Tạo nối kết thân thiện từ văn bản trong Microsoft OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bất cứ khi nào bạn nhập một URL trong Microsoft OneNote, nó sẽ tự động được chuyển đổi thành một nối kết mà bạn hoặc khác người đọc của sổ ghi chép có thể gõ nhẹ để mở. Bạn cũng có thể tạo thêm nối kết thân thiện tìm kiếm từ văn bản hiện có trong ghi chú của bạn có thể trỏ người đọc để biết thêm thông tin hoặc các chi tiết liên quan về chủ đề của ghi chú của bạn.

iPad

Thực hiện các thao tác sau:

  1. Trong bất kỳ phần nào của viết ghi chú của bạn, hãy chọn văn bản mà bạn muốn chuyển đổi thành một siêu kết nối.

  2. Gõ nhẹ vào chèn > nối kết.

  3. Trên màn hình Chèn siêu kết nối , nhập URL cho trang web đích vào hộp địa chỉ , và sau đó gõ nhẹ vào xong.

iPhone

Thực hiện các thao tác sau:

  1. Trong bất kỳ phần nào của viết ghi chú của bạn, hãy chọn văn bản mà bạn muốn chuyển đổi thành một siêu kết nối.

  2. Trên thanh menu xuất hiện ở phía trên bàn phím, hãy trượt nhanh sang trái và sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng nối kết xuất hiện ở cuối ngoài cùng bên phải của các biểu tượng.

  3. Trên màn hình Chèn siêu kết nối , nhập URL cho trang web đích vào hộp địa chỉ , và sau đó gõ nhẹ vào xong.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×