Tạo, sửa hoặc xóa nhóm bảo mật trong Trung tâm quản trị Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trên trangnhómOffice 365, bạn có thể tạo các tài khoản người dùng mà bạn có thể dùng để gán các quyền hạn đối trong SharePoint Online và CRM Online nhóm. Ví dụ, người quản trị có thể tạo một nhóm bảo mật để cho phép một nhóm người truy nhập trang SharePoint . Chỉ toàn cục và người quản trị quản lý người dùng có quyền để tạo, sửa hoặc xóa nhóm bảo mật; để biết thêm thông tin về vai trò người quản trị, hãy xem gán vai trò quản trị

Cũng có các nhóm Exchange Online mà bạn có thể dùng để gửi email hoặc gán quyền cho một nhóm người dùng và các nhóm bảo mật SharePoint cấp quyền người dùng và truy nhập vào các site và tuyển tập site.

Quan trọng: Lập kế hoạch sử dụng hộp thư của site? Tất cả người dùng được thêm vào site SharePoint thông qua nhóm bảo mật thay vì được thêm vào từng nhóm một chỉ có thể dùng hộp thư của site từ SharePoint. Những người dùng này không thể truy nhập vào hộp thư của site từ Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Chuẩn bị cho việc sử dụng hộp thư của site trong Office 365.

Quản lý nhóm bảo mật trong Trung tâm quản trị Office 365

 1. Dẫn hướng đến nhóm > nhóm.

  Mẹo: Bạn cũng có thể nhập văn bản tương tự như Thêm nhóm bảo mật vào cho tôi những gì bạn muốn thực hiện... hộp tìm kiếm và hộp thoại Nhóm mới sẽ mở ra nếu bạn chọn Thêm một nhóm từ danh sách nhiệm vụ.

  Trong bản xem trước Trung tâm quản trị chọn Nhóm rồi nhóm
 2. Trên trang nhóm , chọn Thêm một nhóm.

 3. Trong menu thả xuống loại , chọn Nhóm bảo mật

 4. Nhập tên và mô tả cho nhóm, sau đó chọn Thêm > đóng.

 5. Để thêm thành viên, chọn Nhóm bảo mật trên trang nhóm và chọn sửa thành viên trên hộp thoại hành động hàng loạt cho các nhóm được chọn .

  Nhập tên của người mà bạn muốn thêm vào hộp Tìm kiếm và sau đó chọn Add.

  Để loại bỏ thành viên chọn loại bỏ bên cạnh tên của họ.

 1. Dẫn hướng đến nhóm > nhóm.

  Mẹo: Bạn cũng có thể nhập văn bản tương tự như Thêm nhóm bảo mật vào cho tôi những gì bạn muốn thực hiện... hộp tìm kiếm và hộp thoại Nhóm mới sẽ mở ra nếu bạn chọn Thêm một nhóm từ danh sách nhiệm vụ.

  Trong bản xem trước Trung tâm quản trị chọn Nhóm rồi nhóm
 2. Trên trang nhóm , chọn một nhóm hoặc chọn nhiều nhóm bằng cách chọn hộp kiểm bên cạnh tên nhóm.

 3. Chọn sửa trong hộp thoại nhóm bảo mật để sửa hoặc thành viên hoặc chi tiết.

  Bạn có thể sửa tên nhóm bảo mật và mô tả trong chi tiết.

 4. Sau khi bạn đã thực hiện thay đổi trên chi tiết hoặc thành viên trang, hãy chọn lưu và đóng.

 1. Dẫn hướng đến nhóm > nhóm.

  Mẹo: Bạn cũng có thể nhập văn bản tương tự như Thêm nhóm bảo mật vào hộp tìm kiếm cho tôi biết những gì bạn muốn thực hiện... và hộp thoại Nhóm mới sẽ mở ra nếu bạn chọn Thêm một nhóm từ danh sách nhiệm vụ.

  Trong bản xem trước Trung tâm quản trị chọn Nhóm rồi nhóm
 2. Trên trang nhóm , hãy chọn một nhóm bằng cách bấm vào tên của nó.

 3. Trong hộp thoại nhóm bảo mật , chọn xóa nhóm > xóa.

  Chọn đóng sau khi nhóm sẽ bị xóa.

Nếu bạn muốn tạo các nhóm người dùng để bạn có thể gửi email cho người đó tất cả cùng một lúc, bạn có thể làm điều đó trong Trung tâm quản trị Exchange bằng cách bấm vào quản trị > Exchange > người nhận > nhóm. Tiếp theo, bấm New Thêm , và chọn loại nhóm bạn muốn tạo:

 • Nhóm phân phối: sử dụng phân phối thư vào một nhóm người dùng. Nó có còn gọi là nhóm phân phối hỗ trợ thư, hoặc trong Office 365, danh sách phân phối. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý nhóm phân phối.

 • Nhóm bảo mật: có thể dùng để phân phối thư vào một nhóm người dùng, hoặc để cấp quyền truy nhập vào tài nguyên. Nhóm này cũng được gọi là một nhóm bảo mật hỗ trợ thư. Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhóm bảo mật Manage Mail-Enabled.

 • Nhóm phân phối động: một kiểu của nhóm phân phối có danh sách người nhận được tính toán lại mỗi khi bạn gửi thư dựa trên bộ lọc và điều kiện bạn xác định. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý nhóm phân phối động.

Sau khi bạn tạo nhóm phân phối và nhóm bảo mật cho phép gửi thư trong trung tâm quản trị của Exchange, tên và danh sách người dùng của nhóm sẽ xuất hiện trên trang Nhóm bảo mậtOffice 365. Bạn có thể xóa các nhóm này tại cả hai vị trí, nhưng bạn chỉ có thể sửa nhóm trong trung tâm quản trị Exchange. Nhóm phân phối động không xuất hiện trên trang Nhóm bảo mậtOffice 365.

Nhóm SharePoint tự động được tạo khi bạn tạo tuyển tập site. Nhóm mặc định dùng mức cấp phép mặc định trong SharePoint—đôi khi còn gọi là vai trò SharePoint—để cấp quyền và truy nhập cho người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Nhóm SharePoint Mặc định trong SharePoint Online.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×