Tạo, sửa, hoặc xóa bỏ mối quan hệ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mối quan hệ giúp bạn kết hợp dữ liệu từ hai bảng khác nhau. Mỗi mối quan hệ bao gồm các trường trong hai bảng với dữ liệu tương ứng. Ví dụ: Bạn có một trường ProductID trong bảng Sản phầm và trong bảng OrderDetails. Mỗi bản ghi trong bảng OrderDetails có một ProductID tương ứng với một bản ghi trong bảng Sản phẩm có cùng một ProductID.

Khi bạn dùng bảng có liên quan trong một truy vấn, mối quan hệ cho phép Access xác định lấy bản ghi nào từ mỗi bảng để kết hợp trong bộ kết quả. Mối quan hệ cũng có thể giúp ngăn chặn việc thiếu dữ liệu bằng cách giữ không để dữ liệu đã xóa bỏ bị mất đồng bộ.

Lưu ý: Bài viết này không áp dụng cho ứng dụng web Access.

Trong bài viết này

Tổng quan

Tạo một mối quan hệ bảng bằng cách dùng cửa sổ Quan hệ

Tạo một mối quan hệ bảng bằng cách dùng ngăn Danh sách Trường để thêm vào một trường

Tạo hoặc sửa đổi một mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu web của Access 2010

Chỉnh sửa mối quan hệ

Thực thi tính toàn vẹn tham chiếu

Xóa bỏ mối quan hệ bảng

Tổng quan

Trong cơ sở dữ liệu Access thông thường, bạn tạo ra quan hệ bảng bằng một trong những phương pháp sau:

 • Trong cửa sổ Quan hệ, hãy thêm bảng mà bạn muốn liên kết rồi sau đó kéo trường để liên kết trường từ bảng này sang bảng khác.

 • Kéo một trường từ ngăn Danh sách Trường sang biểu dữ liệu bảng.

Khi bạn tạo mối quan hệ giữa các bảng, trường chung không bắt buộc phải có tên giống nhau mặc dù bình thường vẫn yêu cầu như vậy. Trường chung phải có kiểu dữ liệu giống nhau. Tuy nhiên, nếu trường khóa chính là một trường Tự động Đánh số, trường khóa ngoại cũng có thể là một trường Số nếu thuộc tính Kích thước Trường của cả hai trường giống nhau. Ví dụ: Bạn có thể khớp trường Tự động Đánh số và một trường Số nếu thuộc tính Kích thước Trường của cả hai trường là Số nguyên Dài. Khi cả hai trường chung đều là trường Số, chúng phải có cùng một thiết đặt thuộc tính Kích thước Trường.

Tạo mối quan hệ cơ sở dữ liệu web của Access 2010

Quan trọng: Cửa sổ Quan hệ không sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu web của Access 2010.

Trong cơ sở dữ liệu web của Access 2010, bạn tạo một mối quan hệ bằng Trình hướng dẫn Tra cứu & Quan hệ. Bạn thêm trường mới vào một trong các bảng và trường mới đó lấy các giá trị của nó bằng cách tra cứu trong bảng hiện có.

Nếu bạn muốn thay đổi mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu web, hãy chọn trường có liên quan rồi sau đó chạy lại Trình hướng dẫn Tra cứu để sửa đổi mối quan hệ.

Đầu trang

Tạo một mối quan hệ bảng bằng cách dùng cửa sổ Quan hệ

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Quan hệ, bấm Quan hệ.

  Quan trọng: Cửa sổ Mối quan hệ không sẵn dùng trong ứng dụng Access. Để tạo một mối quan hệ trong ứng dụng Access, hãy xem các bước trong phần Tạo một mối quan hệ.

 2. Nếu bạn vẫn chưa xác định bất kỳ mối quan hệ nào, hộp thoại Hiện Bảng sẽ tự động xuất hiện. Nếu hộp thoại này không xuất hiện, trên tab Thiết kế, trong nhóm Quan hệ, hãy bấm Hiện Bảng.

