Tạo và gán thể loại màu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thể loại màu cho phép bạn dễ dàng xác định và nhóm các mục được liên kết trong Microsoft Outlook. Gán một thể loại màu cho một nhóm các mục tương quan — chẳng hạn như ghi chú, liên hệ, cuộc hẹn và thông điệp email — để bạn có thể nhanh chóng theo dõi và sắp xếp chúng. Bạn cũng có thể gán nhiều hơn một thể loại màu cho các mục.

xem các thể loại màu trong hộp thư đến của bạn
Thể loại màu cho phép bạn nhanh chóng quét và định vị mục liên quan.

Bạn có thể chọn từ một tập hợp các thể loại mặc định hoặc tạo cho riêng bạn, và sau đó gán các thể loại cho mục Outlook của bạn. Thể loại màu được hiển thị nổi bật trong dạng xem bảng , chẳng hạn như hộp thư đến của bạn, và trong mục mở chính họ. Bạn có thể đổi tên các thể loại cho số có ý nghĩa hơn cho bạn hoặc chọn màu khác nhau cho các thể loại. Khả năng linh hoạt này cho phép bạn thiết kế một hệ thống thể loại màu phù hợp với phong cách làm việc cá nhân của bạn.

 1. Trong dạng xem bất kỳ, trên tab Nhà, trong nhóm Thẻ, bấm Phân loại, rồi bấm vào Tất cả Thể loại.

  Lệnh Tất cả Thể loại trong nhóm Thẻ

  Ghi chú: Cho các mục lịch, nhóm thẻ sẽ xuất hiện trên tab cuộc hẹn hoặc cuộc họp . Đối với một mở liên hệ hoặc tác vụ, nhóm thẻ sẽ xuất hiện trên tab liên hệ hoặc tác vụ .

 2. Trong hộp thoại Thể loại màu , hãy bấm mới.

 3. Trong hộp thoại Thêm thể loại mới , trong hộp tên , nhập tên cho thể loại màu mới.

  Hộp thoại Thêm Thể loại Mới

 4. Trong danh sách màu , chọn màu bạn muốn và sau đó chọn OK.

  Ghi chú: (Tùy chọn) Nếu bạn muốn gán lối tắt bàn phím, trong danh sách Phím lối tắt , hãy bấm lối tắt, sau đó chọn OK.

 5. Trong hộp thoại Thể loại màu , hãy bấm OK.

Bạn có thể gán thể loại màu cho email để sắp xếp hộp thư đến của bạn. Bạn có thể chọn từ nhiều thể loại màu mặc định và đổi tên họ có có ý nghĩa hơn cho bạn. Nhiều thể loại màu có thể gán cho thư, và bạn có thể thay đổi màu liên kết với một thể loại vào bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể tạo thể loại màu bổ sung.

Để gán một thể loại màu cho thư:

 • Đối với thư trong Hộp thư đến của bạn hoặc bất kỳ danh sách thư nào    Bấm chuột phải vào thư, trỏ tới Phân loại, rồi bấm một thể loại màu.

  Lưu ý: bạn không thể gán một thể loại màu cho thư từ ngăn đọc hoặc từ danh sách thư nếu bạn đang dùng khả dạng xem trong Outlook 2016. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu thêm về khả dạng xem.

 • Đối với một thư mở    Trong nhóm Thẻ, bấm Phân loại rồi bấm một thể loại màu.

Lần đầu tiên bạn gán một thể loại màu mặc định cho một mục, bạn sẽ được nhắc để đổi tên thể loại. Bạn cũng có thể thay đổi màu của thể loại và chọn một lối tắt bàn phím.

Để xem thêm các thể loại hoặc tạo thể loại, trong nhóm thẻ trên ribbon, bấm phân loại, sau đó bấm Tất cả thể loại để mở hộp thoại Thể loại màu . Để gán một thể loại màu, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh thể loại màu. Bạn có thể nhanh chóng cũng gán nhiều thể loại cho một mục.

