vào mũi tên bên cạnh Bản chiếu toàn trang, và sau đó bên dưới Bố trí in, bấm Trang ghi chú.

 7. Để xác định hướng trang, bấm vào mũi tên bên cạnh Hướng dọc, sau đó bấm Hướng dọc hoặc Hướng ngang trong danh sách.

 8. Nếu bạn muốn in các ghi chú và hình thu nhỏ trang chiếu trong màu, hãy chọn máy in màu. Bấm vào mũi tên bên cạnh màu, sau đó bấm màu trong danh sách.

 9. Bấm vào In.

Sử dụng ngăn ghi chú trong dạng xem thường để viết ghi chú về trang chiếu của bạn.

trang chiếu trong dạng xem thường với ghi chú trang chiếu được đánh nhãn

1. ngăn ghi chú trong dạng xem thường

Bạn có thể nhập và định dạng ghi chú của bạn khi bạn làm việc trong dạng xem thường, nhưng để xem làm thế nào sẽ in trang ghi chú của bạn và để xem hiệu ứng đầy đủ của bất kỳ văn bản định dạng, chẳng hạn như màu phông, hãy chuyển sang dạng xem trang ghi chú. Bạn cũng có thể kiểm tra và thay đổi đầu trang và chân trang ghi chú của bạn trong dạng xem trang ghi chú.

Mỗi trang ghi chú cho thấy hình thu nhỏ trang chiếu, cùng với các ghi chú đi với trang chiếu đó. Trong dạng xem trang ghi chú, bạn có thể cùng trang trí ghi chú của bạn với biểu đồ, ảnh, bảng hoặc hình minh họa khác. Để biết thêm thông tin về cách thêm một hiệu ứng, ảnh hay WordArt vào trang ghi chú của bạn, hãy xem Thêm một hiệu ứng, hộp văn bản, WordArt, hình ảnh, hoặc hình dạng vào trang ghi chú.

Các trang ghi chú trong PowerPoint

1. trang ghi chú bao gồm các ghi chú của bạn và mỗi trang chiếu trong bản trình bày.

2. trang chiếu mỗi in trên trang ghi chú riêng của nó.

3. các ghi chú đi kèm với bản chiếu.

4. bạn có thể thêm dữ liệu, chẳng hạn như biểu đồ hoặc hình ảnh, trang ghi chú của bạn.

Ảnh và đối tượng mà bạn thêm trong dạng xem trang ghi chú xuất hiện trên trang được in ghi chú của bạn, nhưng không phải trên màn hình của bạn trong dạng xem thường. Nếu bạn lưu bản trình bày dưới dạng trang Web, ảnh và đối tượng không xuất hiện khi bạn hiển thị bản trình bày trong trình duyệt Web, mặc dù thực hiện ghi chú của bạn.

Thay đổi, việc thêm và xóa mà bạn thực hiện trên một trang ghi chú áp dụng chỉ vào trang ghi chú đó và văn bản ghi chú trong dạng xem thường.

Nếu bạn muốn phóng to, định vị lại hoặc định dạng các trang chiếu ảnh vùng hoặc khu vực ghi chú, hãy thay đổi của bạn trong dạng xem trang ghi chú.

Bạn không thể vẽ hoặc đặt ảnh trong ngăn ghi chú trong dạng xem thường. Chuyển sang dạng xem trang ghi chú và vẽ hoặc thêm hình ảnh có. Để thêm một hiệu ứng, ảnh hoặc WordArt cho các trang ghi chú của bạn, hãy xem Thêm một hiệu ứng, hộp văn bản, WordArt, hình ảnh, hoặc hình dạng vào trang ghi chú.

Trang ghi chú mặc định bao gồm các hình thu nhỏ trang chiếu trên nửa trên cùng của trang và phần đều có kích cỡ cho các ghi chú trên nửa dưới của trang.

Các trang ghi chú mặc định

Nếu nửa của một trang không có đủ khoảng trống cho ghi chú của bạn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau để thêm nhiều chỗ hơn cho ghi chú của bạn:

 • Để thêm khoảng cách trên một trang ghi chú duy nhất, hãy làm như sau:

  1. Trong dạng xem thường, trong ngăn chứa đại cương và tab Trang chiếu, trên tab bản chiếu , bấm vào trang chiếu mà bạn muốn thêm nhiều khoảng trống cho ghi chú.

  2. Trên menu dạng xem , trong nhóm Dạng xem bản trình bày , hãy bấm Trang ghi chú.

  3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Để xóa bỏ hình thu nhỏ trang chiếu, trên trang ghi chú, bấm vào trang chiếu, sau đó nhấn xóa bỏ.

   • Để giảm kích cỡ của hình thu nhỏ trang chiếu trên trang ghi chú, hãy kéo một núm điều khiển đổi cỡ trên hình thu nhỏ trang chiếu.

  4. Trên viền trên của chỗ dành sẵn cho ghi chú, hãy kéo núm điều khiển đổi cỡ để phóng to chỗ dành sẵn cho ghi chú vào nhiều trang khi bạn cần.