  Hộp thoại Hiện Bảng hiển thị tất cả các bảng và truy vấn trong cơ sở dữ liệu. Để chỉ xem bảng, hãy bấm Bảng. Để chỉ xem truy vấn, hãy bấm Truy vấn. Để xem cả hai, hãy bấm Cả hai.

 3. Chọn một hoặc nhiều bảng hoặc truy vấn rồi bấm Thêm. Sau khi kết thúc việc thêm bảng và truy vấn vào tab tài liệu Quan hệ, bạn hãy bấm Đóng.

 4. Kéo một trường (thường là khóa chính) từ một bảng sang trường chung (khóa ngoại) trong bảng khác. Để kéo nhiều trường, hãy nhấn phím CTRL, bấm vào mỗi trường rồi kéo chúng.

  Hộp thoại Sửa Mối quan hệ xuất hiện.
  Hộp thoại Sửa Mối quan hệ

 5. Kiểm chứng rằng các tên trường được hiển thị là trường chung cho mối quan hệ. Nếu một tên trường không đúng, hãy bấm vào tên trường và chọn trường thích hợp từ danh sách.

  Để bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu cho mối quan hệ này, hãy chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu. Để biết thêm thông tin về tính toàn vẹn tham chiếu, hãy xem phần Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu.

 6. Bấm Tạo.

  Access vẽ một đường quan hệ giữa hai bảng. Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu, đường quan hệ đó sẽ xuất hiện dầy hơn ở hai đầu cuối. Ngoài ra, chỉ khi nào bạn đã chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu, số 1 sẽ xuất hiện trên phần dầy ở một bên của đường quan hệ và ký tự vô cực () sẽ xuất hiện trên phần dầy bên kia của đường quan hệ như hiển thị trong hình dưới đây.

  Kéo một trường từ một bảng đến một trường khớp với nó trong một bảng khác

  Lưu ý: 

  • Để tạo mối quan hệ một đối một    Cả hai trường chung (thường là các trường khóa chính và khóa ngoại) phải có chỉ mục duy nhất. Điều này có nghĩa là thuộc tính Đã lập chỉ mục cho các trường này nên được đặt là (Không trùng nhau). Nếu cả hai trường đều có một chỉ mục duy nhất, Access sẽ tạo mối quan hệ một đối một.

  • Để tạo quan hệ một đối nhiều    Trường trên một phía (thường là khóa chính) của mối quan hệ phải có chỉ mục duy nhất. Điều đó có nghĩa là thuộc tính Đã lập chỉ mục cho trường này nên được đặt là (Không trùng nhau). Trường ở nhiều phía không nên có một chỉ mục duy nhất. Trường này có thể có một chỉ mục nhưng phải cho phép các mục trùng nhau. Điều đó có nghĩa là thuộc tính Đã lập chỉ mục cho trường này nên được đặt là Không hoặc Có (Chấp nhận các mục trùng nhau). Khi một trường có một chỉ mục duy nhất mà trường khác không có, Access tạo ra mối quan hệ một đối nhiều.

Đầu trang

Tạo một mối quan hệ bảng bằng cách dùng ngăn Danh sách Trường để thêm vào một trường

Bạn có thể thêm trường vào bảng hiện có đang mở trong dạng xem Biểu dữ liệu bằng cách kéo nó từ ngăn Danh sách Trường . Ngăn Danh sách Trường hiện trường sẵn dùng trong bảng có liên quan và cả trường sẵn dùng trong các bảng khác trong cơ sở dữ liệu.

Khi bạn kéo một trường từ một bảng (không liên quan) "khác" rồi hoàn thành Trình hướng dẫn Tra cứu, một mối quan hệ một-nhiều mới sẽ tự động được tạo ra giữa bảng trong ngăn Danh sách Trường và bảng mà từ đó bạn đã kéo trường. Theo mặc định, mối quan hệ do Access tạo ra này không bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu. Để bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu, bạn phải sửa mối quan hệ. Hãy xem phần Sửa quan hệ để biết thêm thông tin.

