Tạo và chia sẻ liên hệ ở dạng Danh Thiếp Điện tử

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Danh thiếp điện tử giúp dễ dàng tạo, xem và chia sẻ thông tin liên hệ trong Microsoft Outlook. Danh thiếp điện tử Hiển thị thông tin liên hệ tương tự như một danh thiếp giấy. Bạn có thể tạo danh thiếp điện tử từ thông tin mới hoặc trên thông tin liên hệ mà bạn đã có trong Outlook.

Tạo danh thiếp điện tử

Bước đầu tiên là chọn bố trí và nền của danh thiếp. Sau đó, hãy thêm ảnh hoặc đồ họa. Cuối cùng là thêm các trường liên hệ mà bạn muốn xuất hiện trên Danh Thiếp Điện tử.

 1. Trong Người, hãy bấm Trang đầu.

 2. Trong nhóm Mới, bấm Liên hệ Mới.

 3. Trong biểu mẫu liên hệ, hãy bấm đúp vào danh thiếp để mở hộp Sửa Danh thiếp.

 4. Dưới Thiết kế Danh thiếp, hãy bấm vào mũi tên của danh sách Bố trí, rồi bấm vào một bố trí trong danh sách. Có bố trí Chỉ Văn bản cho những danh thiếp không có ảnh, logo hay hình khác.

  Ghi chú: Khi bắt đầu, bạn có thể thấy bố trí danh thiếp Outlook mặc định trong hộp xem trước ở kế bên phần Thiết kế Danh thiếp. Bạn cũng có thể dùng hình ảnh này và các lựa chọn bố trí cho danh thiếp của mình.

 5. Nếu bạn muốn danh thiếp có màu nền, hãy bấm Nền, rồi bấm vào một màu.

 6. Nếu bạn muốn thêm ảnh, chẳng hạn như hình ảnh hay logo công ty, hãy dùng các tùy chọn ảnh để thêm, định cỡ và đặt vị trí của ảnh.

  Để xóa bỏ ảnh mặc định hoặc ảnh khác trên danh thiếp, hãy chọn Chỉ Văn bản trong danh sách Bố trí. Để loại bỏ tất cả thông tin đã thêm và bắt đầu lại từ đầu, hãy bấm Đặt lại Danh thiếp.

 7. Dưới Trường, hãy bấm đúp trường liên hệ bạn muốn thêm vào.

  • Để loại bỏ trường khỏi danh thiếp, hãy bấm vào trường đó, rồi bấm Loại bỏ.

  • Để thêm dòng trống, bạn hãy bấm vào trường ở phía trên chỗ mà bạn muốn thêm dòng trống, bấm Thêm, rồi bấm Dòng Trống.

   Mẹo: Theo mặc định, các dòng trống trên danh thiếp được hiển thị là các trường Dòng Trống. Khi bạn thêm thông tin và danh thiếp, bạn có thể thêm trường thông tin mới giữa các trường Dòng Trống. Ví dụ, hãy bấm Dòng Trống, bấm Thêm, rồi bấm vào một trường. Trường đó sẽ xuất hiện dưới dòng trống.

  • Để định vị văn bản trên danh thiếp, hãy bấm vào một trường, sau đó dưới danh sách Trường, hãy dùng mũi tên LênXuống để di chuyển trường. Bạn cũng có thể di chuyển các dòng trống theo cách này để có nhiều khoảng trống hơn giữa các dòng văn bản.

  • Để định dạng văn bản, hãy dùng các nút định dạng và kiểu ở mục Sửa.

Ghi chú: Nếu bạn bấm Đặt lại Danh thiếp, danh thiếp sẽ chuyển trở về thiết kế Outlook mặc định và thông tin đã nhập trong các trường mặc định trong biểu mẫu liên hệ.

Lưu liên hệ hoặc Danh Thiếp Điện tử

Khi bạn nhận được thông tin liên hệ ở dạng Danh Thiếp Điện tử hoặc biểu mẫu liên hệ (ở dạng tệp .vcf) trong email, hãy bấm chuột phải vào danh thiếp hay tệp .vcf đính kèm, rồi chọn các tùy chọn. Nếu danh sách liên hệ của bạn đã có tên người đó, bạn sẽ có tùy chọn cập nhật liên hệ hiện có hay tạo liên hệ mới.

 1. Trong thư đang mở, hãy bấm chuột phải vào Danh Thiếp Điện tử, rồi bấm Thêm vào Liên hệ Outlook.

  Đối với tệp đính kèm .vcf, hãy bấm đúp vào tệp đính kèm đó.