 • Nếu bạn cần nhiều hơn một trang ghi chú, hãy làm như sau:

  1. Trong dạng xem thường, trong ngăn chứa đại cương và tab Trang chiếu, trên tab bản chiếu , bấm vào khoảng trống sau trang chiếu mà bạn muốn thêm ghi chú để thêm.
   Thêm trang chiếu ẩn

  2. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , bấm Trang chiếu mới, sau đó bấm Tùy chỉnh bố trí.

  3. Trong dạng xem thường, trong ngăn chứa đại cương và tab Trang chiếu, trên tab bản chiếu , bấm chuột phải vào trang chiếu mà bạn vừa thêm vào, sau đó bấm Ẩn trang chiếu.

   Lưu ý: 

   • Trong tab bản chiếu , trang chiếu ẩn biểu tượng Ảnh biểu tượng xuất hiện với số trang chiếu bên trong, bên cạnh hình thu nhỏ trang chiếu mà bạn ẩn.

   • Ẩn trang chiếu không xuất hiện trong bản trình bày của bạn, trừ khi bạn bỏ ẩn chúng bằng cách bấm chuột phải vào hình thu nhỏ trang chiếu một lần nữa, rồi bấm Ẩn trang chiếu lại.

  4. Trên menu dạng xem , trong nhóm Dạng xem bản trình bày , hãy bấm Trang ghi chú.

  5. Trên trang ghi chú, bấm vào trang chiếu, sau đó nhấn xóa bỏ.

  6. Kéo núm điều khiển đổi cỡ trên viền trên chỗ dành sẵn ghi chú để bao gồm toàn bộ trang.

   Lưu ý: Sau khi bạn có lấp đầy các ghi chú của bản chiếu được hiển thị, bạn sẽ cần phải mở ẩn trang chiếu của bạn trong dạng xem Trang ghi chú và tiếp tục nhập ghi chú của bạn.

  7. Để thêm nhiều trang chiếu ẩn để hoạt động như các trang ghi chú, hãy lặp lại bước 1 đến 6.

Thêm mẫu, chẳng hạn như một hình dạng hoặc ảnh hoặc định dạng tất cả các trang ghi chú trong bản trình bày của bạn, thay đổi ghi chú bản cái. Ví dụ, để đặt logo công ty hoặc khác tác phẩm nghệ thuật trên tất cả các trang ghi chú của bạn, thêm nghệ thuật vào ghi chú cái. Hoặc, nếu bạn muốn thay đổi kiểu phông cho toàn bộ ghi chú, thay đổi kiểu trên bản cái ghi chú. Bạn có thể thay đổi diện mạo và vị trí của vùng trang chiếu, ghi chú khu vực, tiêu đề, chân trang, số trang và ngày.

Nếu bạn lưu bản trình bày dưới dạng trang Web, ghi chú của bạn sẽ tự động hiển thị, trừ khi bạn chọn để ẩn chúng. Tiêu đề bản chiếu trở thành một bảng mục lục trong bản trình bày và ghi chú trang chiếu của bạn xuất hiện ở dưới mỗi trang chiếu. Ghi chú của bạn có thể điền vai trò diễn giả, khán giả của bạn bằng cách cho nền và chi tiết diễn giả sẽ cung cấp trong khi trình bày trực tiếp.

Nếu bạn không muốn ghi chú của bạn được hiển thị trên trang Web, bạn có thể tắt chúng trước khi bạn lưu tệp dưới dạng trang Web.

Bạn có thể in trang ghi chú của bạn với một hình thu nhỏ trang chiếu để cho khán giả của bạn hoặc để giúp bạn chuẩn bị cho bản trình bày của bạn. Khi bạn in theo cách này, bạn có thể in chỉ có một hình thu nhỏ trang chiếu mỗi trang.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn in trang ghi chú kèm hình thu nhỏ trang chiếu.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm vào mũi tên cạnh in, sau đó bấm Xem trước khi in.

 3. Trong nhóm Thiết lập trang , bấm vào mũi tên bên dưới hộp in gì , sau đó bấm Trang ghi chú.

 4. Để xác định hướng trang, bấm vào mũi tên bên dưới hướng, sau đó bấm khổ dọc hoặc ngang.

 5. Để đặt đầu trang và chân trang, bấm tùy chọn, sau đó bấm đầu trang và chân trang.

 6. Bấm vào In.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn in các ghi chú và hình thu nhỏ trang chiếu trong màu, hãy chọn máy in màu. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm vào mũi tên cạnh in, sau đó bấm Xem trước khi in. Bên dưới in, bấm tùy chọn, trỏ đến Màu/sắc độ xám, sau đó bấm màu.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn in trang ghi chú mà không có hình thu nhỏ trang chiếu.

 2. Mở từng bản chiếu trong dạng xem trang ghi chú.

 3. Xóa bỏ hình thu nhỏ trang chiếu từ mỗi trang ghi chú.

 4. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm vào mũi tên cạnh in, sau đó bấm Xem trước khi in.

 5. Trong nhóm Thiết lập trang , bấm vào mũi tên bên dưới hộp in gì , sau đó bấm Trang ghi chú.

 6. Để xác định hướng trang, bấm vào mũi tên bên dưới hướng, sau đó bấm khổ dọc hoặc ngang.

 7. Để đặt đầu trang và chân trang, bấm tùy chọn, sau đó bấm đầu trang và chân trang.

 8. Bấm vào In.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×