Tạo trang tính Power View được kết nối với mô hình dữ liệu bên ngoài trong Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Excel 2013, mỗi sổ làm việc có thể chứa Kiểu Dữ liệu nội bộ mà bạn có thể sửa đổi trong Excel, trong Power Pivot, và ngay cả trong trang tính Power View trong Excel. Một sổ làm việc chỉ có thể chứa một Mô hình Dữ liệu, và bạn có thể lấy trang tính Power View làm cơ sở cho Mô hình Dữ liệu trong cùng một sổ làm việc hoặc làm cơ sở cho nguồn dữ liệu bên ngoài – một sổ làm việc khác hoặc mô hình dạng bảng SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS). Sổ làm việc Excel riêng lẻ có thể chứa nhiều trang tính Power View và mỗi trang tính có thể được dựa trên một mô hình dữ liệu khác nhau.

  1. Để lấy trang tính Power View làm cơ sở cho mẫu dữ liệu bên ngoài, hãy chèn trang tính Excel trống vào sổ làm việc và trên tab Dữ liệu > Nhận Dữ liệu Ngoài (bằng cách tạo kết nối hoặc sử dụng kết nối hiện có).

    • Nếu bạn muốn sử dụng lại kết nối bạn đã có trong sổ làm việc này, hãy bấm vào Kết nối Hiện có, chọn kết nối bạn muốn sử dụng và bấm Mở.

Ghi chú:  Nếu bạn nhận dữ liệu bên ngoài khi ở trong cửa sổ Power Pivot, dữ liệu đó tự động được thêm vào Mô hình Dữ liệu nội bộ và do đó không phải là mô hình dữ liệu riêng rẻ.

  1. Cung cấp thông tin cần thiết trong Thuật sĩ Kết nối Dữ liệu.

  2. Trong bước cuối cùng, hộp thoại Nhập Dữ liệu, bấm Báo cáo Power View.

Excel mở trang tính Power View mới có mẫu dữ liệu bên ngoài trong Danh sách Trường.

Từng trang tính Power View có biểu đồ, bảng và kiểu trực quan hoá khác riêng của trang tính đó. Bạn có thể sao chép và dán biểu đồ hoặc kiểu trực quan hoá khác từ trang tính này vào trang tính khác những chỉ khi cả hai trang tính đều được dựa trên cùng một mẫu dữ liệu.

Đọc thêm về Mẫu Dữ liệu trong Excel.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×