Ghi chú: 

 • Thể loại không hoạt động đối với thư trong một tài khoản IMAP.

 • Chỉ có 10 gần đây nhất sử dụng màu thể loại xuất hiện trên menu phân loại . Để xem phần còn lại, hãy bấm Tất cả thể loại trên menu phân loại .

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm thẻ , bấm phân loại, sau đó bấm Đặt bấm nhanh.

 2. Trong hộp thoại Đặt bấm nhanh trong danh sách thả xuống, hãy chọn một thể loại màu.

Mẹo: Từ thư đang mở, bạn có thể bấm Đặt bấm nhanh trên menu phân loại để đặt mặc định thể loại màu cho tất cả các thư trong tương lai, chứ không chỉ thư được chọn.

Ghi chú: Nếu bạn thay đổi thể loại bấm nhanh, nó không thay đổi thể loại màu được gán cho thư đã được đánh dấu trước đó.

Một thể loại bấm nhanh cho phép bạn gán một thể loại thư với một lần bấm. Để sử dụng thể loại bấm nhanh, dạng xem hộp thư đến của bạn phải bao gồm cột thể loại. Để biết thông tin về sửa đổi dạng xem của bạn, hãy xem tạo, thay đổi, hoặc tùy chỉnh dạng xem.

 • Trong hộp thư đếncủa bạn, hãy bấm cột thể loại bên cạnh thư. Điều này sẽ thêm màu đặt cho thể loại bấm nhanh của bạn thành cột. Nếu bạn mở thư, màu và tên của thể loại màu xuất hiện ở đầu trang.

Mẹo: Một thể loại bấm nhanh có thể được gán cho các mục Outlook, chẳng hạn như liên hệ, nhiệm vụ và lịch cuộc hẹn, theo cùng cách khi chúng được xem trong dạng xem bảng hoặc trong thanh việc cần làm.

Bạn muốn làm gì?

Màu thêm khả năng hiển thị các mục Outlook của bạn. Nếu bạn tạo một thể loại có tên là Morris Project, ví dụ, và gán mục cho nó, bạn có thể theo dõi các tất cả các cuộc họp, liên hệ, và các thư được liên kết với dự án.

các thể loại màu trong lịch
Thể loại màu kết nối các mục Outlook liên quan để dễ dàng định danh. Ở đây, với thể loại màu được hiển thị trong phần đầu của một mục đang mở và trong lịch, bạn có thể thấy rằng cả hai mục liên quan đến dự án Morris.

Thể loại màu được hiển thị nổi bật trong dạng xem bảng , chẳng hạn như hộp thư đến của bạn, và trong mục mở chính họ. Đặt mặc định của sáu thể loại màu được thiết kế để được tùy chỉnh. Bạn có thể đổi tên các thể loại cho số có ý nghĩa hơn cho bạn hoặc chọn màu khác nhau cho các thể loại. Ngoài các sáu, bạn có thể tạo làm nhiều nhiều thể loại màu như bạn cần, bạn có thể gán nhiều thể loại màu cho các mục được không. Khả năng linh hoạt này cho phép bạn thiết kế một hệ thống thể loại màu phù hợp với phong cách làm việc cá nhân của bạn.

xem các thể loại màu trong hộp thư đến của bạn
Thể loại màu cho phép bạn nhanh chóng quét và định vị mục liên quan.

Bạn cũng có thể chọn một Thể loại Bấm Nhanh cho phép bạn bấm vào chỉ một lần trong hộp thư đến của bạn hoặc dạng xem bảng để gán một thể loại màu mặc định cho một mục Microsoft Outlook . Tìm hiểu thêm trong gán một thể loại bấm nhanh.