Mở bảng trong dạng xem Biểu dữ liệu

 • Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm đúp vào bảng.

Mở ngăn Danh sách Trường

 • Nhấn phím ALT+F8. Ngăn Danh sách Trường sẽ xuất hiện.

  Ngăn Danh sách Trường

Ngăn Danh sách Trường hiện tất cả các bảng khác trong cơ sở dữ liệu của bạn, được nhóm thành các thể loại. Khi bạn dùng bảng trong dạng xem Biểu dữ liệu, Access sẽ hiển thị trường một trong hai thể loại trong ngăn Danh sách Trường: Thể loại Trường sẵn dùng trong bảng liên quanTrường sẵn dùng trong bảng khác. Thể loại đầu tiên liệt kê tất cả các bảng có mối quan hệ với bảng mà hiện tại bạn đang dùng. Thể loại thứ hai liệt kê tất cả các bảng mà bảng của bạn không có quan hệ.

Trong ngăn Danh sách Trường, khi ban bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh tên bảng, bạn sẽ nhìn thấy danh sách của tất cả các trường sẵn dùng trong bảng đó. Để thêm trường vào bảng của bạn, hãy kéo trường mà bạn muốn từ ngăn Danh sách Trường sang bảng trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Thêm trường và tạo mối quan hệ từ ngăn Danh sách Trường

 1. Khi bảng mở trong dạng xem Biểu dữ liệu, hãy nhấn phím ALT+F8. Ngăn Danh sách Trường sẽ xuất hiện

 2. Dưới Trường sẵn dùng trong bảng khác, hãy bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh tên bảng để hiển thị danh sách của trường trong bảng đó.

 3. Kéo trường mà bạn muốn từ ngăn Danh sách Trường tới bảng đang mở trong dạng xem Biểu dữ liệu.

 4. Khi đường chèn xuất hiện, hãy thả trường vào vị trí.

  Trình hướng dẫn Tra cứu khởi động.

 5. Làm theo hướng dẫn để hoàn thành Trình hướng dẫn Tra cứu.

  Trường xuất hiện trong bảng ở dạng xem Biểu dữ liệu.

Khi bạn kéo một trường từ một bảng (không liên quan) "khác" rồi hoàn thành Trình hướng dẫn Tra cứu, một mối quan hệ một-nhiều mới sẽ tự động được tạo ra giữa các bảng trong Danh sách Trường và bảng mà từ đó bạn đã kéo trường. Theo mặc định, mối quan hệ do Access tạo ra này không bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu. Để bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu, bạn phải sửa mối quan hệ. Hãy xem phần Sửa quan hệ để biết thêm thông tin.

Đầu trang

Tạo hoặc sửa đổi một mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu web của Access 2010

Để tạo mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu web của Access 2010, bạn phải dùng Trình hướng dẫn Tra cứu. Cửa sổ Quan hệ không sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu web. Bạn dùng một trường trong một bảng làm nguồn giá trị trong trường có liên quan tại một bảng khác. Để tạo một mối quan hệ trong ứng dụng Access, hãy xem các bước trong Tạo một mối quan hệ.

Lưu ý: Trường mà bạn dùng làm nguồn giá trị phải tồn tại trước khi bạn có thể dùng Trình hướng dẫn Tra cứu.

Tạo một mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access 2010 bằng Trình hướng dẫn Tra cứu

 1. Mở bảng sao cho lấy được giá trị của nó từ bảng khác.

 2. Bên phải của trường cuối cùng, hãy bấm Bấm để Thêm rồi bấm Tra cứu & Quan hệ.

  Lưu ý:  Bạn cần cuộn ngang để xem Bấm để Thêm.

 3. Trên màn hình đầu tiên của Trình hướng dẫn Tra cứu, hãy chọn Tôi muốn trường tra cứu lấy giá trị từ một bảng khác rồi bấm Tiếp.