 2. Bấm Liên hệ.

 3. Trong nhóm Hành động, bấm Lưu & Đóng.

 4. Nếu phát hiện thấy tên liên hệ trùng lặp, bạn hãy bấm Thêm liên hệ mới hoặc Cập nhật thông tin của Liên hệ đã chọn.

Gửi Danh Thiếp Điện tử đến người khác

Có thể chia sẻ Danh Thiếp Điện tử trong email. Những danh thiếp này cung cấp dạng trực quan của danh tính cá nhân hoặc công ty, tương tự như danh thiếp giấy. Cách hiển thị Danh Thiếp Điện tử đối với người nhận sẽ tùy theo ứng dụng email được dùng.

 • Người nhận người dùng Microsoft Outlook     Trong Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010và Microsoft Office Outlook 2007, danh thiếp điện tử xuất hiện trong thư chính xác như bạn nhìn thấy nó. Người nhận bấm chuột phải vào thẻ để lưu thông tin liên hệ vào liên hệ Outlook của họ.

  Người dùng các phiên bản Outlook hoặc ứng dụng email khác và dùng HTML để xem thư nhận cũng hãy xem danh thiếp điện tử trong thư của họ. Tuy nhiên, các thẻ là chỉ ảnh và không có thể bấm vào. Tệp .vcf được đính kèm vào thư có chứa thông tin trong danh thiếp điện tử. Có thể mở tệp .vcf và thông tin được lưu trong danh sách liên hệ.

 • Người nhận người xem thư trong văn bản thuần     Sử dụng ứng dụng email có văn bản thuần mọi người không thấy ảnh của danh thiếp điện tử. Tệp .vcf được đính kèm vào thư có chứa thông tin trong danh thiếp điện tử. Có thể mở tệp .vcf và thông tin được lưu trong danh sách liên hệ.

Trong bất kỳ ứng dụng email, tệp đính kèm .vcf có thể mở và lưu trong danh sách liên hệ.

Đưa Danh Thiếp Điện tử vào email

 1. Trong thư mới, hãy bấm Thư.

 2. Trong nhóm Bao gồm, bấm Đính kèm Mục, bấm Danh Thiếp, rồi bấm vào một cái tên trong danh sách.

 3. Nếu bạn không thấy tên mình muốn, hãy bấm Danh thiếp Khác, bấm vào tên trong danh sách Lưu Dưới dạng, rồi bấm OK.

Đưa Danh Thiếp Điện tử vào chữ ký email của bạn

Bằng cách thêm của bạn danh thiếp điện tử vào chữ ký email của bạn, thông tin liên hệ của bạn được bao gồm trong mỗi thư bạn gửi. Hãy xem bao gồm danh thiếp điện tử vào chữ ký email của bạn để biết thêm thông tin.

Tạo danh thiếp điện tử

Như minh họa trong ảnh chụp màn hình của danh thiếp điện tử cho Jon Morris, tạo các thẻ sẽ bắt đầu bằng một biểu mẫu và sau đó dẫn đến một hộp thoại có thể sửa.

danh thiếp điện tử hiển thị một tập thông tin con trong biểu mẫu liên hệ liên quan

 1. Một biểu mẫu liên hệ có chứa thông tin Jon Morris.

 2. Dạng xem của hộp thoại sửa danh thiếp , với các trường tương ứng được điền vào cho Jon Morris danh thiếp điện tử.

Bạn có thể xây dựng danh thiếp điện tử từ thông tin mới, hoặc bạn có thể tạo một thẻ mới theo hiện có. Nếu bạn muốn tạo nhiều danh thiếp điện tử có chung một số thông tin liên hệ chung, nó có thể dễ dàng hơn để thay đổi thẻ hiện có. Ví dụ, bạn có thể muốn có ba thẻ — cho công việc, cho nhà sử dụng và cho một câu lạc bộ tư cách thành viên.

Trước khi bạn thêm hoặc thay đổi thông tin liên hệ, hãy chọn bố trí và nền cho thẻ của bạn. Thêm bất kỳ ảnh hoặc đồ họa khác. Mỗi thành phần giúp bạn định vị văn bản khi bạn thêm thông tin liên hệ.

 1. Trong Outlook 2010, liên hệ, trên trang đầu tab, trong nhóm mới , hãy chọn Liên hệ mới.

  Lệnh Liên hệ Mới trên ribbon

  Trong Outlook 2007, liên hệ, hãy bấm mới > liên hệ.

