Tạo quy tắc dựa trên người gửi thư email hoặc người nhận

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong bốn lần bấm, bạn có thể tạo và áp dụng quy tắc di chuyển email dựa trên người gửi hoặc người nhận thư mà bạn đang đọc. Ví dụ, nếu bạn đang đọc thư từ Kari Hensien, bạn có thể tạo một quy tắc di chuyển tất cả các thư từ Kari Hensien vào thư mục mà bạn xác định.

Mẹo: Để tạo quy tắc nâng cao hơn, hãy xem quản lý email với các quy tắc.

Di chuyển tất cả các thư từ người gửi thư

  1. Trên trang đầu tab, trong nhóm di chuyển , bấm quy tắc, sau đó bấm Luôn di chuyển thư từ.

  2. Bấm vào một thư mục, rồi bấm OK.

Quy tắc mới được tạo ra di chuyển tất cả các thư từ người này đã xác định. Quy tắc cũng ngay lập tức chạy và di chuyển thư nào không khớp trong mở thư mục hiện hoạt.

Đầu trang

Di chuyển tất cả các thư được gửi đến người nhận thư

  1. Trên trang đầu tab, trong nhóm di chuyển , bấm quy tắc, sau đó bấm Luôn di chuyển thư đến.

  2. Bấm vào một thư mục, rồi bấm OK.

Quy tắc mới được tạo ra di chuyển tất cả các thư được gửi đến người nhận đã xác định. Quy tắc cũng ngay lập tức chạy và di chuyển thư nào không khớp trong mở thư mục hiện hoạt.

Đầu trang

Sửa hoặc xóa bỏ quy tắc

  • Trên trang đầu tab, trong nhóm di chuyển , bấm quy tắc, sau đó bấm quản lý quy tắc & cảnh báo.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×