Tạo nhiệm vụ từ email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn muốn tạo một nhiệm vụ dựa trên nội dung của thư, bạn không phải nhập lại tất cả thông tin. Thay vào đó, bấm vào thư và kéo nó đến nhiệm vụ trên thanh điều hướng.

Nội dung của thư, trừ các tệp đính kèm, được sao chép vào nội dung của nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ tạo theo cách này cũng giống như khi bạn tạo nhiệm vụ từ đầu, ngoại trừ việc bạn tiết kiệm được thời gian vì nội dung của thư được tự động thêm vào nhiệm vụ mới. Cũng giống như với bất kỳ nhiệm vụ nào, bạn có thể thiết lập ngày đến hạn, thêm lời nhắc hoặc giao nhiệm vụ cho người khác.

Mẹo:  Bạn cũng có thể kéo các liên hệ, mục lịch và ghi chú đến Thanh Dẫn hướng để tạo nhiệm vụ.

So sánh giữa việc Tạo nhiệm vụ từ email và gắn cờ cho email

Khi bạn gắn cờ cho một email, thì thư đó xuất hiện trong Danh sách Việc Cần Làm trong Nhiệm vụ và trên tóm tắt Nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ thư, thì nó cũng sẽ biến mất khỏi Danh sách Việc Cần Làm trong Nhiệm vụ và trên tóm tắt Nhiệm vụ. Việc gắn cờ cho thư không tạo ra một nhiệm vụ riêng biệt.

Khi bạn tạo nhiệm vụ từ một email như nêu trên đây, nhiệm vụ riêng biệt mới đó sẽ độc lập với thư. Nếu thư gốc bị xóa bỏ, thì nhiệm vụ vẫn còn, bao gồm cả nội dung sao chép từ thư gốc.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×