Tạo sổ ghi chép OneNote cho Windows 8 trên OneDrive

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với OneNote cho Windows 8, bạn có thể tạo một sổ ghi chép mới trên OneDrive.

Để tạo một sổ ghi chép mới dựa trên OneDrive trong OneNote cho Windows 8:
  1. Hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Trên bất kỳ trang nào trong OneNote, gõ nhẹ vào biểu tượng cán bên cạnh Ghi chú Gần đây ở góc trên bên trái.

  3. Ở cuối ngăn xám xuất hiện ở bên trái, gõ nhẹ + Sổ ghi chép.

  4. Gõ tên cho sổ ghi chép mới của bạn (ví dụ, Ghi chú Nghiên cứu), rồi gõ nhẹ ENTER.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×