 2. Trong biểu mẫu liên hệ, hãy bấm danh thiếp để mở hộp sửa danh thiếp .

 3. Bên dưới Thẻ thiết kế, trong danh sách thả xuống bố trí chọn một bố trí. Bố trí Văn bản chỉ sẵn dùng cho một thẻ với ảnh không có, logo hoặc ảnh khác.

  Ghi chú: Khi bạn bắt đầu, bố trí thẻ Outlook mặc định được hiển thị trong hộp xem trước bên cạnh phần Thẻ thiết kế . Bạn cũng có thể sử dụng hình ảnh này và các lựa chọn bố trí cho thẻ của bạn.

 4. Nếu bạn muốn một màu nền cho thẻ, chọn nền, sau đó chọn một màu.

 5. Nếu bạn muốn thêm ảnh, chẳng hạn như hình ảnh hay logo công ty, hãy dùng các tùy chọn ảnh để thêm, định cỡ và đặt vị trí của ảnh.

Ghi chú: Để xóa bỏ mặc định hoặc ảnh khác trên thẻ, hãy chọn Văn bản chỉ trong danh sách bố trí . Để loại bỏ tất cả đã thêm thông tin và bắt đầu lại, hãy chọn Thẻ đặt lại.

 1. Để loại bỏ trường khỏi danh thiếp, chọn trường, sau đó chọn loại bỏ.

 2. Để thêm dòng trống, chọn trường ở phía trên, nơi bạn muốn khoảng trống, sau đó chọn Thêm > Dòng trống.

  Mẹo: Theo mặc định, dấu cách trống dòng trên một thẻ hiện dưới dạng trường Dòng trống . Khi bạn thêm thông tin vào thẻ, bạn có thể thêm trường thông tin mới giữa các trường Dòng trống . Ví dụ, chọn Dòng trống > Thêm, rồi chọn một trường. Trường xuất hiện phía dưới dòng trống.

 3. Để đặt văn bản trên thẻ, hãy chọn một trường, và bên dưới danh sách trường , hãy dùng các mũi tên lênxuống để di chuyển các trường. Bạn cũng có thể di chuyển dòng trống này một cách để thêm khoảng cách giữa các dòng văn bản.

 4. Để định dạng văn bản, hãy dùng các nút định dạng và kiểu ở mục Sửa.

Ghi chú: Nếu bạn chọn Đặt lại danh thiếp, thẻ sẽ chuyển trở về thiết kế Outlook mặc định và thông tin đã nhập trong các trường mặc định trên biểu mẫu liên hệ.

Lưu liên hệ hoặc Danh Thiếp Điện tử

Khi bạn nhận được thông tin liên hệ dưới dạng danh thiếp điện tử hoặc một biểu mẫu liên hệ (dưới dạng ảo liên hệ tệp (.vcf)) trong thông điệp email. Bạn có thể bấm chuột phải vào thẻ hoặc tệp đính kèm .vcf, sau đó chọn tùy chọn. Nếu danh sách liên hệ của bạn đã bao gồm cùng một tên, bạn có thể Cập Nhật vào liên hệ hiện có hoặc tạo album mới.

 1. Trong thư đang mở, bấm chuột phải vào thẻ, sau đó chọn Thêm vào liên hệ Outlook.

 2. Trên tab liên hệ , trong nhóm hành động , chọn lưu & đóng.

 3. Nếu tên liên hệ trùng lặp được phát hiện, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn Thêm liên hệ mới để tạo một liên hệ mới.

  • Chọn Cập nhật thông tin của liên hệ đã chọn để xem danh sách liên hệ trùng lặp hiện có.

   Mẹo: Bạn có thể bấm đúp vào liên hệ, Cập nhật thông tin trên biểu mẫu liên hệ, và sau đó lưu nó.

Thông tin liên hệ mới sẽ được lưu trong liên hệ và bao gồm danh thiếp điện tử. Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ ở bất kỳ lúc nào.

 1. Trong phần đầu thư, bấm đúp vào tệp đính kèm .vcf để mở thẻ trong một biểu mẫu liên hệ trong liên hệ.

 2. Trên tab liên hệ , trong nhóm hành động , chọn lưu & đóng.

  Ghi chú: Nếu bạn đã có một liên hệ có cùng tên, khi bạn chọn lưu & đóng, bạn có thể thêm một liên hệ mới hoặc cập nhật một liên hệ hiện có.

Trong nhóm hành động , bạn có thể chọn lưu & mới. Hành động này sẽ lưu các liên hệ, và sau đó mở ra một biểu mẫu liên hệ mới, trống.

