Tạo thêm lịch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lịch bổ sung rất hữu ích khi theo dõi các sự kiện của một dự án hoặc tách biệt các sự kiện lịch cá nhân khỏi lịch công việc của bạn. Quan trọng là bạn phải nhớ rằng chỉ có lịch chính được dùng cho các yêu cầu họp và hiện khả năng hiện diện của bạn với những người khác.

  1. Trong Lịch, bấm Thư mục > Lịch mới.

    Hộp thoại Tạo Thư mục Mới

    Ghi chú: Nếu bạn đang ở trong thư, liên hệ, nhiệm vụ, tạp chí hoặc ghi chú, hãy bấm thư mục > Thư mục mới. Trong danh sách thư mục chứa , hãy bấm Mục lịch.

  2. Trong hộp Tên, nhập tên cho lịch mới.

  3. Trong danh sách Chọn nơi đặt thư mục, bấm Lịch, rồi bấm OK.

    Lịch mới xuất hiện trong ngăn thư mục của Lịch.

Để xem lịch, hãy chọn hộp lịch.

Khi nhiều hộp kiểm được chọn, các lịch sẽ xuất hiện ở dạng xem song song. Bạn có thể chuyển sang dạng xem chồng lịch để xem nhiều lịch được xếp theo kiểu trong suốt lên trên lịch khác.

Mẹo: Để xóa lịch, trong Ngăn Thư mục, hãy bấm chuột phải vào tên lịch rồi bấm Xóa lịch.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×