Tạo sổ ghi chép chung

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú theo nhóm là một quá trình cộng tác. Không giống như các chương trình "khóa" tệp để sửa một người tại một thời điểm, Microsoft Office OneNote 2007 cho phép nhiều người dùng truy nhập bộ ghi chú được chia sẻ cùng một lúc. Nó tự động đồng bộ hóa thay đổi của mọi người vào sổ ghi chép, sao cho sổ ghi chép luôn được Cập Nhật.

OneNote cũng duy trì một bản sao riêng biệt ngoại tuyến của những bản ghi chú trên từng máy tính của người dùng. Bằng cách đó, người tham gia có thể chỉnh sửa các ghi chú trên máy cục bộ ngay cả khi họ bị ngắt kết nối khỏi mạng. Lần sau khi họ kết nối với sổ ghi chép chung, OneNote sẽ tự động gộp những thay đổi của họ với những thay đổi do người khác thực hiện.

Thiết lập một sổ ghi chép chung là điều dễ dàng. Trình hướng dẫn Sổ ghi chép Mới sẽ hướng dẫn bạn các bước tạo một sổ ghi chép chung trong một vị trí mạng mà bạn và các thành viên nhóm có quyền truy nhập. Bạn cũng có thể tạo sổ ghi chép trên một tệp chia sẻ trên máy tính mình.

Tạo sổ ghi chép chung

 1. Trên menu Tệp, trỏ đến Mới, sau đó bấm Sổ ghi chép.

 2. Trong trình hướng dẫn Sổ ghi chép Mới, hãy thực hiện các thao tác sau:

  • Trong hộp Tên, nhập một tên cho sổ ghi chép chung (ví dụ Báo cáo Trạng thái Nhóm Hàng tuần hoặc Ghi chú nhóm học tập môn triết).

  • Hoặc bạn có thể chọn màu cho bìa sổ ghi chép, vốn sẽ được hiển thị dưới dạng một biểu tượng trên thanh điều hướng Sổ ghi chép.

  • Hoặc trong danh sách Từ Mẫu, hãy chọn một mẫu mặc định sẽ dùng cho các trang trong sổ ghi chép chung.

 3. Bấm Tiếp.

 4. Bên dưới Ai sẽ sử dụng sổ ghi chép này?, bấm Nhiều người sẽ chia sẻ sổ ghi chép, và sau đó thực hiện một trong các bước sau:

  • Bấm trên một máy chủ nếu bạn và những người sẽ sử dụng sổ ghi chép chung có quyền truy nhập và thay đổi các tệp trên một mạng chia sẻ tệp hoặc máy chủ.

   Ghi chú: Bạn có thể cần phải liên hệ với người quản trị mạng của mình để có được quyền truy nhập một chia sẻ tệp trên máy chủ.

  • Bấm vào trong một thư mục chia sẻ trên máy tính này để tạo một chia sẻ tệp trên máy tính của bạn mà người khác sẽ không thể truy nhập. Bạn cần phải đăng với tư cách người quản trị trên máy tính của bạn để tạo một thư mục dùng chung trên ổ đĩa cứng của bạn.

   Ghi chú: Chọn tùy chọn này chỉ khi máy tính bạn sẵn sàng trên mạng gần như mọi lúc. Nếu bạn thường xuyên để máy tính của mình ở trạng thái ngoại tuyến hoặc đem máy tính đi đây đó, hãy xem xét việc tạo sổ ghi chép chung trên chia sẻ tệp của mạng.

 5. Bấm Tiếp.

 6. Chọn vị trí phù hợp cho sổ ghi chép chung mới của bạn. Chúng tôi đề xuất những vị trí sau đây:

  • Một chia sẻ tệp nội bộ hoặc công cộng trên mạng máy tín của công tay hoặc của trường học

  • Một thư mục dùng chung trên một máy tính mà bạn có quyền của người quản trị

  • Một thư viện tài liệu trên Web site của Microsoft Windows SharePoint Services

  • Một ổ đĩa USB (Bus Tuần tự Đa năng) có dung lượng lưu trữ lớn

   Chúng tôi khuyên bạn không sử dụng sổ ghi chép chung với bất kỳ công nghệ chia sẻ tệp hay chia sẻ thư mục và đồng bộ hóa nào khác.

 7. Trong hộp Vị trí, hãy xác nhận vị trí được đề xuất cho sổ ghi chép chung.

  Ghi chú: Tên sổ ghi chép mà bạn nhập vào ở bước 2 sẽ được tự động thêm vào đường dẫn vị trí.

 8. Để soạn một thông điệp email có chứa nối kết đến vị trí của sổ ghi chép chung, hãy chọn hộp kiểm Tạo một email với nối kết đến sổ ghi chép này mà tôi có thể gửi đến người khác.

  Mẹo: Để gửi một nối kết đến sổ ghi chép chung sau khi nó được tạo ra, trên menu Chia sẻ, bấm Gửi Nối kết Sổ ghi chép Chung đến Người khác.

 9. Bấm Tạo.

  Ghi chú: OneNote tạo ra một sổ ghi chép được chia sẻ ở vị trí mà bạn có tên. Tùy thuộc vào các tùy chọn mà bạn đã chọn trong trình hướng dẫn sổ ghi chép mới, OneNote có thể hiển thị hộp thoại và một chủ đề trợ giúp bổ sung để giúp hướng dẫn bạn qua các bước để đặt quyền cho người dùng khác.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×