 4. Hãy chọn bảng có giá trị nguồn rồi bấm Tiếp.

 5. Trong hộp Trường Sẵn dùng, hãy bấm đúp vào trường có giá trị nguồn rồi bấm Tiếp.

 6. Bạn có thể tùy ý xác định thứ tự sắp xếp cho trường tra cứu. Bấm Tiếp.

 7. Bạn có thể tùy ý điều chỉnh độ rộng của trường tra cứu - đây là một ý tưởng hay nếu giá trị dài. Bấm Tiếp.

 8. Nhập tên cho trường mới. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng giá trị trong hai bảng luôn khớp nhau, hãy chọn hộp kiểm Bật Tính toàn vẹn Dữ liệu, rồi bấm một trong những tùy chọn sau:

  • Xóa Xếp Tầng – tùy chọn này có nghĩa là nếu bạn xóa bỏ bản ghi từ một bảng thì bản ghi tương ứng trong bảng khác cũng bị xóa.

  • Xóa bỏ Hạn chế – tùy chọn này có nghĩa là nếu bạn tìm cách xóa bỏ một bản ghi từ một bảng nhưng có một bản ghi tương ứng trong một bảng khác nên bạn không được phép thực hiện thao tác xóa bỏ.

   Lưu ý:  Không chọn Cho phép Nhiều Giá trị trong Trình hướng dẫn Tra cứu khi bạn đang dùng trình hướng dẫn để tạo một mối quan hệ.

Sửa đổi một mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu web của Access 2010

 1. Mở bảng nhận giá trị của nó từ bảng khác.

 2. Chọn trường nhận giá trị của nó từ bảng khác.

 3. Trên tab Trường, trong nhóm Thuộc tính, hãy bấm Sửa đổi Tra cứu.

 4. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn để thực hiện thay đổi mà bạn muốn. Bạn có thể thay đổi như sau:

  • Trường là nguồn giá trị.

  • Thứ tự sắp xếp của giá trị

  • Độ rộng của trường và có ẩn cột khóa được không

  • Nhãn cho trường tra cứu

  • Đã bật tính toàn vẹn của dữ liệu chưa

  • Nếu tính toàn vẹn dữ liệu được bật rồi, không biết những xóa bỏ có bị xếp tầng hoặc hạn chế không.

Đầu trang

Sửa mối quan hệ

Bạn thay đổi mối quan hệ bằng cách chọn nó trong cửa sổ Quan hệ rồi sửa.

 1. Đặt con trỏ cẩn thận để nó chỉ vào đường quan hệ rồi sau đó bấm vào đường đó để chọn nó.

  Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 2. Với đường quan hệ đã chọn, hãy bấm đúp vào nó.

  –hoặc–

  Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, hãy bấm Sửa Quan hệ.

Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

Mở hộp thoại Sửa Quan hệ

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu , trong nhóm Quan hệ, bấm Quan hệ.

  Cửa sổ Quan hệ sẽ xuất hiện.

  Nếu bạn chưa xác định được mối quan hệ nào và đây là lần đầu tiên bạn mở cửa sổ Quan hệ, hộp thoại Hiện Bảng sẽ xuất hiện. Nếu hộp thoại xuất hiện, bấm Đóng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Quan hệ, bấm Tất cả các Quan hệ.

  Tất cả bảng có các mối quan hệ được hiển thị, đang hiện các đường quan hệ. Xin lưu ý là các bảng bị ẩn (bảng có hộp kiểm Ẩn trong hộp thoại Thuộc tính của bảng được chọn) cũng như quan hệ của chúng sẽ không được hiện trừ khi bạn đã chọn Hiện Đối tượng bị Ẩn trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng.

 3. Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ bạn muốn thay đổi. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 4. Bấm đúp vào đường quan hệ.

  -hoặc-

  Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, hãy bấm Sửa Quan hệ.

  Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

  Hộp thoại Sửa Mối quan hệ

 5. Thực hiện thay đổi, rồi bấm OK.

  Hộp thoại Sửa Quan hệ cho phép bạn thay đổi mối quan hệ bảng. Cụ thể là, bạn có thể thay đổi bảng hoặc truy vấn ở cả hai bên của mối quan hệ hoặc thay đổi trường ở cả hai bên. Bạn cũng có thể đặt kiểu nối hoặc bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn một tùy chọn xếp tầng. Để biết thêm thông tin về kiểu nối và cách đặt kiểu này, hãy xem phần Đặt kiểu nối. Để biết thêm thông tin về cách bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn một tùy chọn xếp tầng, hãy xem phần Bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu.

Đặt kiểu nối

Khi bạn xác định một mối quan hệ bảng, thông tin về mối quan hệ thông báo thiết kế truy vấn của bạn. Ví dụ: Nếu bạn xác định một mối quan hệ giữa hai bảng và sau đó tạo ra một truy vấn dùng cả hai bảng thì Access sẽ tự động chọn các trường khớp nhau mặc định dựa trên các trường đã xác định trong mối quan hệ. Bạn có thể ghi đè những giá trị mặc định ban đầu này trong truy vấn của bạn nhưng những giá trị do mối quan hệ cung cấp thường chứng tỏ chúng là giá trị đúng. Vì việc khớp và gắn kết các dữ liệu lại với nhau từ nhiều bảng là việc bạn sẽ làm thường xuyên nhất trong tất cả các cơ sở dữ liệu ngoại trừ cơ sở dữ liệu đơn giản nhất, nên việc đặt mặc định bằng cách tạo các mối quan hệ có thể có lợi và tiết kiệm được thời gian.

Truy vấn nhiều bảng kết hợp thông tin từ nhiều bảng bằng cách khớp các giá trị trong những trường chung. Thao tác khớp và kết hợp được gọi là một kết nối. Ví dụ: Giả sử bạn muốn hiển thị đơn hàng của khách hàng. Bạn tạo ra một truy vấn nối bảng Khách hàng và bảng Đơn hàng trên trường ID của Khách hàng. Kết quả truy vấn chứa thông tin của khách hàng và thông tin về đơn hàng chỉ cho những hàng tìm thấy sự trùng khớp tương ứng.

Một trong những giá trị bạn có thể xác định cho mỗi mối quan hệ là kiểu nối. Kiểu nối cho Access biết bản ghi nào sẽ bao gồm trong kết quả truy vấn. Ví dụ: Xem xét lại một truy vấn nối bảng Khách hàng và bảng Đơn hàng trên trường chung đại diện cho ID Khách hàng. Dùng kiểu nối mặc định (được gọi là nối bên trong), truy vấn chỉ trả về các hàng Khách hàng và hàng Đơn hàng có trường chung (cũng được gọi là trường đã nối) bằng nhau.

Tuy nhiên, giả sử bạn muốn bao gồm tất cả Khách hàng — ngay cả những người chưa đặt bất kỳ đơn hàng nào. Để thực hiện việc này, bạn phải thay đổi kiểu nối từ một kiểu nối bên trong thành kiểu có tên là nối ngoài bên trái. Kiểu nối ngoài bên trái trả về tất cả các hàng trong bảng bên trái của mối quan hệ và chỉ những hàng trùng khớp trong bảng bên phải. Nối ngoài bên phải trả về tất cả các hàng bên phải và chỉ những hàng trùng khớp bên trái.

Lưu ý: Trong trường hợp này, "trái" và "phải" tham chiếu đến vị trí của bảng trong hộp thoại Sửa Quan hệ chứ không phải cửa sổ Quan hệ.

Bạn nên suy nghĩ về kết quả bạn thường muốn có nhất từ một truy vấn nối các bảng trong mối quan hệ này rồi đặt kiểu nối cho phù hợp.

Đặt kiểu nối

 1. Trong hộp thoại Sửa Quan hệ , hãy bấm Kiểu Nối.

  Hộp thoại Thuộc tính Nối sẽ xuất hiện.

