Tạo trang tính Power View trong Excel 2013

Quan trọng:  Power View và Power Pivot chỉ khả dụng trong các phiên bản Office Professional Plus, Office 365 Professional Plus và trong phiên bản Excel 2013 độc lập. Đọc sổ làm việc Excel 2010 chứa Power Pivot không hoạt động trong một số phiên bản Excel 2013. Bạn muốn biết mình đang dùng phiên bản Office nào?

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tạo trang tính Power View trong Microsoft Excel 2013 thật dễ dàng.

 • Trên tab Chèn > Power View.

Đôi khi, biểu tượng Power View được tô màu xám. Nếu trường hợp này xảy ra, có thể bạn cần bật phần bổ trợ Power View.

Mẹo:  Bạn nên làm việc với các bảng Excel thay vì chỉ làm việc với các phạm vi dữ liệu. Trước khi chèn một trang tính Power View dựa trên dữ liệu của bạn,hãy tạo một bảng Excel.

Lưu ý:  Nếu bạn mở một sổ làm việc Excel 2010 trong Excel 2013 và cố gắng chèn một trang tính Power View, có thể bạn sẽ thấy thông báo rằng sổ làm việc đó có một mô hình dữ liệu Power Pivot được tạo ra bằng một phiên bản trước đó của bổ trợ Power Pivot. Nếu vậy, bạn có thể nâng cấp sổ làm việc để bạn có thể thêm một trang tính Power View. Tuy nhiên, bạn sẽ không mở được sổ làm việc đã nâng cấp trong Excel 2010 sau khi bạn nâng cấp sổ làm việc đó.

Đọc về mọi điều bạn có thể làm trong Power View.

Trong bài viết này

Khởi động Power View lần đầu tiên

Bật bổ trợ Power View từ Tùy chọn Excel

Kết nối một trang tính Power View đến dữ liệu ngoài

“Power View cần dữ liệu để làm việc"

“Lỗi thực hiện truy vấn”

Silverlight đã được cài đặt, tuy nhiên, Excel cho biết Silverlight chưa được cài đặt

Khởi động Power View lần đầu tiên

Lần đầu tiên bạn chèn một trang tính Power View, Excel sẽ yêu cầu bạn bật bổ trợ Power View.

 • Bấm Bật.

Power View yêu cầu có Silverlight, vì vậy trong lần đầu, nếu bạn không có Silverlight:

 1. Hãy bấm Cài đặt Silverlight.

  Mẹo: Cài đặt Silverlight từ Internet Explorer thay vì các trình duyệt khác.

 2. Sau khi bạn đã làm theo các bước để cài đặt Silverlight, trong Excel bấm Tải lại.

Bật bổ trợ Power View từ Tùy chọn Excel

Nếu biểu tượng Power View bị tô xám trong menu Chèn của Excel, bạn vẫn có thể bật biểu tượng này.

 1. Đi đến Tệp > Tùy chọn > Bổ trợ.

 2. Trong hộp Quản lý, bấm và mũi tên thả xuống > Bổ trợ COM > Chạy.

 3. Kiểm tra hộp kiểm Power View > OK.

Kết nối một trang tính Power View đến dữ liệu ngoài

Bạn cũng có thể tạo một trang tính Power View được kết nối với mô hình dữ liệu ngoài trong Excel.

“Power View cần dữ liệu để làm việc"

Nếu Danh sách Trường Power View có thông báo rằng Power View cần dữ liệu để làm việc:

 1. Hãy trở về trang tính có dữ liệu trong sổ làm việc của bạn và chọn một phạm vi ô chứa dữ liệu.

 2. Tab Chèn > Power View một lần nữa.

Bạn có thể tùy chọn tạo một trang tính Power View khác hoặc thêm dữ liệu vào trang tính bạn đã tạo.

Power View thêm phạm vi vào Danh sách Trường và thêm dữ liệu trực tiếp vào trang tính Power View.

“Lỗi thực hiện truy vấn”

Nếu bạn đang xem lỗi thực hiện truy vấn khi đang cố làm việc với Power View trong Excel, có thể là do bạn đã cài đặt phiên bản 32-bit (x86) của Excel 2013.

Giải pháp: Hãy xem xét cài đặt phiên bản 64-bit của Excel 2013.

Silverlight đã được cài đặt, tuy nhiên Excel cho biết Silverlight chưa được cài đặt

Có thể bạn đã cài đặt Silverlight, tuy nhiên bạn vẫn thấy thông báo rằng bạn cần cài đặt Silverlight.

 1. Gỡ cài đặt Silverlight (Pa-nen Điều khiển > Dỡ cài đặt một chương trình).

 2. Cài đặt lại Silverlight.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×