Tạo thêm lịch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ngoài mặc định Microsoft Outlook lịch, bạn có thể tạo lịch Outlook khác. Ví dụ, bạn có thể tạo một lịch cho cuộc hẹn cá nhân của bạn, riêng biệt với lịch công việc của bạn.

Mẹo: Hãy xem phát hành và chia sẻ lịch trên Office.com để chia sẻ lịch với người khác.

 1. Trong lịch, trên tab thư mục , trong nhóm mới , bấm Lịch mới.

  Hộp thoại Tạo Thư mục Mới

  Ghi chú: Nếu bạn đang ở trong thư, liên hệ, nhiệm vụ, tạp chí hoặc ghi chú, trên tab thư mục , trong nhóm mới , hãy bấm Thư mục mới. Trong danh sách thư mục chứa , hãy bấm Mục lịch.

 2. Trong hộp Tên, nhập tên cho lịch mới.

 3. Trong danh sách Chọn nơi đặt thư mục, bấm Lịch, rồi bấm OK.

  Lịch mới xuất hiện trong lịch Ngăn Dẫn hướng.

Để xem lịch, hãy chọn hộp kiểm cho lịch.

Khi nhiều hộp kiểm được chọn, các lịch xuất hiện trong dạng xem cạnh nhau và có thể chuyển sang dạng xem chồng lấp lịch. Để biết thêm thông tin, hãy xem xem lịch theo kiểu song song hoặc xếp chồng.

Mẹo: Để xóa bỏ lịch, bấm chuột phải vào tên lịch trong ngăn dẫn hướng, rồi bấm xóa tên lịch.

Ngoài mặc định Microsoft Outlook lịch, bạn có thể tạo lịch Outlook khác. Ví dụ, bạn có thể tạo một lịch cho cuộc hẹn cá nhân của bạn.

 1. Trong lịch, trên menu tệp , trỏ đến mới, sau đó bấm lịch.

  Ghi chú: Nếu bạn đang ở trong thư, liên hệ, nhiệm vụ, tạp chí hoặc ghi chú, trên menu tệp , trỏ đến mới, sau đó bấm thư mục. Trong danh sách thư mục chứa , hãy bấm Mục lịch.

  Tạo Thư mục Lịch

  1. nhập tên của lịch mà bạn muốn nó xuất hiện trong ngăn dẫn hướng.

  2. Hãy đảm bảo rằng Các mục lịch được chọn bên dưới thư mục chứa.

 2. Trong hộp thoại Tạo thư mục mới , trong hộp văn bản tên , nhập tên cho thư mục.

 3. Trong danh sách Chọn nơi đặt thư mục, bấm Lịch, sau đó bấm OK.

  Lịch mới xuất hiện trong lịch Ngăn Dẫn hướng.

  Ảnh Lịch của Tôi

  Để xem lịch, hãy chọn hộp kiểm cho tên lịch. Khi nhiều hộp kiểm được chọn, các lịch xuất hiện trong dạng xem cạnh nhau.

  Dạng xem lịch song song

Mẹo: Để xóa bỏ lịch, bấm chuột phải vào tên lịch trong ngăn dẫn hướng, rồi bấm xóa tên lịch.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×