Để giúp tìm các phân loại thư mục bạn dễ dàng hơn, Thư phân loại thư mục tìm kiếm đã được thêm vào Thư mục tìm kiếm trong Ngăn Dẫn hướng và cung cấp một dạng xem của tất cả các phân loại thư mục của bạn. Trong thư mục này, bạn có thể sắp xếp và nhóm các mục phân loại. Bạn cũng có thể tạo thư mục tìm kiếm thể loại bổ sung cho các thể loại cụ thể.

Mặc dù bạn có thể sử dụng và tùy chỉnh các thể loại màu sáu mặc định, bạn có thể cần phải tạo tệp mới trong khi bạn tiếp tục để sắp xếp các mục của bạn. Các thuộc tính mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ thể loại là màu, tên và phím lối tắt.

 1. Trên thanh công cụ, bấm phân loại Ảnh nút .

 2. Bấm Tất cả Thể loại.

  menu thể loại màu

 3. Bấm Mới.

  Hộp thoại Thêm thể loại mới mở ra.

  Hộp thoại Thêm Thể loại Mới

 4. Trong hộp tên , nhập tên cho thể loại màu mới.

 5. Trong danh sách màu , chọn màu bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Ghi chú: 

  • Chọn một phím lối tắt là tùy chọn.

  • Nếu bạn muốn tạo một thể loại màu mà không cần màu được gán cho nó, hãy bấm không có trong bảng màu. Thể loại sẽ áp dụng tên (và một phím lối tắt nếu bạn chọn) cho mục, và bạn có thể sắp xếp và nhóm các mục theo thể loại. Các mục cũng sẽ có sẵn trong thư mục tìm kiếm thể loại phù hợp.

Gán một thể loại màu cho một mục Outlook

Thể loại màu phải được liệt kê trong danh sách thể loại màu trước khi bạn có thể gán nó. Nếu thể loại màu không được liệt kê, bạn có thể đồng thời tạo thể loại màu mới và gán nó cho một mục.

Ghi chú: Lần đầu tiên bạn gán một thể loại màu mặc định cho một mục, bạn được nhắc để đổi tên thể loại. Tại thời gian đó, bạn có thể cũng thay đổi màu của thể loại, đổi tên và chọn một lối tắt bàn phím.

Gán một thể loại màu cho một mục trong dạng xem bảng.

Gán thể loại màu cho các mục trong hộp thư đến của bạn hoặc các dạng xem bảng là tương tự cho tất cả các loại mục Outlook.

Ghi chú: Gán thể loại màu trong một dạng xem danh thiếp trong liên hệ (chẳng hạn như dạng xem danh thiếp) hoặc biểu tượng dạng xem trong ghi chú là giống như gán thể loại màu trong dạng xem bảng.

 • Để gán một thể loại màu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn mục, bấm phân loại Ảnh nút trên thanh công cụ, sau đó bấm thể loại màu.

  • Bấm chuột phải vào mục, trỏ đến phân loại Ảnh nút trên menu lối tắt, sau đó bấm thể loại màu.

   Chỉ các 15 gần đây nhất sử dụng màu thể loại xuất hiện trên menu phân loại . Để xem thêm các thể loại hoặc để tạo một thể loại mới, hãy bấm Tất cả thể loại. Để gán một thể loại màu trong hộp thoại Thể loại màu , bạn phải chọn hộp kiểm bên cạnh thể loại màu.

   Hộp thoại Thể loại màu là một cách nhanh chóng để gán nhiều thể loại cho một mục.

   Ghi chú: 

   • Trong dạng xem đường thời gian chẳng hạn như những người được cung cấp trong nhiệm vụ và Nhật ký, chỉ có một cách để gán một thể loại màu cho mục bằng cách dùng phương pháp menu lối tắt được mô tả ở trên.

   • Đối với Nhật ký dạng xem, nút phân loại không hiển thị trên thanh công cụ theo mặc định. Để thêm nút này, trên menu công cụ , bấm tùy chỉnh. Trên tab lệnh , trong danh sách thể loại , hãy bấm hành động. Trong danh sách lệnh , bấm phân loại và kéo nó vào thanh công cụ mà bạn muốn nó xuất hiện.

