Tạo, trả lời, hoặc chuyển tiếp thông điệp email trong Outlook trên web và Outlook.com

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tạo một thư trong Outlook trên web và Outlook.com dễ dàng như cách chọn mới, soạn thư của bạn, và sau đó chọn gửi. Trả lời các thư bạn nhận được bằng cách chọn trả lời hoặc trả lời tất cả, hoặc chuyển tiếp cho những người khác.

Ghi chú: 

Tạo và gửi một thông điệp email

 1. Ở đầu trang, chọn Mới để tạo thư mới.

  Ảnh chụp màn hình của viết một nút thư mới

 2. Trên dòng tới, hãy nhập địa chỉ email hoặc tên của người sẽ nhận được thông báo. Danh sách liên hệ được gợi ý sẽ Cập Nhật dưới dạng của bạn.

 3. Trên dòng đã Thêm một chủ đề , nhập mô tả ngắn gọn về email của bạn là về.

 4. Để đính kèm tệp vào thư của bạn, hãy chọn Nút đính kèm .

  Để biết thêm thông tin về tệp đính kèm vào thông điệp của bạn, hãy xem các tệp đính kèm trong Outlook.com hoặc Outlook trên web.

 5. Nhập tin nhắn của bạn, sau đó chọn gửi.

Chuyển tiếp email

Ghi chú: Bạn có thể chuyển tiếp chỉ có một thông báo tại một thời điểm.

 1. Chọn thư mà bạn muốn chuyển tiếp.

 2. Ở bên phải của ngăn thư, chọn Nút Xem thêm hành động. và sau đó chọn chuyển tiếp.

  Ảnh chụp màn hình của nút hành động khác

 3. Nhập tin nhắn của bạn, sau đó chọn gửi.

Tự động chuyển tiếp

Để thiết lập tự động chuyển tiếp, hãy chọn Nút Cài đặt > tùy chọn hoặc thư > chuyển tiếp.

Trả lời thông điệp email

 1. Chọn thư mà bạn muốn trả lời.

 2. Ở bên phải của ngăn thư, chọn trả lời hoặc trả lời tất cả, hoặc chọn Nút Xem thêm hành động. rồi sau đó chọn trả lời hoặc trả lời tất cả.

  Ảnh chụp màn hình của nút hành động khác

 3. Nhập phản hồi của bạn, sau đó chọn gửi.

Thêm người nhận vào dòng Cc hoặc Bcc

 • Để thêm người nhận vào dòng Cc hoặc Bcc, chọn Cc hoặc Bcc ở bên phải dòng Tới.

  Ghi chú: Tên của mọi người trên dòng Bcc bị ẩn khỏi người nhận khác của thư.

  Ảnh chụp màn hình của nút Cc.

Loại bỏ bản nháp của thư

 • Để loại bỏ bản nháp của thư, hãy chọn bỏ ở phía dưới cùng của ngăn thư.

  Ảnh chụp màn hình của nút loại bỏ.

Mẹo về cách sử dụng trả lời, trả lời tất cả và chuyển tiếp

 • Trả lờitrả lời tất cả
  Khi bạn trả lời thư, bạn sẽ thấy tái: thêm vào dòng chủ đề. Thư gốc sẽ được thêm bên dưới thư mới.

  Ghi chú: Phần đính kèm thư gốc sẽ không được bao gồm khi trả lời.

 • Chuyển tiếp
  Khi bạn chuyển tiếp thư, tiền tố FW: sẽ được thêm vào dòng chủ đề để thông báo cho người nhận họ đang nhận được một thông báo đã chuyển tiếp. Thư gốc sẽ được đưa vào thư đã chuyển tiếp, cùng với bất kỳ phần đính kèm thư gốc. Bạn có thể sửa nội dung của thư đã chuyển tiếp hoặc thêm và loại bỏ phần đính kèm bất kỳ trước khi bạn gửi.

 • Thay đổi dòng chủ đề
  Khi trả lời hoặc chuyển tiếp thông điệp email, bạn có thể thay đổi dòng chủ đề của thư. Chỉ cần xóa bỏ dòng chủ đề hiện có, và nhập mới.

  Ghi chú: Bạn không thể thay đổi dòng chủ đề Outlook trên web.

Xem thêm thông tin

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×