Tạo tài liệu mới trong một công cụ tài liệu trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo tài liệu mới trong SharePoint workspace thư viện tài liệu hoặc trong tài liệu 2010 công cụ trong Groove workspace.

Bạn muốn làm gì?

Tạo tài liệu mới trong thư viện tài liệu SharePoint workspace

Tạo tài liệu mới trong một công cụ tài liệu 2010 trong Groove workspace

Tạo tài liệu mới trong thư viện tài liệu SharePoint workspace

Các loại tài liệu bạn có thể tạo trong thư viện tài liệu SharePoint workspace tương ứng với loại tài liệu bạn nhìn thấy khi tạo tài liệu mới trực tiếp trên trang SharePoint.

  1. Hãy bấm vào thư mục mà bạn muốn tạo tài liệu mới trong đó.

  2. Trên tab Trang đầu, bấm Tài liệu Mới rồi bấm vào loại tài liệu bạn muốn tạo từ các tùy chọn sẵn có.

  3. Tài liệu mới mở trong loại ứng dụng của nó.

  4. Sửa tài liệu như mong muốn rồi lưu tài liệu (CTRL+S).

    Trong hộp thoại Lưu Như, hãy chú ý rằng đường dẫn hướng tới một thư mục trên máy chủ SharePoint.

    Tài liệu mới đã được thêm vào thư viện tài liệu trong không gian làm việc SharePoint và được đồng bộ hóa trên trang SharePoint.

Tạo tài liệu mới khi bạn ngoại tuyến

Bạn có thể tạo tài liệu mới trong khi bạn không chắc trên mạng của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải lưu các tài liệu cục bộ cho đến khi bạn kết nối tiếp theo. Theo mặc định, hộp thoại lưu dưới dạng sẽ nhắc bạn lưu tài liệu mới vào thư mục "" tài liệu cục bộ của bạn. Sau đó, khi bạn kết nối một lần nữa, bạn có thể Thêm tài liệu mới với SharePoint workspace.

Đầu trang

Tạo tài liệu mới trong một công cụ tài liệu 2010 trong Groove workspace

Các loại tài liệu bạn có thể tạo trong một công cụ tài liệu 2010 trong Groove workspace tương ứng với các ứng dụng phần mềm được cài đặt trên máy tính của bạn. Ví dụ, nếu bạn đã cài đặt Microsoft Word, bạn hãy xem tùy chọn để tạo tài liệu Word mới.

  1. Hãy bấm vào thư mục mà bạn muốn tạo tài liệu mới trong đó.

  2. Trên trang đầu tab, bấm Tài liệu mới và sau đó bấm kiểu tệp mà bạn muốn tạo.

Tài liệu mới xuất hiện trong thư mục đã chọn.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×