Các thể loại màu mặc định có tên chung, chẳng hạn như màu đỏ thể loại và thể loại màu lam. Để dễ dàng xác định và sắp xếp mục phân loại của bạn, bạn có thể đổi tên thể loại màu bằng cách dùng tên có ý nghĩa đối với bạn.

Ghi chú: Nếu bạn thay đổi thể loại màu đã được gán cho mục, tất cả các mục có thể loại đó gán được cập nhật thành tên mới.

 1. Trên thanh công cụ, bấm phân loại Ảnh nút .

 2. Bấm Tất cả Thể loại.

  menu thể loại màu

 3. Trong danh sách tên , bấm vào tên của thể loại màu, sau đó bấm đổi tên.

 4. Trong danh sách tên , nhập tên mới cho thể loại màu.

  • Để tự động gán thể loại màu mà bạn đổi tên cho các mục đã được chọn trong cửa sổ chính Microsoft Outlook , chọn hộp kiểm bên cạnh thể loại màu trong danh sách tên , sau đó bấm OK.

  • Lần đầu tiên bạn gán một thể loại màu hiện có vào một mục, bạn được nhắc để đổi tên thể loại màu.

 1. Trên thanh công cụ, bấm phân loại Ảnh nút , sau đó bấm Đặt bấm nhanh.

 2. Trong hộp thoại Đặt bấm nhanh trong danh sách, hãy chọn một thể loại màu.

Thay đổi thành một thể loại bấm nhanh khác không thay đổi thể loại màu đã được gán cho bất kỳ mục nào. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi tên hoặc màu của bất kỳ thể loại màu, tất cả các mục có thể loại màu đó được gán được Cập Nhật để phản ánh các tên mới hoặc màu.

Bạn cũng có thể đặt thể loại bấm nhanh hiện tại của bạn từ menu phân loại trong bất kỳ mục mở.

Bạn có thể gán một thể loại bấm nhanh cho hầu hết các mục Outlook khi bạn xem chúng trong dạng xem bảng, chẳng hạn như hộp thư đến của bạn, hoặc trong thanh việc cần làm.

 • Trong hộp thư đến của bạn hoặc dạng xem bảng khác, hãy bấm cột thể loại bên cạnh thư. Điều này sẽ thêm màu liên kết với thể loại bấm nhanh của bạn cho cột. Nếu bạn mở mục, màu và tên của thể loại màu xuất hiện gần phía trên cùng của mục.

  Ghi chú: 

  • Bạn có thể loại bỏ thể loại bấm nhanh bằng chỉ cần bấm lại cột thể loại .

  • Bạn có thể gán một thể loại bấm nhanh cho nhiều mục cùng một lúc. Chỉ cần chọn tất cả các mục, sau đó bấm thể loại cột bên cạnh một trong các mục.

Bằng cách kết hợp phím lối tắt bàn phím với một thể loại màu, bạn có thể nhanh chóng gán thể loại màu cho một mục, chẳng hạn như thông điệp email, bằng cách chọn mục trong hộp thư đến của bạn hoặc dạng xem bảng khác và sau đó nhấn phím lối tắt. Bạn cũng có thể dùng phím lối tắt để gán một thể loại màu cho nhiều mục cùng một lúc.

 1. Trên thanh công cụ cửa sổ chính Microsoft Office Outlook 2007 , bấm phân loại Ảnh nút .

 2. Ở cuối menu, hãy bấm Tất cả thể loại.

 3. Trong danh sách tên , hãy chọn hộp kiểm cho thể loại màu.

 4. Trong danh sách Phím lối tắt , hãy chọn một lối tắt bàn phím.

Bạn không thể đặt lại danh sách thể loại sáu mặc định từ bên trong Office Outlook 2007. Các thể loại mặc định sẽ được cung cấp dưới dạng chỗ dành sẵn cho bạn tùy chỉnh, nếu cần.