 2. Bấm vào lựa chọn của bạn rồi bấm OK.

Bảng sau đây (dùng bảng Khách hàng và Đơn hàng) sẽ hiện ba lựa chọn được hiển thị trong Hộp thoại Thuộc tính Nối, kiểu nối được sử dụng và liệu tất cả các hàng hoặc hàng khớp nhau có được trả lại cho mỗi bảng.

Lựa chọn

Nối quan hệ

Bảng bên trái

Bảng bên phải

1. Chỉ bao gồm các hàng nơi có các trường đã nối từ cả hai bảng bằng nhau.

Nối trong

Các hàng khớp nhau

Các hàng khớp nhau

2. Bao gồm TẤT CẢ các bản ghi từ 'Khách hàng' và chỉ những bản ghi từ 'Đơn hàng' nơi có trường đã nối bằng nhau.

Nối ngoài bên trái

Tất cả các hàng

Các hàng khớp nhau

3. Bao gồm TẤT CẢ các bản ghi từ 'Đơn hàng' và chỉ những bản ghi từ 'Khách hàng' có trường đã nối bằng nhau.

Nối ngoài bên phải

Các hàng khớp nhau

Tất cả các hàng

Khi bạn chọn tùy chọn 2 hoặc tùy chọn 3, mũi tên sẽ xuất hiện trên đường quan hệ. Mũi tên này chỉ về phía mối quan hệ chỉ hiện hàng khớp nhau.

Thực hiện thay đổi trong hộp thoại Thuộc tính Nối

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Quan hệ, bấm Quan hệ.

  Lưu ý: Nếu bạn chưa xác định được mối quan hệ nào và đây là lần đầu tiên bạn mở cửa sổ Quan hệ, hộp thoại Hiện Bảng sẽ xuất hiện. Nếu hộp thoại xuất hiện, bấm Đóng.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Mối quan hệ, bấm Tất cả các Quan hệ.

  Tất cả các bảng có mối quan hệ sẽ được hiển thị với các đường quan hệ. Xin lưu ý là các bảng bị ẩn (bảng có hộp kiểm Ẩn trong hộp thoại Thuộc tính của bảng được chọn) cũng như quan hệ của chúng sẽ không được hiện trừ khi bạn đã chọn Hiện Đối tượng bị Ẩn trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng.

 3. Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ bạn muốn thay đổi. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 4. Bấm đúp vào đường quan hệ. Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

 5. Bấm Kiểu Nối.

 6. Trong hộp thoại Thuộc tính nối , bấm Tùy chọn, sau đó bấm OK.
  Hội thoại Thuộc tính Nối

 7. Tạo thay đổi bổ sung đối với quan hệ rồi bấm OK.

Đầu Trang

Thực thi tính toàn vẹn tham chiếu

Mục đích của tính toàn vẹn tham chiếu là ngăn các bản ghi mồ côi là bản ghi tham chiếu bản ghi khác không còn tồn tại. Bạn bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu bằng cách kích hoạt nó cho mối quan hệ bảng. Khi đã bị bắt buộc, Access sẽ từ chối bất cứ thao tác nào vi phạm tính toàn vẹn tham chiếu đối với mối quan hệ bảng đó. Điều đó có nghĩa là Access sẽ từ chối cả hai cập nhật thay đổi đích của tham chiếu và những xóa bỏ loại bỏ đích của tham chiếu. Để Access truyền đi các xóa bỏ và cập nhật tham chiếu để tất cả các hàng có liên quan được thay đổi cho phù hợp, hãy xem phần Đặt tùy chọn xếp tầng.

Bật hoặc tắt tính toàn vẹn tham chiếu

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Quan hệ, bấm Quan hệ.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Mối quan hệ, bấm Tất cả các Quan hệ.

