Tạo và chạy truy vấn trong Trung tâm khám phá điện tử

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn đã xác định được nguồn và đã đặt giữ chúng nếu cần, bạn có thể chạy truy vấn để thu hẹp và trích xuất chính xác nội dung bạn cần cho một vụ việc cụ thể.

Các truy vấn hiệu quả có thể giúp bạn và những người khác liên quan đến vụ việc đó dễ dàng hơn nhiều khi quản lý nội dung, vì nó giảm khối lượng tổng thể và giúp đảm bảo rằng nội dung bạn cung cấp sẽ thích hợp hơn.

Trước khi tạo truy vấn, bạn nên thêm nguồn nội dung vào vụ việc của bạn. Tìm thêm thông tin về cách làm việc với các nguồn nội dung trong bài viết Thêm nội dung vào khám phá điện tử chữ hoa và vị trí nguồn giữ.

Ghi chú: Một truy vấn có thể chứa tối đa 1.500 Exchange nguồn, 100 SharePoint nguồn và 500 từ khóa.

Theo mặc định, truy vấn tìm kiếm trên tất cả các nguồn nội dung, bạn có thể chọn các bộ khám phá nào hoặc nguồn truy vấn tìm kiếm nếu bạn không cần phải tìm kiếm tất cả, mà có thể thực hiện truy vấn của bạn chạy nhanh hơn. Bạn cũng có thể tinh chỉnh truy vấn của bạn trong các cách khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm kiếm và dùng từ khóa trong khám phá điện tử.

 1. Nếu vụ việc của bạn chưa mở, trong Trung tâm Khám phá Điện tử, hãy bấm vào Vụ việc rồi mở vụ việc bạn muốn tạo truy vấn. Vụ việc đó cần có sẵn nguồn nội dung, chẳng hạn như các trang Web và hộp thư.

 2. Trong phần Tìm kiếm và Xuất, dưới Truy vấn, hãy bấm Mục Mới.

 3. Nhập tên mô tả cho truy vấn của bạn.

 4. Trong hộp Truy vấn, hãy nhập từ khóa bạn muốn dùng để thu hẹp truy vấn. Bạn hãy tìm lời khuyên khi viết truy vấn trong mục Xem Thêm.

 5. Để thu hẹp nội dung theo phạm vi ngày, hãy nhập Ngày Bắt đầu và Ngày Kết thúc.

Ghi chú: Nếu bạn nhập ngày tháng trong hộp Ngày bắt đầuNgày kết thúc , hãy dùng định dạng mm /dd/yyyy; Ví dụ, bạn sẽ sử dụng 03/01/2013 để xác định 1 tháng ba, 2013. Sử dụng các mm /dd/yyyy định dạng ngay cả khi thiết đặt vùng trên máy tính cục bộ được cấu hình với định dạng khác, chẳng hạn như dd/mm/yyyy. Ngoài ra, chọn ngày bắt đầu và kết thúc bằng cách dùng bộ chọn ngày.

 1. Để giới hạn kết quả ở tác giả của tài liệu hoặc mục danh sách hoặc ở người gửi cụ thể của email, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email trong hộp Tác giả/Người gửi.

 2. Nếu bạn có nhiều nguồn và Bộ Phát hiện nhưng không cần tìm tất cả chúng, hãy bấm Sửa đổi Phạm vi Truy vấn. Sau đó, xác định bộ phát hiện hoặc nguồn nội dung bạn muốn.

  Sửa đổi phạm vi truy vấn

 3. Để thu hẹp truy vấn theo các kiểu nội dung cụ thể, hãy bấm vào tab Exchange hoặc SharePoint rồi chọn các hộp kiểm cho kiểu nội dung bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể chỉ chọn các mục lịch cho Exchange hoặc chỉ chọn các bản chiếu PowerPoint cho SharePoint.

 4. Để phân tích hoặc tinh chỉnh thêm truy vấn, hãy bấm vào Các Tùy chọn Truy vấn Nâng cao rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây.

  • Để loại bỏ dữ liệu Exchange thừa, chẳng hạn như các email được trả về nhiều lần theo các thuật ngữ khác nhau, hãy chọn Loại bỏ dữ liệu Exchange thừa.

  • Để kiểm tra cú pháp và cấu trúc của truy vấn, hãy xem các phần Truy vấn Exchange và Truy vấn SharePoint rồi xem bảng nguồn trong đó hiển thị các bộ lọc, truy vấn và bộ tinh chỉnh,

 5. Khi bạn đã sẵn sàng chạy truy vấn, hãy bấm Tìm kiếm. Kết quả được xếp hạng dựa theo mức độ phù hợp, chẳng hạn như tần suất xuất hiện của thuật ngữ tìm kiếm.

Ghi chú:  Sau khi bạn thêm truy vấn hoặc nguồn nội dung vào vụ việc Khám phá Điện tử, việc thay đổi thiết đặt khu vực cho trang không được hỗ trợ.

Đầu trang

Thêm nhiều nguồn nội dung hơn trong khi tạo truy vấn

 1. Trên trang Truy vấn: Mục Mới, trong mục Nguồn, hãy bấm Sửa đổi Phạm vi Truy vấn.

 2. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy bấm Tất cả nội dung vụ việc,

 3. Bấm Thêm hộp thư cho nội dung Exchange hoặc Thêm vị trí cho nội dung SharePoint.

 4. Xác định hộp thư hoặc trang Web của người bạn muốn thêm.

 5. Bấm OK.

Ghi chú:  Nếu bạn cập nhật và chạy lại truy vấn, chỉ có trang đầu tiên của kết quả mới sẽ được làm mới. Nếu bạn đang xem nhiều trang của kết quả truy vấn và bạn đang không xem trang đầu tiên, thì trang đó sẽ không được làm mới theo kết quả mới.

Đầu trang

Tìm thêm thông tin về Khám phá Điện tử

Để biết thêm thông tin về trường hợp Khám phá Điện tử, hãy xem các bài viết sau:

Kịch bản: khám phá điện tử trong SharePoint Server 2013 và Exchange Server 2013

Lập kế hoạch và quản lý vụ việc Khám phá Điện tử

Thêm nội dung vào một khám phá điện tử chữ hoa và chỗ giữ lại nguồn

Tìm kiếm và dùng từ khóa trong Khám phá Điện tử

Xuất nội dung Khám phá Điện tử và tạo báo cáo

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×