Tạo site và site con

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để tạo một site từ Trung tâm quản trị, trước tiên bạn tạo tuyển tập trang. Site con được tạo trong site mức cao nhất và site con và họ không thể tạo trong Trung tâm quản trị.

Trang web trên ứng dụng SharePoint Web được sắp xếp thành tuyển tập trang. Mỗi tuyển tập trang có trang Web mức cao nhất. Trang Web mức cao nhất này có thể có nhiều trang con và mỗi trang con có thể có nhiều trang con, cho nhiều mức như mong muốn. Khi bạn tạo một tuyển tập trang, trang mức cao nhất được tạo tự động. Mỗi tuyển tập site có thể chỉ là một trang mức cao nhất duy nhất.

Cấu trúc phân cấp site mức cao nhất và site con, ví dụ, cho phép có một site làm việc chính cho một nhóm hoặc chia, cộng với site làm việc riêng lẻ hoặc chia sẻ site dự án. Web site mức cao nhất và các site con cho phép các cấp độ khác nhau của điều khiển đối với các tính năng và thiết đặt cho trang. Người quản trị tuyển tập trang có thể kiểm soát thiết đặt và tính năng cho trang Web mức cao nhất và site con bên dưới nó. Ví dụ, ngoài việc các tác vụ quản trị tiêu chuẩn cho bất kỳ trang, người quản trị tuyển tập trang có thể:

 • Thêm, xóa hoặc thay đổi người quản trị tuyển tập trang.

 • Quản lý các trang khác trong cấu trúc phân cấp tuyển tập trang.

 • Xem cách dùng số liệu thống kê và dung lượng lưu trữ dung lượng phân phối.

 • Quản lý tuyển tập trang thùng rác.

 • Quản lý bộ sưu tập phần Web, mẫu và dòng công việc.

 • Quản lý các tính năng có sẵn trong tuyển tập trang.

 • Cấu hình thiết đặt, chẳng hạn như thiết đặt vùng cho trang Web mức cao nhất và tất cả các trang con.

Người quản trị của một trang con có thể kiểm soát thiết đặt và tính năng cho chỉ trang con đó, và người quản trị site con kế tiếp sau có thể kiểm soát thiết đặt và tính năng cho chỉ trang con đó. Ví dụ, người quản trị của một trang con có thể:

 • Thêm, xóa hoặc thay đổi quyền của người dùng, nếu các quyền duy nhất có được đặt.

 • Xem cách dùng phân tích dữ liệu.

 • Thay đổi thiết đặt khu vực.

 • Quản lý trang cái, kiểu nội dung trang và trang cột bộ sưu tập.

 • Quản lý thảo luận Web và cảnh báo.

 • Thay đổi tổ chức tên và mô tả, chủ đề và trang chủ của site.

Lưu ý: Bạn cũng có thể cho phép người dùng tạo trang mức cao nhất của riêng mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo site tự phục vụ cấu hình.

Tạo tuyển tập site

 1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm Quản lý ứng dụng.

 2. Trên trang quản lý ứng dụng, trong phần Quản lý Site SharePoint , hãy bấm tạo tuyển tập trang.

 3. Trên trang tạo tuyển tập trang, trong phần Ứng dụng Web , nếu ứng dụng Web mà bạn muốn tạo tuyển tập trang không được chọn, bấm Thay đổi ứng dụng Web trên menu Ứng dụng Web .

  • Trên trang chọn ứng dụng Web, hãy bấm ứng dụng Web mà bạn muốn tạo tuyển tập trang.

 4. Trong phần tiêu đề và mô tả , nhập tiêu đề và mô tả cho tuyển tập trang.

 5. Trong phần Địa chỉ trang Web , dưới URL, hãy chọn đường dẫn đến sử dụng cho URL của bạn (chẳng hạn như một đường dẫn được bao gồm như /trang/ hoặc thư mục gốc, /).

  Nếu bạn chọn một đường dẫn bao hàm ký tự đại diện, chẳng hạn như/sites /, bạn cũng phải nhập tên site để dùng trong URL của trang web của bạn.

  Lưu ý: Đường dẫn sẵn dùng cho tùy chọn URL được lấy từ danh sách đường dẫn được quản lý đã được xác định là ký tự đại diện bao gồm. Để biết thêm thông tin về đường dẫn được quản lý, hãy xem xác định đường dẫn quản lý.

 6. Trong phần Chọn mẫu , trong danh sách chọn một mẫu , hãy bấm mẫu cho trang mức cao nhất.

  Khi bạn chọn một mẫu, mô tả cho mẫu đó sẽ xuất hiện trong phần Chọn mẫu .

 7. Trong phần Người quản trị tuyển tập Site chính , hãy nhập tên người dùng (trong biểu mẫu tên Miền\Tên người dùng) cho người dùng sẽ có người quản trị tuyển tập trang.

 8. Nếu bạn muốn xác định người dùng là chủ sở hữu phụ của trang Web mức cao nhất mới (khuyên dùng), trong phần Người quản trị tuyển tập trang phụ , hãy nhập tên người dùng cho người quản trị tuyển tập trang phụ.

 9. Nếu bạn đang dùng hạn ngạch để giới hạn sử dụng tài nguyên cho tuyển tập trang, trong phần Hạn ngạch mẫu , hãy bấm mẫu trong danh sách chọn một mẫu hạn mức .

 10. Bấm OK.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×