Tạo sổ địa chỉ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn gửi email, bạn có thể muốn tìm kiếm và chọn một địa chỉ email từ một nhóm cụ thể liên hệ, chẳng hạn như một nhóm đồng nghiệp, hàng hoặc một câu lạc bộ của bạn. Để thực hiện điều này dễ dàng hơn, bạn có thể tạo sổ địa chỉ cá nhân bằng cách dùng các tên trong thư mục liên hệ Outlook của bạn.

Để thực hiện điều này, tạo một thư mục dưới liên hệ, và sau đó thực hiện một sổ địa chỉ thư mục đó.

 1. Chọn tab mọi người ở dưới cùng của màn hình của bạn .

  Tab Mọi người nằm ở dưới cùng màn hình Outlook.
 2. Trên trang đầu tab, bên dưới Liên hệ của tôi, bấm chuột phải vào thư mục liên hệ , sau đó bấm Thư mục mới.

  Dưới Liên hệ của Tôi, bấm chuột phải vào thư mục Liên hệ.
 3. Trong hộp thoại Tạo thư mục mới , đặt tên cho thư mục, hãy chọn vị trí để đặt nó, sau đó bấm OK. Thật tốt nhất để đặt thư mục mới trong thư mục liên hệ .

 4. Để bảo đảm bảo rằng thư mục của bạn là sẵn dùng như một sổ địa chỉ, bấm chuột phải vào thư mục mới, sau đó bấm thuộc tính.

  Bấm chuột phải vào thư mục mới, rồi bấm vào Thuộc tính.
 5. Bấm tab Sổ địa chỉ Outlook , và đảm bảo rằng hộp kiểm để Hiển thị thư mục này là một sổ địa chỉ email được chọn.

  Đảm bảo đã chọn hộp kiểm "Hiển thị thư mục này dưới dạng Sổ Địa chỉ email".
 6. Xác nhận rằng thư mục liên hệ mới đã được thêm vào dưới dạng một sổ địa chỉ. Từ hộp thư đến của bạn, hãy bấm vào tab trang đầu > Sổ địa chỉ.

  Sổ Địa chỉ nằm ở bên phải tab Trang đầu.

  Trong hộp thoại Sổ địa chỉ , xác nhận rằng sổ địa chỉ mà bạn vừa tạo ra xuất hiện trong danh sách Sổ địa chỉ .

  Sổ địa chỉ mới của bạn xuất hiện trong hộp thoại Sổ Địa chỉ trong danh sách thả xuống Sổ Địa chỉ.

Thêm liên hệ vào sổ địa chỉ của bạn

Bây giờ bạn có sổ địa chỉ cá nhân hoặc nhóm tùy chỉnh liên hệ được tạo ra của bạn, bạn có thể Thêm liên hệ vào đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thêm và dùng liên hệ (video)

Thêm một liên hệ

Tạo một nhóm liên hệ

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×