  Tất cả các bảng có mối quan hệ sẽ được hiển thị với các đường quan hệ. Xin lưu ý là các bảng bị ẩn (bảng có hộp kiểm Ẩn trong hộp thoại Thuộc tính của bảng được chọn) cũng như quan hệ của chúng sẽ không được hiện trừ khi bạn đã chọn Hiện Đối tượng bị Ẩn trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng.

 3. Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ bạn muốn thay đổi. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 4. Bấm đúp vào đường quan hệ. Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

 5. Chọn hoặc bỏ chọn Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu.

 6. Tạo thay đổi bổ sung đối với quan hệ rồi bấm OK.

Nếu bạn bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu, các quy tắc sau đây sẽ áp dụng:

 • Bạn không thể nhập một giá trị trong trường khóa ngoại của một bảng có liên quan nếu giá trị đó không tồn tại trong trường khóa chính của bảng chính — làm như vậy sẽ tạo ra các bản ghi mồ côi.

 • Bạn không thể xóa bỏ một bản ghi từ bảng chính nếu các bản ghi trùng khớp tồn tại trong một bảng có liên quan. Ví dụ: bạn không thể xóa bản ghi của một nhân viên từ bảng Nhân viên nếu có đơn hàng đã giao cho nhân viên đó trong bảng Đơn hàng. Tuy nhiên, bạn có thể chọn để xóa bỏ bản ghi chính tất cả các bản ghi có liên quan trong một thao tác bằng cách chọn hộp kiểm Xóa Xếp tầng Bản ghi Liên quan.

 • Bạn không thể thay đổi giá trị khóa chính trong bảng chính. Nếu làm như vậy sẽ tạo ra các bản ghi mồ côi. Ví dụ: Bạn không thể thay đổi số thứ tự trong bảng Đơn hàng nếu có các mục hàng được gán cho đơn hàng đó trong bảng Chi tiết Đơn hàng. Tuy nhiên, bạn có thể chọn để cập nhật bản ghi chính tất cả các bản ghi có liên quan trong một thao tác bằng cách chọn hộp kiểm Cập nhật Xếp tầng Trường Liên quan.

  Lưu ý: Nếu bạn gặp khó khăn khi bật tính toàn vẹn tham chiếu, xin lưu ý rằng điều kiện sau đây là cần thiết để bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu:

  • Trường chung từ bảng chính phải là một khóa chính hoặc có chỉ mục duy nhất.

  • Trường chung phải có kiểu dữ liệu giống nhau. Có một ngoại lệ đó là trường Tự động Đánh số có thể liên quan đến trường Số có thiết đặt thuộc tính Kích thước Trường của Số nguyên Dài.

  • Cả hai bảng tồn tại trong cùng một cơ sở dữ liệu của Access. Không thể bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu trên bảng đã nối kết. Tuy nhiên, nếu các bảng nguồn nằm trong định dạng Access, bạn có thể mở cơ sở dữ liệu trong đó lưu trữ bảng nguồn và bật tính toàn vẹn tham chiếu trong cơ sở dữ liệu đó.

Đặt tùy chọn xếp tầng

Bạn có thể gặp phải tình huống khi bạn có nhu cầu hợp lệ để thay đổi giá trị ở bên "một" của mối quan hệ. Trong những trường hợp như thế, bạn cần Access cập nhật tự động tất cả các hàng bị ảnh hưởng như một phần của thao tác đơn. Bằng cách đó, cập nhật được hoàn thành đầy đủ để cơ sở dữ liệu của bạn không bị rơi vào trong trạng thái không nhất quán — với vài hàng đã cập nhật và vài hàng chưa cập nhật. Access giúp bạn tránh được vấn đề này bằng cách hỗ trợ tùy chọn Cập nhật Xếp tầng Trường Liên quan. Khi bạn bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn tùy chọn Cập nhật Xếp tầng Trường Liên quan và sau đó cập nhật một khóa chính, Access sẽ tự động cập nhật tất cả các trường tham chiếu khóa chính.

