Tạo tài liệu chỉ đọc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không muốn người xem lại nội dung vô tình sửa đổi tài liệu của bạn, bạn có thể tạo tài liệu đọc chỉ trước khi gửi để xem lại. Một cách khác là hạn chế định dạng và chỉnh sửa.

Tạo tài liệu của bạn một tệp chỉ đọc có nghĩa là rằng tài liệu có thể đọc hoặc cho đã sao chép nhưng không sửa đổi. Nếu một trong các người xem xét đã cố gắng thực hiện thay đổi vào một tệp chỉ đọc, những thay đổi này có thể được lưu chỉ bằng cách đặt tên mới cho tài liệu hoặc đã lưu vào một vị trí mới.

Ghi chú: Tạo tài liệu của bạn đọc chỉ không ngăn cản người khác thực hiện một bản sao mới của tài liệu và lưu nó với tên khác hoặc ở một nơi khác nhau.

Hạn chế chỉnh sửa

 1. Bấm vào Xem lại > Hạn chế Chỉnh sửa.

  Lệnh Hạn chế Chỉnh sửa trên tab Xem lại

 2. Dưới Hạn chế chỉnh sửa, hãy đánh dấu kiểm Chỉ cho phép kiểu chỉnh sửa này trong tài liệu và đảm bảo danh sách cho biết Không được thay đổi (Chỉ đọc).

  Ngăn Hạn chế Chỉnh sửa

 3. Bấm Có, Bắt đầu Áp dụng Bảo vệ.

  Ngăn Hạn chế Chỉnh sửa

 4. Trong hộp mở ra, hãy nhập mật khẩu mà bạn sẽ có thể nhớ được, sau đó nhập lại mật khẩu để xác nhận.

  Mật khẩu là không bắt buộc. Nhưng nếu bạn không thêm mật khẩu, bất cứ ai cũng có thể bấm Ngừng Bảo vệ và sửa tài liệu.

Xem thêm

Thêm hoặc loại bỏ bảo vệ trong tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày của bạn

Lưu dưới dạng chỉ đọc

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm lưu hoặc Lưu dưới dạng nếu bạn đã lưu tài liệu trước đó.

 2. Bấm công cụ.

 3. Bấm tùy chọn chung.

 4. Bấm vào hộp kiểm chỉ-đọc được đề xuất .

 5. Bấm OK.

 6. Lưu tài liệu. Bạn có thể cần phải lưu nó dưới dạng tên tệp khác nếu bạn đã có tên là tài liệu.

Loại bỏ định dạng chỉ đọc

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm lưu hoặc Lưu dưới dạng nếu bạn đã lưu tài liệu trước đó.

 2. Bấm công cụ.

 3. Bấm tùy chọn chung.

 4. Xóa hộp kiểm chỉ-đọc được đề xuất .

 5. Bấm OK.

 6. Lưu tài liệu. Bạn có thể cần phải lưu nó dưới dạng tên tệp khác nếu bạn đã có tên là tài liệu.

Đầu trang

Hạn chế định dạng và chỉnh sửa

Sau đây là các bước cho phương thức thứ hai để giúp ngăn chặn người xem lại nội dung từ vô tình sửa đổi tài liệu của bạn.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm bảo vệ , hãy bấm Bảo vệ tài liệu.

 2. Dưới Hạn chế các tùy chọn xem lại, bấm hạn chế định dạng và chỉnh sửa.

 3. Trong ngăn tác vụ hạn chế định dạng và chỉnh sửa , dưới hạn chế định dạng, hạn chế chỉnh sửabắt đầu áp dụng, thực hiện các lựa chọn của bạn đáp ứng nhu cầu của bạn định dạng và chỉnh sửa.

Unrestrict định dạng và chỉnh sửa

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm bảo vệ , hãy bấm Bảo vệ tài liệu.

 2. Để xóa dấu kiểm, hãy bấm hạn chế định dạng và chỉnh sửa bên dưới Hạn chế các tùy chọn xem lại.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×