Tạo tệp mới trong thư viện tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo tệp mới trong thư viện tài liệu mà không cần phải rời khỏi thư viện làm như vậy. Các loại tệp sẵn dùng trong Office 365 bao gồm:

 • Word tài liệu

 • sổ làm việc Excel

 • bản trình bày PowerPoint

 • sổ ghi chép OneNote

 • Excel khảo sát

Kiểu tệp mà bạn có thể tạo tùy thuộc vào mẫu hoặc mẫu chủ sở hữu trang hoặc người quản trị của bạn liên kết với thư viện. Nếu bạn muốn tạo một kiểu bổ sung của tệp trong thư viện của bạn, hãy liên hệ với người quản trị hoặc chủ sở hữu trang web của bạn.

Ghi chú: Để tải lên tệp hiện có vào một thư viện tài liệu, hãy xem tải lên một thư mục hoặc tệp vào thư viện tài liệu.

Để tạo tệp mới trong thư viện tài liệu

 1. Đi tới vị trí trong thư viện tài liệu mà bạn muốn tạo tệp mới. Nếu bạn cần để tạo một thư mục mới để lưu tệp mới, hãy xem tạo một thư mục trong thư viện tài liệu.

 2. Trên menu thư viện tài liệu chính, hãy bấm mới sau đó chọn kiểu tệp mà bạn muốn tạo.

  Ghi chú: Menu sẽ trông hơi khác một chút nếu bạn đang ở trong trải nghiệm cổ điển và không phải tất cả tùy chọn sẽ sẵn dùng.

  Tạo tệp mới trong thư viện tài liệu trong Office 365

  Ghi chú: Để tạo một thư mục mới, hãy xem tạo một thư mục trong thư viện tài liệu.

  Ghi chú: Để thêm nối kết trong thư viện tài liệu, hãy xem Thêm một nối kết trong thư viện tài liệu.

 3. Thêm văn bản và các mục khác mà bạn muốn tệp của bạn. Tệp mới của bạn được tự động lưu vào thư viện tài liệu và sẽ xuất hiện trong danh sách các tệp.

 4. Bấm vào mũi tên quay lại trong trình duyệt của bạn để trở lại thư viện tài liệu khi thực hiện xong.

 5. Nếu bạn không nhìn thấy tệp của bạn trong thư viện, hãy làm mới trình duyệt.

Các bước bổ sung có thể bắt buộc

 • Tùy vào cách thiết lập thư viện của mình, bạn có thể được nhắc thêm thông tin về tệp khi bạn lưu tệp. Ví dụ, bạn có thể được yêu cầu chọn kiểu nội dung của tệp hoặc nhập thông tin chi tiết hơn về tệp.

 • Nếu bạn đang lưu tệp vào thư viện yêu cầu kiểm tệp, tệp được ban đầu kiểm xuất cho bạn. Bạn phải kiểm nhập tệp trước khi người khác có thể sửa.

 • Nếu việc phê duyệt nội dung cần thiết cho thư viện của bạn thì có thể cần phải phê duyệt tệp trước khi người có quyền xem tệp trong thư viện có thể nhìn thấy tệp của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×