Bạn cũng có thể cần xóa bỏ hàng và tất cả các bản ghi có liên quan — ví dụ: một bản ghi của Công ty vận tải hàng hải và tất cả các đơn hàng có liên quan của công ty vận tải hàng hải đó. Vì lí do này, Access hỗ trợ tùy chọn Xóa Xếp tầng Bản ghi Liên quan. Khi bạn bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn hộp kiểm Xóa Xếp Tầng Bản ghi Liên quan, Access sẽ tự động xóa bỏ tất cả các bản ghi tham chiếu khóa chính khi bạn xóa bỏ bản ghi có chứa khóa chính.

Tắt hoặc bật cập nhật xếp tầng và/hoặc xóa bỏ xếp tầng.

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Quan hệ, bấm Quan hệ.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Mối quan hệ, bấm Tất cả các Quan hệ.

  Tất cả các bảng có mối quan hệ sẽ được hiển thị với các đường quan hệ. Xin lưu ý là các bảng bị ẩn (bảng có hộp kiểm Ẩn trong hộp thoại Thuộc tính của bảng được chọn) cũng như quan hệ của chúng sẽ không được hiện trừ khi bạn đã chọn Hiện Đối tượng bị Ẩn trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng.

 3. Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ bạn muốn thay đổi. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 4. Bấm đúp chuột vào đường quan hệ.

  Hộp thoại Sửa Quan hệ sẽ xuất hiện.

 5. Chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu.

 6. Chọn hoặc hộp kiểm Cập nhật Xếp tầng Trường Liên quan hoặc Xóa Xếp tầng Bản ghi Liên quan hoặc chọn cả hai.

 7. Tạo thay đổi bổ sung đối với quan hệ rồi bấm OK.

Lưu ý: Nếu khóa chính là một trường Tự động Đánh số, thì việc chọn hộp kiểm Cập nhật Xếp tầng Trường Liên quan sẽ không có hiệu quả gì vì bạn không thể thay đổi giá trị trong trường Tự động Đánh số.

Đầu Trang

Xóa bỏ mối quan hệ bảng

Quan trọng: Khi bạn loại bỏ mối quan hệ, bạn cũng loại bỏ hỗ trợ tính toàn vẹn tham chiếu cho mối quan hệ đó nếu nó được bật. Kết quả là, Access sẽ không còn tự động ngăn được việc tạo ra các bản ghi mồ côi ở bên "nhiều" của mối quan hệ.

Để loại bỏ mối quan hệ bảng, bạn phải xóa bỏ đường quan hệ trong cửa sổ Quan hệ Đặt con trỏ để nó chỉ vào đường quan hệ rồi sau đó bấm vào đường đó. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn. Với đường quan hệ đã chọn, hãy bấm phím XÓA BỎ.

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Quan hệ, bấm Quan hệ.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Mối quan hệ, bấm Tất cả các Quan hệ.

  Tất cả các bảng có mối quan hệ sẽ được hiển thị với các đường quan hệ. Xin lưu ý là các bảng bị ẩn (bảng có hộp kiểm Ẩn trong hộp thoại Thuộc tính của bảng được chọn) cũng như quan hệ của chúng sẽ không được hiện trừ khi bạn đã chọn Hiện Đối tượng bị Ẩn trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng.

 3. Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ mà bạn muốn xóa bỏ. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 4. Nhấn phím XÓA BỎ.

 5. Access có thể hiện thị thông báo Bạn có chắc muốn xóa hẳn quan hệ đã chọn khỏi cơ sở dữ liệu không?. Nếu thông báo xác nhận này xuất hiện, hãy bấm Có.

Lưu ý: Nếu một trong hai bảng đang được dùng trong mối quan hệ bảng  — có thể được người khác hoặc quy trình khác dùng hoặc trong một đối tượng cơ sở dữ liệu mở như biểu mẫu — bạn sẽ không thể xóa bỏ mối quan hệ đó. Bạn phải đóng bất cứ đối tượng mở nào dùng những bảng này trước khi bạn tìm cách loại bỏ mối quan hệ.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×