Tạo truy vấn tham số truy vấn Web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sửa một truy vấn Web sao cho nó sẽ nhắc bạn cho biến tham số. Ví dụ, một truy vấn Web nhận báo giá chứng khoán từ trang Web có thể nhắc bạn tham số, chẳng hạn như một biểu tượng chứng khoán, mỗi lần bạn cập nhật dữ liệu. Bạn có thể tạo truy vấn tham số truy vấn Web chỉ từ một tệp đã lưu Web truy vấn (.iqy).

  1. Trong Windows Explorer, dẫn hướng đến tệp truy vấn trên máy tính của bạn.

  2. Bấm chuột phải vào tệp, sau đó bấm sửa với Notepad. Truy vấn sẽ mở ra trong Microsoft Notepad, nơi bạn có thể thực hiện thay đổi đến tệp.

  3. Trong văn bản của tệp, hãy tìm URL của địa chỉ Web mà dữ liệu đã nhập xuất phát. Ví dụ:

http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp

Ở cuối của URL, nhập như sau (không chèn một khoảng trắng ở phần cuối của URL):

?SYMBOL = ["tham số", "Nhắc"]

Ví dụ, nhập:

?SYMBOL = ["trích DẪN", "Hãy nhập một hoặc nhiều ký hiệu tài chính phân tách bằng dấu phẩy."]

  1. Trên menu tệp , bấm lưu, và sau đó thoát khỏi Notepad.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×