Tạo và in danh thiếp trên chứng khoán Avery bằng cách dùng Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bắt đầu bằng cách Tìm một mẫu Avery cho thiếp phù hợp với chứng khoán Avery mà bạn muốn dùng. Bấm hình thu nhỏ mẫu để tìm hiểu kỹ hơn và mô tả. Mô tả cho bạn biết liệu nó được thiết kế đối với giấy Avery của bạn hoặc thẻ cổ phiếu số.

Bấm tạo để mở mẫu, sau đó nhập thông tin bạn muốn trên danh thiếp (chẳng hạn như tên, tên và thông tin liên hệ).

Khi bạn đã sẵn sàng để in:

 1. Từ mẫu danh thiếp của bạn, hãy bấm tệp > in.

 2. Đảm bảo rằng bạn danh thiếp Avery chứng khoán được tải vào máy in.

 3. Chọn đúng máy in.

 4. Dưới thiết đặt, các tùy chọn mà bạn sẽ cần chú ý đến là bên dưới trang.

  • Bấm nhiều bản sao trên một trang tính nếu bạn muốn in nhiều danh thiếp trên một trang tính duy nhất.

  • Chọn đúng cỡ giấy in lên trên giấy hoặc danh thiếp chứng khoán.

   Click File, Print, to view settings for printing in Publisher 2013

 5. Bấm nút In ở đầu màn hình.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×