Tạo trang con

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trang con là một cách hay để nhóm và tổ chức ghi chú. Ví dụ, nếu bạn có các ghi chú cuộc họp hàng tháng và hàng năm, ghi chú cuộc họp hàng năm có thể ở trang chính và bạn có thể giáng cấp ghi chú cuộc họp hàng tháng để chúng trở thành trang con.

Trước khi bạn tạo trang con, bạn sẽ cần ít nhất hai trang: trang sẽ có trang chính của bạn, và một trang sẽ có trang con. Nếu sổ ghi chép của bạn để trống, bạn có thể Thêm trang. Để chuyển một trang con:

  1. Di chuyển con trỏ chuột trên tab trang ở phía bên phải của trang đó.

  2. Kéo tab trang sang bên phải cho đến khi tiêu đề thụt lề.

    Biến trang thành trang con hay tăng cấp trang con thành trang.

Ghi chú:  Bạn có thể có hai cấp trang con. Kéo trang con sang bên trái để thụt lề thêm hoặc kéo sang bên phải để chuyển lại nó thành một trang.

Thu gọn hoặc bung rộng trang con

Trang chính có thể thu gọn để ẩn tất cả các cấp của trang con trong trang chính.

Dấu chữ v phía bên phải của tab trang nghĩa là trang đó có trang con. Nếu bạn bấm vào một trang có trang con, các đường kẻ thể hiện các trang con xếp chồng xuất hiện dưới tab trang.

  • Bấm vào dấu chữ v bên cạnh tab trang phía bên phải để bung rộng hoặc thu gọn các trang con trong đó.

    Các trang có trang con có thể được bung rộng hoặc thu gọn.

Ghi chú: 

  • Nếu bạn có nhiều sổ ghi chép và các trang và thông báo nhận khó để tìm những gì bạn đang tìm kiếm, bạn có thể Tìm ghi chú và dẫn hướng kết quả. Một cách khác để có hiệu quả là bằng cách tổ chức sổ ghi chép, phần và trang của bạn.

  • Khi bạn di chuyển một trang có trang con, cả nhóm di chuyển cùng nhau nếu các trang con được thu gọn. Nếu bạn muốn di chuyển riêng một trang con, hãy tăng cấp nó thành một trang bằng cách kéo nó sang bên trái rồi bấm và kéo trang lên hoặc xuống vị trí bạn muốn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×