Tạo quy tắc dựa trên người gửi thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chỉ với bốn lần bấm chuột, bạn có thể tạo một quy tắc di để chuyển email dựa trên người gửi hoặc người nhận của một email. Ví dụ, nếu bạn đang đọc thư của Anne Weiler, bạn có thể tạo quy tắc để di chuyển tất cả các thư của Anne Weiler đến một thư mục do bạn chỉ định.

  1. Bấm Trang chủ.

  2. Trong nhóm Di chuyển, hãy bấm Quy tắc, rồi bấm Luôn Di chuyển Thư Gửi từ.

  3. Bấm vào một thư mục, rồi bấm OK.

Quy tắc mới này sẽ di chuyển tất cả các thư trong tương lai được gửi từ người gửi đã chọn. Quy tắc này cũng lập tức di chuyển các thư thích hợp trong thư mục bạn đang đọc.

Mẹo: Để tạo quy tắc nâng cao với nhiều tùy chọn hơn, hãy xem Dùng quy tắc để quản lý email.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×