Tạo trang con trong OneNote Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong OneNote Online, trang con là một cách hay để trực quan tổ chức trang thuộc về cùng nhau. Ví dụ, nếu bạn có hàng năm và tháng ghi chú, cuộc họp vào ghi chú hàng năm có thể là một trang chính trong sổ ghi chép của bạn, và bạn có thể giáng cấp trang tháng bên dưới nó để chúng xuất hiện dưới dạng trang con có liên quan.

Trước khi bạn có thể tạo trang con, bạn sẽ cần ít nhất hai trang: một trang có trang chính của bạn (mẹ), và ít nhất một trang có trang con đầu tiên ngay bên dưới nó (con). Nếu sổ ghi chép của bạn để trống, trước tiên thêm một số trang.

Để giáng cấp bất kỳ trang thành trang con trong OneNote Web App, hãy làm như sau:

  1. Bấm chuột phải (PC) hoặc bấm vào điều khiển (Mac) vào tên của trang mà bạn muốn để giáng cấp thành trang phụ, rồi bấm Tăng thụt lề.

    Bạn có thể làm điều này tối đa hai khoảng thời gian cho cùng một trang. (Hãy nhớ, điều này chỉ phù hợp cho trang tên hiển thị bên dưới trang đầu tiên trong một phần. Bạn không thể làm cho trang đầu tiên trong một phần trang con.)

  2. Để thay đổi cấp độ thụt lề ở bất kỳ lúc nào, hoặc để tăng cấp trang con trở lại trang chính, bấm chuột phải (PC) hoặc bấm vào điều khiển (Mac) vào tên của các trang con, sau đó bấm Giảm thụt lề một hoặc hai lần, là cần thiết.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×