Mặc dù bạn không thể khôi phục thể loại sáu mặc định từ bên trong Outlook, bạn có thể tạo lại danh sách. Hoặc, bạn có thể chạy một lệnh bằng cách sử dụng một khóa chuyển dòng lệnh trong hộp thoại Windows chạy tự động khôi phục danh sách thể loại sáu mặc định.

Tạo lại danh sách trong Outlook

Thiết lập cơ bản này của thể loại màu được thiết kế để được tùy chỉnh. Bạn có thể đổi tên các thể loại và kết hợp chúng với màu khác nhau. Ngoài các thể loại màu sáu, thật dễ dàng để tạo thể loại màu mới. Sau đây là sáu, thể loại màu mặc định trong Outlook 2007.

Thể loại màu đỏ

Thể loại màu vàng

Thể loại màu xanh lam

Thể loại màu cam

Thể loại màu xanh lá cây

Thể loại màu tím

Các thuộc tính mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ thể loại là màu, tên và phím lối tắt. Nếu bạn thay đổi thể loại màu đã được gán cho mục, thể loại màu được Cập Nhật trong các mục đó.

Ghi chú: Nếu bạn nâng cấp từ phiên bản khác của Outlook khi bạn cài đặt Office Outlook 2007, lần đầu tiên bạn mở danh sách thể loại màu, sáu, thể loại màu mặc định được hiển thị, cùng với bất kỳ loại nào đã được áp dụng cho các mục trong phiên bản trước của bạn Outlook.

Khôi phục danh sách bằng cách sử dụng một khóa chuyển dòng lệnh

Không có một khóa chuyển dòng lệnh sẽ khôi phục sáu, thể loại màu mặc định và tên trong danh sách thể loại. Tìm hiểu thêm về cách dùng khóa chuyển dòng lệnh.

Quan trọng: Chạy khóa chuyển dòng lệnh này sẽ xóa bỏ bất kỳ thể loại tùy chỉnh mà bạn đã tạo. Nếu bạn nâng cấp lên Office Outlook 2007 từ các phiên bản khác của Outlook, bất kỳ thể loại tùy chỉnh hoặc thể loại từ danh sách thể loại cái sẽ bị xóa. Mục sẽ vẫn giữ nguyên tên thể loại, nhưng không phải là một màu.

Trước tiên, hãy xác nhận vị trí của outlook.exe trên máy tính của bạn. Nếu bạn chấp nhận vị trí thư mục mặc định khi bạn đã cài đặt Office Outlook 2007, outlook.exe nằm tại c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Nếu bạn không tìm thấy outlook.exe tại vị trí đó, tìm kiếm tệp và ghi chú về đường dẫn đầy đủ.

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Windows Vista   

   • Bấm bắt đầu Ảnh nút , trỏ tới Tất cả chương trình, bấm phụ kiện, sau đó bấm chạy.

  • Microsoft Windows XP hoặc Microsoft Windows Server 2003   

   • Bấm bắt đầu, sau đó bấm chạy.

 2. Trong hộp thoại Chạy, hãy nhập một dấu ngoặc kép, rồi nhập đường dẫn đầy đủ cho tệp outlook.exe, rồi nhập tiếp một dấu ngoặc kép. Hoặc, bấm Duyệt để định vị rồi chọn tệp. Trong trường hợp này, dấu ngoặc kép được tự động thêm vào.

 3. Sau dấu ngoặc kép đóng, nhập một khoảng trắng, sau đó nhập chuyển /cleancategories. Ví dụ, nếu bạn sử dụng vị trí cài đặt mặc định, văn bản bạn muốn nhập sẽ trông như thế này:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Bấm vào OK.

  Ghi chú: 

  • Khóa chuyển chữ thường là không. Ví dụ, /CLEANCATEGORIES hoạt động giống như /cleancategories.

  • Hãy nhớ bao gồm một khoảng trống trước khi chuyển đổi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×