Gửi Danh Thiếp Điện tử đến người khác

Có thể chia sẻ Danh Thiếp Điện tử trong email. Những danh thiếp này cung cấp dạng trực quan của danh tính cá nhân hoặc công ty, tương tự như danh thiếp giấy. Cách hiển thị Danh Thiếp Điện tử đối với người nhận sẽ tùy theo ứng dụng email được dùng.

 • Người nhận người dùng Microsoft Outlook     Trong Outlook 2010 hoặc Office Outlook 2007, danh thiếp điện tử xuất hiện trong thư chính xác như bạn nhìn thấy nó. Người nhận bấm chuột phải vào thẻ để lưu thông tin liên hệ vào liên hệ Outlook của mình.

  Người dùng các phiên bản Outlook hoặc ứng dụng email khác và dùng HTML để xem thư nhận cũng hãy xem danh thiếp điện tử trong thư của họ. Các thẻ này, Tuy nhiên, sẽ chỉ ảnh và không thể mở với một cú bấm chuột. Tệp .vcf chứa thông tin trong danh thiếp điện tử được đính kèm vào thư.

 • Người nhận người xem thư trong văn bản thuần     Mọi người sử dụng chương trình email có văn bản thuần không nhìn thấy ảnh của danh thiếp điện tử. Tệp .vcf chứa thông tin trong danh thiếp điện tử được đính kèm vào thư.

Trong bất kỳ ứng dụng email, tệp đính kèm .vcf có thể mở và lưu trong danh sách liên hệ.

phần đính kèm .vcf trong thông tin thư

 1. Trong thư mới, trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, chọn Đính kèm Mục > Danh thiếp, rồi chọn một tên trong danh sách.

 2. Nếu bạn không nhìn thấy tên bạn muốn, cchoose thiếp khác, hãy chọn tên trong danh sách Lưu dưới dạng , sau đó chọn OK.

  Lệnh Đính kèm Danh Thiếp Khác trên ribbon

  Ghi chú: 

  • Menu danh thiếp bao gồm các tên liên hệ 10 được chèn dưới dạng danh thiếp điện tử trong thư.

  • Bạn có thể chèn nhiều Danh thiếp Điện tử trong một thư.

  • Để giúp phân biệt giữa các tên trùng lặp trong menu Danh thiếp, hãy chọn Danh thiếp Khác. Nhiều thông tin hơn sẽ xuất hiện, gồm bản xem trước thiếp, trong hộp thoại Chèn Danh thiếp.

  • Nếu bạn kéo danh thiếp từ chế độ xem Danh thiếp vào một thư mới, thì thư chỉ bao gồm một tệp .vcf khi gửi đi. Tệp .vcf đính kèm này sẽ mở ra biểu mẫu liên hệ chứa toàn bộ thông tin mà người nhận có thể lưu vào danh sách liên hệ.

Bằng cách thêm của bạn danh thiếp điện tử vào chữ ký email của bạn, thông tin liên hệ của bạn được bao gồm trong mỗi thư bạn gửi. Chữ ký email có thể chứa chỉ một Business điện tử thẻ người nhận có thể bấm chuột phải vào thẻ trong chữ ký (hoặc bấm chuột phải vào tệp .vcf) để lưu nó trực tiếp vào danh sách liên hệ của họ.

Diện mạo của chữ ký kèm Danh thiếp Điện tử trong thư

 1. Trong thư mới, trên tab thư , trong nhóm bao gồm , hãy chọn chữ ký > chữ ký.

  Lệnh Chữ ký trên ribbon

 2. Trên tab Chữ ký email , dưới chọn chữ ký để sửa, chọn chữ ký mà bạn muốn thêm danh thiếp.

  Nếu bạn muốn tạo một chữ ký mới, chọn mới, nhập tên cho chữ ký, sau đó bấm OK. Sau đó bấm vào tên của chữ ký mới trong danh sách chọn chữ ký để sửa .

 3. Trong hộp Sửa Chữ ký, nhập nội dung mà bạn muốn thêm vào chữ ký.

 4. Để thêm danh thiếp điện tử, đặt con trỏ ở nơi bạn muốn vào thẻ để xuất hiện trong văn bản chữ ký, chọn danh thiếp, sau đó chọn một tên liên hệ trong danh sách Lưu dưới dạng . Chọn OK.

Tải xuống miễn phí danh thiếp điện tử mẫu. Sử dụng các mẫu thiết kế chuyên nghiệp thẻ trên Office Online hoặc nhận ý tưởng cho thiết kế của riêng bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×